חגים וזמנים

1 שיעורים

שיעורי הלכות - אשר הכהן אשרוב

שבת יומא דנישמתא

ראש השנה - זכרונות

סוכות בצל האמונה

1:12:07

ל"ג בעומר - רבי שמעון - הוד דהוד

בין המיצרים

האנרגיה הרוחנית של חגי תשרי

43:29

הרב יובל וגיא זוארץ - שימור אש האהבה - שיחה לקראת ט’’ו באב

1:07:47

התעוררות לשנה חדשה

1:08:22

ראש השנה - איך מעוררים את כח הרחמים

1:09:26

יום כיפור - יום התשיעי הוא גם חג

1:13:20

חותם בתוך חותם

1:08:37

חנוכה - אורות של גמר התיקון

1:21:14

חנוכה - האור שבסוד

1:02:59

ט’’ו בשבט - התעוררות

1:10:55

ט’’ו בשבט - צמיחה חדשה

1:18:21

חירות - מתנה משמים (הכנה לפסח)

1:18:40

ליל הסדר - שער לחירות

1:16:55

מהי החובה לזכור? - לקראת יום הזיכרון

1:07:01

שבת לפני שבועות

מהו חג שבועות

32:21

שער הכוונות לחג שבועות

1:13:12

התחדשות - העבודה של חודש אלול

1:21:21

מים שחקו אבן - עבודת חודש אלול

1:16:29

שופרו של ראש השנה

1:16:57

סוכות - גילוי הרצונות האמיתיים

1:15:08

איך להתחבר לכח הצמיחה של ט"ו בשבט

1:14:08

החופש הגדול - שיעור הכנה לפסח

1:08:23

ספירת העומר - מידת החסד

1:19:38

שבועות - הכנת הכלים לקבלת האור

48:33

מאמר ר’’ז - שבועות

1:17:16

תיקון ליל שבועות

1:10:03

בנית הכלים - הכנה ליום כיפור

1:14:24

היום הרת עולם - חדש באתר

1:14:50

להתחיל מחדש - הכנה לראש השנה

1:10:41

שנה חדשה חיים חדשים

1:18:37

סוד יום הכיפורים

סוכות - זמן שמחתנו

46:26

מאמר ’וזאת ליהודה’ לקראת חג הפסח

14:51
הסבר קצר על עיקר ההלכות של הדלקת נרות חנוכה

לקראת הדלקת נרות חנוכה

1:15:32

התחלות חדשות - היכולת להתרענן ולהתחיל מחדש

18:10

סדר ט’’ו בשבט עם עודד מנשה

3 שיעורים
שיעור בקבלה מפי הרב יובל אשרוב בנושא יום השבת. למה אומרים שהיום הזה הוא מקור הברכה בגשמיות וברוחניות?  הכח העצום שמתגלה ביום הזה מפאת עליית העולמות.  איך אנחנו מקבלים נשמה יתירה ביום הזה. 

שבת (3)

2 שיעורים
שיעור בקבלה מפי הרב יובל אשרוב על היום המיוחד בשנה הקובע לכל השנה.  זה הצומת המרכזי שלנו בו אנחנו בוחרים את המסלול לשנה הבאה.  בו נקבעים הדברים החשובים לנו ביותר ובידינו להשפיע על הקביעה הזאת.  כי בראש השנה אדם מקבל אורות עבור כל השנה. במשך השנה כל יום מתגלה אור אחד מה שכבר קיבל והוא פועל פעולתו באותו יום. צורת ההתגלות ניתנת לשליטה מראש. ע"י עבודה נכונה בראש השנה ניתן "למתק" , לעדן את ההארה שתופיע במשך השנה.    

ראש השנה(2)

2 שיעורים
חנוכה, חורף, לילות ארוכים. מה מאיר את החושך כשמידת הדין שולטת? "נרותי הזעירים" לא רק מספרים לי סיפורים על היסטוריה שקרתה פעם, אלא מושכים ממש הארה של 'אין סוף', שיורדת בזמן הדלקת נרות.  שיעור מפי הרב יובל אשרוב בעומק המשמעות של חג החנוכה  

חנוכה (2)

מגילת אסתר

1:10:53

פורים חיבור לגבוה

מחיית זכר עמלק

1:13:16

הסוד של פורים

1:27:26

פורים

1:11:30

פורים - התכלית שלא נדע

1:12:34

מחיית עמלק בשורשו הפנימי

מסעות רוחניים לפני פסח

ט"ו באב

58:55

עבודת תשרי בסוד השופר

28:53

יום כיפור

1:14:44

ראש השנה - מיתוק הדינים בשורשן

1:11:35

לחיות עם הזמן - העבודה הרוחנית של חודש אב

חטא אדם הראשון

חג ט’’ו בשבט

48:26

אלול - אני לדודי ודודי לי

דמיון ככח מניע

1:19:25

סוד ספירת העומר

עץ חיים היא - הכנה לשבועות

1:14:56

שבועות - גילוי אור הנשמה

26:03

זהר - שבועות, לילא דכלה

1:34:23

אלול - חודש הרחמים והסליחות

1:22:07

ראש השנה - התחדשות

1:23:53

יום הכיפורים - גורלות

1:10:57

יום כיפור - חיבור הנשמה לבוראה

1:08:30

יום כיפור - בין כסה לעשור

סוכות - ושמחת בחגך

1:17:13

פורים - למען הסר ספק

סוכות על פי הסוד

1:13:09

סוכות ושמחת תורה

1:15:01

חנוכה - חג האורות

1:19:02

חנוכה - בימים ההם בזמן הזה

1:11:48

ט’’ו בשבט - האור שבפרי

1:16:52

התחדשות הנשמות בחודש ניסן

20:12

שיעור מקוצר להכרת הסדרה

1:24:02

ערב פסח - ליל שימורים

46:26

מאמר ’וזאת ליהודה’ לקראת חג הפסח

14:19

נגיעת זהר לפסח

56:19

הכנה לשבת שובה

1:13:38

קדושת יום הכיפורים

49:36

כוונות לחג סוכות

1:14:42

שבת - מפתח לעליה רוחנית

1:15:15

חודש שבט

1:07:58

ספירת העומר - הדרך לגאולה פנימית

26:08

יום הילולת רבי שמעון

1:15:52

פתיחת שערים - סוד משיכת השפע

1:24:58

יום זיכרון - הקשר בין יום השואה ליום הזיכרון

1:37:15

תשעה באב

1:17:25

שבועות (מחודש)

גלגולי נשמות