סדרות

3 שיעורים
דרכי שינוי ההתנהגות ופיתוח ההכרה לגבי מצבינו בעולם. דרך מעשית לעבודה פנימית.

שכלול ההכרה (3)

25 שיעורים
סדרה מדהימה בקבלה מפי הרב יובל אשרוב העוסקת בטעמי המצוות. למה להניח תפילין?  מה סוד ה'אור מקיף' שיש בציצית? כל השפע שלנו עובר דרך ההורים, מה הקשר של זה למצוות כיבוד אב ואם?  מה זה השלש קליפות טמאות שאנחנו מסירים עם הערלה בזמן הברית? מה העניין של המזוזה הנמצאת על המשקוף דווקא בפתח הבית?  איזה ניצוצות קדושה נמצאים באוכל ואיך אנחנו מלקטים אותם בברכת המזון?  מה הסוד המדהים שיש בתשובה, ועוד ועוד דברים מרתקים, שנמצאים אצלינו 'בבית' ולא תארנו לעצמינו...

בסוד המצוות (25)

32 שיעורים
 בסדרת שיעורים מפי הרב יובל אשרוב על הספר 'מסילת ישרים'.  "יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו".  כך פותח הרמח"ל את ספרו הכביר 'מסילת ישרים'. בהמשך הוא עוסק בעשר מדרגות של התפתחות רוחנית, מהנמוך ביותר  עד מדרגת רוח הקודש. בכל מדרגה הרב יובל מסביר את מהות המדרגה,דרכי קנייתה והמפריעים בדרך אליה. זהו אחד מספרי המוסר היסודיים ביותר עליו אמר הגר"א שאין בו מילה אחת מיותרת.

מסילת ישרים (32)

23 שיעורים
סדרת שיעורים בקבלה מפי הרב יובל הכהן אשרוב בספר המוסר של הרמ''ק, רבי משה קורדוברו, רבו של האר''י הקדוש, מגדולי הצדיקים והמקובלים,הסביר את מקומן של שלוש עשרה מידות הרחמים בחיי היומיום שלנו.  שלש עשרה מידות הרחמים, השייכות לספירת הכתר :"מי אל כמוך, נשא עון, ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש עונותינו, ותשליך  במצולות ים כל חטאתם, תתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו, מימי קדם" הם מודל לאדם בהתנהלותו בעולם בתחום שבין אדם לחברו.  כשאדם מסגל לו את המידות  הללו הוא נדבק לקונו והופך צינור להורדת האור הענק של ספירת הכתר לו ולעולם.  

תומר דבורה (23)

6 שיעורים
סדרה מרתקת חדשה מפי הרב יובל אשרוב בנושא תיקון הנפש עפ"י תורת הקבלה והחסידות.  חינוך עצמי תיקון המידות זה נושא רחב ועמוק ועיקר העבודה שלנו פה בעולם הזה. תורת הקבלה מדברת על כך שלכל דבר ולכל אדם יש תיקון, כלומר, אנחנו נמצאים במצב מקולקל ואנחנו צריכים לעשות תיקון. זו המטרה שבשבילה הנשמה שלנו ירדה לעולם, ובשביל לעשות תיקון צריך לדעת מה הקלקול, להכיר את עצמינו וכך לעשות תיקון. ועל כך בסדרה המורחבת שלפנינו. 

תיקון הנפש על פי תורת הקבלה והחסידות א’

6 שיעורים
כשאדם בכעס או קנאה או קפידה הנשמה האלקית לא יכולה להאיר לו.  המידות האלו נמצאים בנפש הבהמית ואם היא לא מאוזנת היא ממש עומדת חוצץ בפני כל דבר טוב. כל תורות המזרח מדברות על הנפש הבהמית - לאזן אותה, להרגיע אותה, להגיע למחשבה רגועה ולרגש מאוזן,  אצלנו זו ההכנה לעבודה העליונה, שהעבודה העליונה זה עבודה בקיום של תורה ומצוות שהם צינורות של אור לנשמה העליונה. תיקון הנפש על פי ארבעת היסודות עוזר לנו להבין מהו היסוד שלנו ומכאן מה המידות שעליהן הוא צריך לעבוד ומאידך מה הכלים שהיסוד שלו מספק לו בעבודה. 

תיקון הנפש על פי תורת הקבלה והחסידות ב’

15 שיעורים
בחלק הקודם דיברנו על היסודות שהם הכוחות הנפש הבהמית, ואיך הוא אפשר לעבוד איתם כדי שתהיה זכה, ויוכל האור העליון להאיר באדם, שזה כל המטרה שלנו.  בחלק הזה נדבר על הנפש העליונה, היא הנפש האלוקית ועל עשרה כוחות שאיתם היא פועלת ודרכם היא יכולה להתחבר ולהשיג הארה, עשרה כוחות כנגד עשר הספירות מכתר עד מלכות.

תיקון הנפש על פי תורת הקבלה והחסידות ג’

8 שיעורים
סדרת שיעורים בקבלה מפי הרב יובל הכהן אשרוב בנושא סולם של עליה.  בעצם הדרך שלנו לעליה רוחנית, נפשית, רגשית היא דרך תיקון המידות.  אנחנו לא יכולים להתרומם כל עוד אנחנו כבולים בשלשלאות של קפדנות, כעס, עין צרה, לשון הרע, שנאה, קנאה ותחרות.  אנחנו לא  יכולים לבנות זוגיות פורה כשכל אלו עומדים בדרכינו ולא להקים משפחה בריאה ושמחה בלי שאנחנו עובדים על כל המרעין בישין הללו. לכן אמר הגאון מוילנא ''לא ירד האדם לעולם אלא לשבר מידות רעות'', עיקר עבודתנו כאן בעולם היא תיקון המידות. לקחת את התכונות הרעות שלנו ולתקן, לשפר אותם.  לא משנה כמה אנחנו חכמים, נבונים, המידות הרעות שלנו הם כמו נקב בסירה עמוסה זהב.  המידות הרעות שלנו הם מסך המבדיל בינונו למקור חיותנו, לבורא יתברך, ובינינו לבין כל סביבתינו והיקרים לנו.  בתיקונם אנחנו זוכים להכרות, לפגישה עם האור האלוקי, ולחיבור נפלא עם כל הסובבים אותנו. מהן המידות המבדילות ואיך מבצעים את התיקון בפועל?  בסדרה המרתקת שלפנינו.

סולם של עליה - תיקון המידות (8)

9 שיעורים
שיעור בקבלה מפי הרב יובל אשרוב הראשון מתוך סדרה בנושא האבות מרכבה לספירות.  מרכבה מלשון רוכב. האבות הקדושים הינם צדיקים שזיככו את גופם למדרגה עליונה, ונהפכו כלי שלם לאור, וכל אחד מהם נהפך מרכבה לאחת הספירות מז' ספירות תחתונות. לכן הם נהפכו המקשרים בין הנשמות לספירות העליונות. 

האבות מרכבה לספירות (9)

13 שיעורים
תפילה יכולה לשנות את המציאות ממש. תפילה נוגעת בשורש שלנו ומשפיעה עליו שפע טוב.בסדרה זו נלמד את הכח הרוחני העצום של הדיבור , ואיך הוא פועל להעלות אותנו מעולם לעולם עד למקור הראשון. מהי ההכנה הרוחנית לתפילה בגוף ובנפש, למי מתפללים, כונת התפילה, דבקות.

כוונות התפילה (13)

31 שיעורים
 סדרת שיעורים חדשה מפי הרב יובל על ספר התניא אם 'מסילת ישרים' נחשב ספר היסוד בתחום המוסר, יש אומרים שהתניא הוא המשנה של החסידות, ספר המופת. ספרו של ר' שניאור זלמן מלאדי, ראש שושלת חב"ד, הוא ספר המחבר שמים וארץ, עולמות עליונים עם עבודה פנימית יומיומית, מושגים בקבלה כמו מחצב הנשמות, מבנה העולמות, הספירות עם תובנות בנפש האדם הנפש האלוקית והנפש הבהמית שלו וב'עבודה'. הוא חובר כדי לתת מענה ודרך לרבים כיצד לעלות בדרך העולה בית קל.  

תניא (31)

18 שיעורים
סדרת שיעורים מרתקת מפי הרב יובל בנושא האותיות. האותיות הינן צנורות שמחברות את אור אינסוף אל הנשמה . כל אות שולטת על כוכב יש בה אלוקות,  נשמות ועולמות. דרך האותיות השם שלנו אנחנו מקבלים את ההשפעה השמיימית, את תכונות האופי ואף התיקון שלנו בעולם הזה.

סוד האותיות (18)

20 שיעורים
שיעור בקבלה מפי הרב יובל אשרוב, הראשון מתוך סדרה מרתקת בת 20 שיעורים בנושא מהות הזמן והחודשים.  איזו אנרגיה ואילו סודות צופן בחובו כל חודש מחדשי השנה? מה התיקונים והעבודה המיוחדת לכל חודש? מה אומר על כך ספר היצירה של אברהם אבינו ושאר ספרי המקובלים? עפ"י  הקבלה זמן זה הארה, כח, לכל רגע שעובר יש השפעה שונה מקודמו.  המקובלים שמכירים השפעות אלה עוסקים תדיר ביחודים שמטרתם השגת השפע המושפע באותו זמן.  כל הארה מחיייבת פעולה שונה רוחנית או גשמית.  בשנה אחת מושפע אלינו שפע 'שלם', מי שיודע ל'תקן' כל רגע בשנה ולקבל את ההארה שלו יכול בשנה אחת לגמור את התיקון.        בארבע שיעורים ראשונים נלמד מהו סוד הזמן בכלל. בהמשך נלמד את העבודה הרוחנית השיכת לכל חודש בחדשי השנה, לפי מזל, אות, שבט, שם וכו'.

זמנים - סוד הזמן והחודשים (20)

15 שיעורים
סדרת שיעורים על מהות תורת הסוד, הבאה לגלות לנו מהיא תורת הסוד, מה חלק זה של התורה בא לגלות לנו, ומה צופן לנו בתוך חכמת הקבלה מדוע בכלל נקראת תורת הסוד בשם 'קבלה'? מדוע חכמה זאת נסתרת, ולמה בכלל אומרים שהיא סוד גדול אם כל ספר הזהר וכתבי האר''י הקדוש גלוים לכל? האם בכלל מותר לי ללמוד קבלה? מדוע אומרים שרק מעל גיל 40 מותר ללמוד קבלה, ושאנשים משתגעים מהלימוד הזה? אם כן הרבה סימני שאלה סביב לימוד פנימיות התורה שהרב מבאר בסדרת השיעורים שלפנינו, תהנו!

מהות תורת הסוד - מפתחות לחיים - סדרה חדשה

12 שיעורים
שיעור מפי הרב יובל אשרוב בספרו של המקובל האלוקי רבי חיים ויטאל - שערי קדושה. ועליו כתב המחבר: " לכן הציקתני רוח בטני... להורות להם הדרך ילכו בה. ועל כן חיברתי חיבור זה, קטן הכמות ורב האיכות, למשכילים יזהירו, וקראתיו שערי קדושה, ובו אבאר סתרים, לא שערום הראשונים אשר היו לפנינו, כי אני קבלתים מפה איש קדוש, מלאך ה' צבאות, מורי האר"י לוריא ז"ל. ולהיותם רזי עולם ותעלומות סתרים, אגלה טפח ואכסה אלפים אמה, ואפתח בדוחק שערי הקדושה כמחט סדקית, ומי שיהיה ראוי יזכה להכנס לפני לפנים. וה' הטוב לא ימנע טוב להולכים בתמים"

שערי קדושה (12)

10 שיעורים
כל דבר שלם מכיל עשר ספירות. גם האדם בנוי לפי עשר הספירות הן בגופו והן בנפשו.  סדרה זו חושפת בפנינו את הכוחות הפנימיים של הנפש עפ"י עשר הספירות. רצון , מחשבה , הבנה , ידיעה , חסד וכו' . סוד בריאות הנפש הינו איזון בין הכוחות השונים , הרמוניה שנותנת הרבה אור ושמחה. מהותו של כל כח בנפש הינו אחת הספירות , ולימוד שלהם בדרך זו , שופך אור חדש על הרבה תחושות פנימיות , רצונות לא מובנים וכו'. 

כוחות הנפש (10)

6 שיעורים
סדרה שיעורים בקבלה העוסקת בשאלה מהם נשמה וגוף: מה מהותם, איך נעשה החיבור ביניהם, איך צריך להיות הקשר ביניהם, הגוף כביטוי של עשר ספירות, לבוש לנשמה, וקדושת האיברים, על איזו נשמה מדברים בתורות אחרות? מה ההקבלה? האם לכולנו יש נשמה? אם כן איזה חלק ממנה? אם לא איך משיגים? איך נעשה גילוי הנפש הפנימית?

מבנה הגוף והנפש (6)

4 שיעורים
שיעור בקבלה מפי הרב יובל אשרוב בנושא המקוה.  מקוה אותיות קומה, הטבילה במקוה בונה את הקומה הרוחנית שלנו.  על פי הקבלה המקוה הינו מקור של נקיון וטהרה רוחנית, דרכו אנחנו מסירים את הקליפות, המביאות לנו כעס, עצבות ורוגז.  במידה מסוימת הטבילה במקוה מים דומה למצבו של העובר ברחם אמו והטבילה היא כמו לידה חדשה.  כח זה חשוב במיוחד לאשה בתהליך הולדת חיים חדשים וטהורים לעולם.          

מקוה (4)

9 שיעורים
סדרה בקבלה מפי הרב יובל אשרוב.  זוהי סדרת הבסיס בלימוד חכמת הקבלה הנוגעת במושגי היסוד, כפי שהסביר אותם מר"ן הרב אשלג זצוק"ל, בעל הסולם.  סדרה מדהימה המסבירה את האדם וכל המציאות לפי חכמת הקבלה ונוגעת בשאלות הכי בסיסיות בחיים כמו: מה מהותינו, מקור ומהות  התענוג והיסורים, הדרך שלנו להגיע למימוש העצמי ולהתחבר לשורש, כיצד בנויים העולמות, מה יש מעבר ועוד הרבה יותר.      

קבלה-אורות וכלים-מושגים בסיסיים

12 שיעורים
סדרת שיעורים בקבלה מפי הרב יובל אשרוב על הספר דרך ה'.  דרך ה'  של המקובל האלקי ר' משה חיים לוצאטו (הרמח"ל) מתאר את כל מרכיבי העולם הרוחני עפ"י תורת הסוד ואת הדרך שהתווה לנו ה' ללכת בה בעולם הזה כדי להגיע למטרה הנכספת של תיקון נשמה ודביקות באור האלוקי.  הספר נוגע במגוון נושאים: הבורא, השגחה, תכלית הבריאה, נשמת האדם , מלאכים, בחירה, ההבדל בין עם ישראל לאומות העולם, השפעת הכוכבים, ענייני הנפש, כישוף ובעוד מגוון נושאים מרתקים.

דרך ה’ (12)

13 שיעורים
סדרת תיקון המידות היא סדרה שמעביר הרב יובל אשרוב ונוגע בכל הנושאים שכל הזמן מטרידים אותנו: איך משתנים? איך מתפתחים? איך לומדים לשלוט בתגובות? שינוי מעשה, דיבור ומחשבה הינם נושאי סדרה זו. חכמת הקבלה מלמדת את אמנות המחשבה הנכונה והשליטה בה, התבוננות לעומק במטרה להכיר את עצמינו באמת כלים מעשיים להתגברות על רגשות נמוכים של כעס, כבוד, קנאה וכו...

תיקון המידות (13)

11 שיעורים
מעניין המושג הזה תיקון המידות.  אפשר להבין אותו מהתבוננות במציאות, ארס הוא ממית אבל מעט ממנו  עשוי להציל נפשות.  מים הם חיוניים לעולם כולו אבל כמות גדולה מדי מהם היא הרסנית ביותר (צונאמי). באש אנחנו מבשלים כל יום את האוכל שלנו אבל אם האש מתפשטת היא משחיתה כל דבר. הכל שאלה של מידות, צריך את הכל, אין דבר מיותר אבל העניין הוא כמה איך ואיפה. כך גם בכוחות הנפש.  אהבה חסד ורחמים - עליהם עומד בעולם אבל אם נפנה אותם למקום הלא נכון (לאשתו של החבר) הם יהיו מזיקים.  כעס, גאוה והקפדה הם הרסניים, אבל עדיין צריך לכעוס על הילד כשהוא מתפרץ לכביש ולא זהיר מספיק וכד' .  איך מתמקצעים באומנות של תיקון המידות שבה תלויה כל ההצלחה שלנו בעולם הזה?  על כך בסדרת תיקון המידות שלפנינו.   

תיקון המידות (11)

3 שיעורים
שיעור בקבלה מפי הרב יובל אשרוב בנושא הגאולה העתידה. אנו היום בעיצומו של תהליך הגאולה. בכדי לדעת היכן אנו עומדים היום ומה קורה לנו ולמה, צריך ללמוד נושא חשוב זה מן המקורות כמו ספר הזוהר, כתבי רמח"ל ועוד. מסתבר שכל מה שקורה כבר ידוע מראש. ועוד, מה משמעותה הפנימית של הגאולה, איך זה יתבטא בחיינו הפרטיים? סדרה זו מפי הרב יובל אשרוב סוקרת את הסיבות לגלות, שלבים שונים של הגאולה ו"העולם שאחרי" . 

הגאולה העתידה (3)

32 שיעורים
סדרת שיעורים בקבלה מפי הרב יובל אשרוב על הספר דרך ה'.  דרך ה' הוא ספר נדיר של המקובל האלקי ר' משה חיים לוצאטו (הרמח"ל) שמתאר את כל מרכיבי העולם הרוחני , עפ"י תורת הסוד. הספר נוגע במגוון נושאים: הבורא , תכלית הבריאה , נשמת האדם , מלאכים , בחירה, מדוע יש הבדל בין עם ישראל לאומות העולם ומהו ההבדל הזה ועוד ועוד נושאים מרתקים.

דרך השם (32)

43 שיעורים
סדרת שיעורים מרתקת מפי הרב יובל אשרוב בספר פרי הארץ.  פרי הארץ הוא ספר עמוק של דרשות חסידות על פרשות השבוע, שנכתב ע"י רבי מנחם מנדל מוויטבסק.  רבי מנחם מנדל היה מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש (ממשיך דרכו של הבעל שם טוב) והיה גם רבו של בעל התניא.  עלה לארץ עם 300 תלמידים וכאן כתב את ספרו ומכאן שמו - פרי הארץ.  גדולי האדמו"רים החשיבו מאד את הספר שטענו שהוא תורת המגיד (ממזריטש) ממש. והוא עמוק ועוסק בפנימיות התורה והקבלה. 

מאמרי חסידות פרי הארץ (43)

7 שיעורים
סדרת שיעורים בקבלה מפי הרב יובל הכהן אשרוב על 'מאמר הגאולה' לרמח''ל. הספר מאמר הגאולה לרמח"ל פותח לפנינו את ענייני הגאולה והתיקונים שצריכים לתקן להצלחת ישראל ולקירוב הגאולה השלימה, ומפרט את כל שלבי הגאולה על פי הסוד, מה היה, מה הווה, ומה עתיד להיות.  תיקון הנשמות ויציאתן מן הקליפות, זיקוקן ובירורן וכן הכנת המשיח לתפקידו כגואל ישראל  

מאמר הגאולה של הרמח’’ל (7)

3 שיעורים
הרב שיינברגר הוציא ספר חדש ונפלא על ספר 'התניא' לאדמו''ר הזקן מחב''ד, והרב יובל אשרוב מבאר בסגנונו היחודי את דברי הרב. סדרה מרתקת על ביאור המעמיק לאחד מספרי היסוד של החסידות לדורותיה.. 

ספר התניא עם ביאורי הרב שיינברגר שליט’’א