מאמרי ’בעל הסולם’ - הרב אשל"ג זצוק"ל

הכנה לשבת שובה

3 שיעורים
רבי עקיבא גילה לנו ש" ואהבת לרעך כמוך " זה כלל גדול בתורה והסבירו לנו חז"ל שכלל גדול הכוונה - הכלל הגדול. כלומר, זה כלל הכולל את כל התורה. זוהי המצווה האחת שכוללת את כל התורה. 'בעל הסולם' מסביר כיצד מצווה זו כוללת את כל התורה והמצוות בתוכה. שיעור מפי הרב יובל הכהן אשרוב בנושא

מצוה אחת - מתוך קובץ מאמרי ’פרי חכם’ (3)

9 שיעורים
מאמר עמוק מפי הרב אשלג, 'בעל הסולם', בנושא הפילוסופי וההשקפתי של הדת.  דת בלשון הקודש זה חוק.  מה זה דת?  מערכת  של חוקים על פיה האדם צריך לפעול. אם רואים שבעולם יש סדר, משמע יש מי שסידר, והחוקים האלו של הדת תואמים את הסדר שלפיו העולם בנוי.  כמו בחוקי התנועה אם אתה עובד נגד החוק אתה הולך נגד עצמך ובסופו של דבר אתה ניזוק ומזיק לסביבה.  'בעל הסולם' רוצה לענות במאמר זה על 3 שאלות: מהותה של הדת מהי?  התועלת ממנה הוא לעולם הזה או לעולם הבא. והשלישית האם התועלת בקיומה הוא לבורא או לנבראים. 

מהות הדת ומטרתה (9)

5 שיעורים

מבשרי אחזה אלוק (5)

2 שיעורים
מה ההבחנה העמוקה בנפש בין בחינת המן לבחינת מרדכי? מאמר עמוק ומיוחד בקבלה בנושא חג הפורים אותו מעביר הרב יובל אשרוב מספר 'שמעתי'.  ספר מאמרים מפיו של 'בעל הסולם', הרב אשלג זצוק"ל. 

מאמר פורים - מבעל הסולם (2)

17 שיעורים
שיעור בקבלה מפי הרב יובל אשרוב בנושא מאמר לסיום ספר הזהר. מאמר שנכתב ע"י המקובל האלקי הרב אשלג זצוק"ל 'בעל הסולם' בספרו קטן הכמות אך רב האיכות 'מתן תורה'.

מאמר לסיום ספר הזוהר (17)

3 שיעורים

מאמר חכמת הקבלה והפילוסופיה

4 שיעורים
סדרת שיעורים בקבלה מפי הרב יובל אשרוב בנושא מאמר הערבות.  מאמר עמוק בקבלה מאת הרב אשלג זצוק"ל 'בעל הסולם' בספרו 'מתן תורה'.  המאמר דן במשמעות של הערבות ההדדית שיש בין נשמות ישראל.  כיצד לאורך כל הדורות ובכל דור ודור יש חוט מקשר של ערבות  בין הנשמות.

מאמר הערבות (4)

7 שיעורים

מאמר החירות (7)

2 שיעורים
שיעור בקבלה של הרב יובל הכן אשרוב מתוך הספר אור הבהיר של בעל הסולם. "יצר לב הדם רע מנעוריו'' האדם נולד כשהנפש הבהמית שולטת בו, על האדם לעבור תיקון ולהמליך את הגבירה, הנשמה האלוקית, על הכוחות הנמוכים בו המיועדים לשרת את הנשמה.  איך ממליכים את הנשמה? איך האדם מגיע לתיקונו? הדרכה מעשית מאת הרב יובל אשרוב

שפחה כי תירש גבירתה - מתוך ’אור הבהיר’ (2)

46 שיעורים

הקדמה לספר הזהר התשע’’ט (45)

3 שיעורים
כשרצה הקב"ה לברך את עם ישראל בדבר הכי 'שווה', במה ברך אותם?  בשלום.  " ה' יברך את עמו בשלום". וכן אמרו חז"ל " לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום ".  אם רוצים כלי שמחזיק את השפע האלקי, הכלי הזה הוא השלום.  השלום בין כל המערכות וכל הגורמים הוא כל כך חשוב.  שלום בין העמים, שלום בין העדות, בין הקהילות, בין האנשים, בתוך הבית - שלום בית, שלום עם דעות אחרות, שלום בינינו לבין עצמינו,  כדי שיהיה לי שלום עם מישהו או משהו הוא לא חייב להיות זהה לי או כמוני. הבסיס לשלום מגלה לנו 'בעל הסולם' הוא ההבנה שלכל דבר יש מקום.  כמו שאומרת המשנה באבות " אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום ". לדוגמא, גם למידה המגונה של הכעס,יש מקום.  כעס הפנים ולא כעס הלב, כשאנחנו מחנכים את הילדים להזהר מדברים מסוכנים, למשל.  נכון שצריך את המידה והמקום הנכונים אחרת הדבר מאד הרסני אבל כשאנחנו מבינים שיש מקום לכל דבר אנחנו חיים הרבה יותר בשלום. סדרת שיעורים בקבלה מפי הרב יובל הכהן אשרוב על מאמר השלום של בעל הסולם.

מאמר השלום מתוך ’מתן תורה’

15 שיעורים
מתן תורה - סדרה בקבלה מפי הרב יובל אשרוב לפי ספרו של המקובל האלקי הרב אשלג, 'בעל הסולם', זצוק"ל.  'בעל הסולם' הוא נשמה של אחת לאלף דור, שירדה לדורינו לפרש את תורת האר"י ז"ל, כפי שהוא העיד על עצמו שהוא עיבור נשמת האר"י הקדוש.  וכן כדי למסור את ההוראות החברתיות לתיקון העולם, כמו שהוא קיבל פה אל פה, רב מפי רב עד למעלה בשושלת הדורות, עד  ל'משה קיבל תורה מסיני'.  ואכשר דרא, דורינו הוכשר לקיים בו את התיקון החברתי שעוד נותר לקיים כדי לתקן את העולם, ולאחד את כל הכוחות ביחד ליצירת מצב של גאולה, שבה אין האגואיזים שולט אלא דווקא האלטרואיזים והדאגה לשני הם הם המפתח לגאולה הפרטית והכללית שלנו. 

מאמר ’מתן תורה’ ו’הערבות’ (15)

5 שיעורים
שיעור בקבלה מפי הרב יובל אשרוב בספר המאמרים 'פרי חכם' של המקובל האלקי מר"ן הרב אשלג 'בעל הסולם' בנושא מאמר השלום מאמר זה מבאר מהו השלום ואיך יושג השלום בעולם לפי חכמת האמת שמביא המקובל האלגי הרב אשלג.  "צדק ושלום נשקו". מסביר לנו בעל הסולם שתפיסת השלום באה מההבנה שכל דבר שיש במציאות, הן טוב והן רע, יש לו זכות קיום. אין לנו מלחמה איתו אין לנו להשחיתו אלא לתקנו ולהביאו למוטב, מתוך הבנה רחבה מאד של תפקידו במציאות. 

(5) מאמר השלום

1:04:56

מאמר ל"ט - טעם בהשפעה

57:41

מאמר י"ד - לדבקה בו

1:22:34

מאמר י"ט - גורלות

1:00:36

מאמר ל"ד - המעשה פועל על המחשבה

58:40

מאמר כ"ג - עניין הקב"ה מדקדק עם הצדיקים

1:00:19

מאמר כ’’ב - יתרון האור מן החושך

46:26

פסח מאמר ’וזאת ליהודה’ לקראת חג הפסח

32:18

שמעתי’ מאמר קצ’’ז לפסח’

1:18:50

מאמרי עת לעשות ומגלה טפח ומכסה טפחיים

מאמר ר’’ז - שבועות

55:11

מאמרי אמונה - מתוך ’שמעתי’

47:58

שכינתא בגלותא

1:52:31

’ואהבת לרעך כמוך’

1:03:25
מאמר הביטחון של הרב אשלג

מאמר הבטחון - מתוך ’אור הבהיר’

1:03:18

מאמר כ’’א שנאת הרע- מתוך ’שמעתי’

47:45

עבודה לשמה - מתוך פרי חכם

04. מהות הקדושה והטומאה