תלמוד עשר הספירות

40 שיעורים
סדרה בקבלה מפי הרב יובל אשרוב בנושא הקדמה לתלמוד עשר הספירות.  את ההקדמה הנ"ל כתב המקובל האלוקי, אור שבעת הימים, הרב אשלג, בעל הסולם. עיקר ההקדמה עוסקת בשאלה האם אפשר וצריך בדורינו ללמוד ולעסוק בתורת הקבלה ובאיזה אופן. הוא מתייחס לכל השאלות שמעלים כל העולם בנושא זה וגם על ענייני לימוד תורה לשמה ותורה שלא לשמה 

2. הקדמה לתלמוד עשר הספירות - סדרה בת 40 שיעורים

27 שיעורים
הרב יובל אשרוב בסדרה של תלמוד עשר הספירות.  תמלמוד עשר הספירות הוא פירושו של הרב אשלג, בעל הסולם, לספרו של האר"י ז"ל - עץ חיים. לימוד מעמיק של יסודות העולם הרוחני. אור וכלי. אינסוף. צמצום. לימוד תכלית הבריאה בדרך הקבלה, מצבי הנשמות בדרך לתיקון השלם, קבלה מתוקנת ובלתי מתוקנת. לצפיה בטקסט השיעור לחץ כאן (באדיבות אור הסולם)

תלמוד עשר הספירות - חלק א (27)

14 שיעורים
צמצום וקו. ע"מ שיוכלו הנשמות לקבל את האור בצורה מתוקנת, חייבים הכלים להתרוקן מכל השפע שהיה להם בא"ס. זה בעצם הצמצום. לימוד צורת הקבלה המתוקנת הינו לימוד הקו. איך ע"י פעולת המסך נוצר קשר מחודש עם האור בדרגות שונות אינסופיות. לצפיה בטקסט השיעור  לחץ כאן  וגלול לסעיף הנלמד (באדיבות אור הסולם)

תלמוד עשר הספירות - חלק ב (14)

21 שיעורים
אור ישר ואור חוזר. לימוד דרכי התלבשות אור ישר באור חוזר, שע"י כך משתלשלות המדרגות ממעלה למטה. 5 מדרגות אור, 4 יסודות, סוד הממוצעים, שורש הנשמה, גוף, לבוש, היכל.  לצפיה בטקסט השיעור  לחץ כאן  וגלול לסעיף הנלמד (באדיבות אור הסולם)

תלמוד עשר הספירות - חלק ג (21)

18 שיעורים
עולם העקודים, אדם קדמון, טעמים נקודות תגין אותיות, סדר בנית פרצוף, התפשטות והסתלקות קומה רוחנית, לידת פרצוף מתוך פרצוף. לצפיה בטקסט השיעור  לחץ כאן  וגלול לסעיף הנלמד (באדיבות אור הסולם)

תלמוד עשר הספירות - חלק ד (18)

21 שיעורים
סדרת שיעורים יומית מפי הרב יובל הכהן אשרוב על תלמוד עשר הספירות של הרב אשלג. לצפיה בטקסט השיעור לחץ כאן (באדיבות אור הסולם)

תע’’ס היומי - חלק א’

29 שיעורים
סדרת שיעורים יומית מפי הרב יובל הכהן אשרוב על תלמוד עשר הספירות של הרב אשלג. לצפיה בטקסט השיעור  לחץ כאן  וגלול לסעיף הנלמד (באדיבות אור הסולם)

תע’’ס היומי - חלק ב’

36 שיעורים
סדרת שיעורים יומית מפי הרב יובל הכהן אשרוב על תלמוד עשר הספירות של הרב אשלג. לצפיה בטקסט השיעור לחץ כאן וגלול לסעיף הנלמד (באדיבות אור הסולם)

תע’’ס יומי - חלק ג’

32 שיעורים
סדרת שיעורים יומית מפי הרב יובל הכהן אשרוב על תלמוד עשר הספירות של הרב אשלג. לצפיה בטקסט השיעור לחץ כאן וגלול לסעיף הנלמד (באדיבות אור הסולם)

תע’’ס יומי - חלק ד’

28 שיעורים
סדרת שיעורים יומית מפי הרב יובל הכהן אשרוב על תלמוד עשר הספירות של הרב אשלג. לצפיה בטקסט (באדיבות אור הסולם) לחץ כאן וגלול לסעיף הנלמד

תע’’ס יומי - חלק ה’

17 שיעורים
סדרת שיעורים יומית מפי הרב יובל הכהן אשרוב על תלמוד עשר הספירות של הרב אשלג 'בעל הסולם'. לצפיה בטקסט השיעור לחץ כאן וגלול לסעיף הנלמד (באדיבות אור הסולם)

תע’’ס יומי - חלק ו’