התחברות  \/ 
x
הרשמה
x

banner2banner2

zoharYomiinter briot

Slider

רחל אמנו

רחל אמנו

 

י”א חשון, יום פטירת רחל אמנו. אחת המיוחדה, מאמהות האומה, שאת קברה פוקדים, בכל עת,כל שכבות האומה. מהרבנים הגדולים, כמו הרבי מקרלין, שהגיע לפני יום כיפור לקברה בלוויית עשרים וחמשה אוטובוסים מלאים חסידים, והרבי מלעלוב שפקד את קברה גם הוא יום לפני פטירתו, שביום הכיפורים, וכל הצדיקים שבכל דור ודור, כולל הרמב”ם ושאר גדולי הדורות, ודרך שאר כל שכבות העם לכל זרמיו הדתיים, חילונים, דמויות פוליטיות ועוד. 

למעשה, אין כל תמה בכך שהרי כבר יעקב אבינו מגלה לבנו יוסף שקבר את רחל בדרך אפרת היא בית לחם ‘על פי הדיבור’, כלומר, על פי צו אלקי שקבל משמיים, וזאת כדי שתבקש רחמים על בניה, שעתידים לגלות ולעבור ליד קברה. וכבר מאז רגילים ישראל לפקוד את קברה ולבקש ישועה בכל עת צרה וצוקה.

 

תגובות אחרונות

subiconsml