חגים וזמנים

1:28:23

חודש אלול - התחלות חדשות

1:33:20

אור חדש - ראש השנה

1:27:58

פורים - נהפוך הוא!

1:31:57

תזריע מצורע - מלחמה ושלום

אלול - רפואה בכח הסליחה

חודש אלול - הפתח לחיים חדשים

אלול - החיבור שלנו לאור העליון

אלול - אני לדודי ודודי לי

אלול - חודש הרחמים והסליחות

אלול - ההתחדשות האישית שלי

מים שחקו אבן - עבודת חודש אלול

הכנה לשבת שובה

הכל קובעים מראש (השנה)

ראש השנה - זכרונות

היום הרת עולם

שופרו של ראש השנה

2 שיעורים
שיעור בקבלה מפי הרב יובל אשרוב על היום המיוחד בשנה הקובע לכל השנה.  זה הצומת המרכזי שלנו בו אנחנו בוחרים את המסלול לשנה הבאה.  בו נקבעים הדברים החשובים לנו ביותר ובידינו להשפיע על הקביעה הזאת.  כי בראש השנה אדם מקבל אורות עבור כל השנה. במשך השנה כל יום מתגלה אור אחד מה שכבר קיבל והוא פועל פעולתו באותו יום. צורת ההתגלות ניתנת לשליטה מראש. ע"י עבודה נכונה בראש השנה ניתן "למתק" , לעדן את ההארה שתופיע במשך השנה.    

ראש השנה(2)

להתחיל מחדש - הכנה לראש השנה

ראש השנה - איך מעוררים את כח הרחמים

ראש השנה - מיתוק הדינים בשורשן

ראש השנה - התחדשות

שנה חדשה חיים חדשים

התעוררות לשנה חדשה

האנרגיה הרוחנית של חגי תשרי

1:43:46

כשלג ילבינו - יום כיפור

יום כיפור - נקיון הנשמה בשורש

הכנה ליום כיפור - בניית הכלים

עבודת תשרי בסוד השופר

יום כיפור

הכנה לכיפור - היום התשיעי יום חג

סוד יום הכיפורים

חותם בתוך חותם

יום כיפור - חיבור הנשמה לבוראה

קדושת יום הכיפורים

יום הכיפורים - גורלות

יום כיפור - בין כסה לעשור

1:54:48

אור שמח - סוכות

סוכות על פי הסוד

סוכות בצל האמונה

סוכות - גילוי הרצונות האמיתיים

כוונות לחג סוכות

סוכות - זמן שמחתנו

סוכות - ושמחת בחגך

סוכות ושמחת תורה

14:51
הסבר קצר על עיקר ההלכות של הדלקת נרות חנוכה

לקראת הדלקת נרות חנוכה

1:14:50

חנוכה - איך מדליקים את אור הנשמה

1:21:14

חנוכה - האור שבסוד

1:08:37

חנוכה - אורות של גמר התיקון

1:13:01

חנוכה - האור הגנוז

2 שיעורים
חנוכה, חורף, לילות ארוכים. מה מאיר את החושך כשמידת הדין שולטת? "נרותי הזעירים" לא רק מספרים לי סיפורים על היסטוריה שקרתה פעם, אלא מושכים ממש הארה של 'אין סוף', שיורדת בזמן הדלקת נרות.  שיעור מפי הרב יובל אשרוב בעומק המשמעות של חג החנוכה  

חנוכה (2)

1:19:02

חנוכה - בימים ההם בזמן הזה

1:15:01

חנוכה - חג האורות

1:12:04

ט’’ו בשבט - היכולת להתחיל מחדש

ט’’ו בשבט - האור שבפרי

איך להתחבר לכח הצמיחה של ט"ו בשבט

ט’’ו בשבט - צמיחה חדשה

ט’’ו בשבט - התעוררות

התחלות חדשות - היכולת להתרענן ולהתחיל מחדש

חג ט’’ו בשבט

סדר ט’’ו בשבט עם עודד מנשה

חודש שבט

1:27:26

פורים

1:17:13

פורים - למען הסר ספק

מחיית זכר עמלק

1:11:30

פורים - התכלית שלא נדע

1:10:53

פורים חיבור לגבוה

1:13:16

הסוד של פורים

מגילת אסתר

1:12:34

מחיית עמלק בשורשו הפנימי

1:17:37

הסדר שבסוד - קפיצת מדרגה רוחנית (פסח)

1:20:13

פסח - מהו חופש אמיתי

1:16:52

התחדשות הנשמות בחודש ניסן

1:04:45

חירות והתחדשות בדרך האהבה

5 שיעורים

הלכות פסח - אשר אשרוב

1:23:35

ערב פסח - ליל שימורים

21:28

סדר לדוגמא

2 שיעורים
שיעור בקבלה מפי הרב יובל אשרוב, המסביר את מהלך ליל הסדר והפסח לפי ספר הקבלה העמוק של המקובל האלקי האר"י ז"ל.  פסח זה לא רק ארוע היסטורי שאנו מנציחים אותו כיום זיכרון אלא בכל שנה יורדת בפסח הארה של גאולה.  חז"ל גילו לנו איך לנצל הארה זו להתעלות רוחנית

פסח ויציאת מצרים עפ"י שער הכוונות

3 שיעורים
סדרת שיעורים לקראת חג הפסח מפי הרב יובל הכהן אשרוב שיעור ראשון - הצורך הבסיסי של הנשמה היא החירות. האדם יכול להאיר באור עליון אם יתקן ויזכך את גופו הכלי לאור הנשמה. חירות הגוף אינו חירות הנשמה והרב מנסה בשיעור להראות את המפתח לחירות האמיתית שלנו.  שיעור שני - השיעור עוקב אחר המאמר 'וזאת ליהודה' של הרב אשלג צז''ל בניסיון להסביר את החוקיות של הסיפור של יציאת מצרים

הכנה לפסח (3)

3 שיעורים
סידרת שיעור בקבלה מפי הרב יובל אשרוב בנושא סוד חירות הנפש.   מצרים זה לא רק אומה משעבדת מלפני 3000 שנה, מצרים זה כל המיצרים הכולאים את הנפש.  פרעה זה לא רק השליט הרודן ששעבד באכזריות אומה שלימה אלא זה כח בנפש,  הכח העיקרי המונע מהאדם להפנים את מציאות אור הבורא בתוכו ובעולם.   ומשה רבינו מעבר להיותו גואלינו הוא גם המייצג את ספירת הדעת המחברת את כל מעשינו וחיינו לאותו אור.  יש כח בזמן הזה שלפני פסח.  כח וסוד לצאת ממיצרי הנפש ומשלטון פרעה לחירות וגאולה.    

סוד חירות הנפש (3)

5 שיעורים
סדרה מדהימה בנושא חג הפסח מפי הרב יובל אשרוב. יש כל כך הרבה מה לדעת על החג המדהים הזה, חג הפסח, החג שבו נגאלנו ובו נגאל. החג שבו כל אחד ואחד מאיתנו יכול להגאל אם הוא יודע איזה עבודה הוא צריך לעשות כדי להתחבר ליציאת מצרים הרוחנית.  כל-כך להתרומם אתם הוא יודע את סוד המצה ו-4 הכוסות שבערב זה,ואיך להתחבר לכח התודה והלל שבהגדה. רק לעשות את הדבר הנכון בזמן הנכון. 

פסח (5)

1:18:21

חירות - מתנה משמים (הכנה לפסח)

46:26

מאמר ’וזאת ליהודה’ לקראת חג הפסח

46:26

פסח מאמר ’וזאת ליהודה’ לקראת חג הפסח

החופש הגדול - שיעור הכנה לפסח

1:18:40

ליל הסדר - שער לחירות

14:19

נגיעת זהר לפסח

מסעות רוחניים לפני פסח

יום הזיכרון - הקשר בין יום השואה ליום הזיכרון

מהי החובה לזכור? - לקראת יום הזיכרון

1:19:44

דרכי עליה - ספירת העומר

סוד ספירת העומר

1:15:52

פתיחת שערים - סוד משיכת השפע (הילולת רבי חיים ויטאל)

ספירת העומר - מידת החסד

ספירת העומר - הדרך לגאולה פנימית

הוד שבהוד - ל"ג בעומר - רבי שמעון

26:08

יום הילולת רבי שמעון

49:54

הלכות ומנהגי שבועות - אשר אשרוב

חג השבועות - פתיחת צינורות השפע לכל השנה

חג השבועות - מהי נקודת החיבור עפ"י הקבלה

שבועות - שער לחירות!

הכנת כלים לאור הבורא - לקראת שבועות

מהו חג שבועות

מאמר ר’’ז - שבועות

שבת לפני שבועות

שבועות - הכנת הכלים לקבלת האור

הרב מסביר בהרחבה על תיקון ליל השבועות

תיקון ליל שבועות

שבועות - הכנת הכלים לקבלת האורות

שער הכוונות לחג שבועות

שבועות - גילוי אור הנשמה

זהר - שבועות, לילא דכלה

עץ חיים היא - הכנה לשבועות

שבועות

שלושת ימי ההגבלה -עניין ההגבלה לפני מתן תורה

לחיות עם הזמן - העבודה הרוחנית של חודש אב

ט’ באב - מעלת בית המקדש

הכנה לט’ באב

סם החיים - מהות ט’’ו באב

הרב יובל וגיא זוארץ - שימור אש האהבה - שיחה לקראת ט’’ו באב

ט"ו באב

ט"ו באב - חג האהבה

שבת יומא דנישמתא

מנוחה - הסוד הרוחני של שבת

2 שיעורים
שיעור בקבלה מפי הרב יובל אשרוב בנושא יום השבת. למה אומרים שהיום הזה הוא מקור הברכה בגשמיות וברוחניות?  הכח העצום שמתגלה ביום הזה מפאת עליית העולמות.  איך אנחנו מקבלים נשמה יתירה ביום הזה. 

שבת (2)

חשיבות השבת להתפתחות הרוחנית של האדם

שבת - מפתח לעליה רוחנית