חגים וזמנים

ראש השנה - מיתוק הדינים בשורשן

התעוררות לשנה חדשה

כוונות לחג סוכות

1:19:02

חנוכה - בימים ההם בזמן הזה

1:15:01

חנוכה - חג האורות

ט’’ו בשבט - האור שבפרי

ט’’ו בשבט - צמיחה חדשה

ט’’ו בשבט - התעוררות

חג ט’’ו בשבט

1:27:26

פורים

1:17:13

פורים - למען הסר ספק

מחיית זכר עמלק

1:11:30

פורים - התכלית שלא נדע

1:10:53

פורים חיבור לגבוה

מגילת אסתר

1:12:34

מחיית עמלק בשורשו הפנימי

1:23:35

ערב פסח - ליל שימורים

1:18:21

חירות - מתנה משמים (הכנה לפסח)

46:26

פסח מאמר ’וזאת ליהודה’ לקראת חג הפסח

החופש הגדול - שיעור הכנה לפסח

1:18:40

ליל הסדר - שער לחירות

14:19

נגיעת זהר לפסח

יום הזיכרון - הקשר בין יום השואה ליום הזיכרון

סוד ספירת העומר

ספירת העומר - מידת החסד

מהו חג שבועות

מאמר ר’’ז - שבועות

שבת לפני שבועות

הרב מסביר בהרחבה על תיקון ליל השבועות

תיקון ליל שבועות

שבועות - הכנת הכלים לקבלת האורות

שבועות - גילוי אור הנשמה

זהר - שבועות, לילא דכלה

עץ חיים היא - הכנה לשבועות

שבועות

הכנה לט’ באב

שבת יומא דנישמתא