קבלה וחסידות

1:19:44

גילוי הקבלה לדור האחרון

23 שיעורים

תומר דבורה (23)

מאמר הקיווי לרמח’’ל

12 שיעורים

שערי קדושה (12)

32 שיעורים

מסילת ישרים (32)

43 שיעורים
סדרת שיעורים מרתקת מפי הרב יובל אשרוב בספר פרי הארץ.  פרי הארץ הוא ספר עמוק של דרשות חסידות על פרשות השבוע, שנכתב ע"י רבי מנחם מנדל מוויטבסק.  רבי מנחם מנדל היה מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש (ממשיך דרכו של הבעל שם טוב) והיה גם רבו של בעל התניא.  עלה לארץ עם 300 תלמידים וכאן כתב את ספרו ומכאן שמו - פרי הארץ.  גדולי האדמו"רים החשיבו מאד את הספר שטענו שהוא תורת המגיד (ממזריטש) ממש. והוא עמוק ועוסק בפנימיות התורה והקבלה. 

מאמרי חסידות פרי הארץ (43)

31 שיעורים

תניא (31)

12 שיעורים
סדרת שיעורים בקבלה מפי הרב יובל אשרוב על הספר דרך ה'.  דרך ה'  של המקובל האלקי ר' משה חיים לוצאטו (הרמח"ל) מתאר את כל מרכיבי העולם הרוחני עפ"י תורת הסוד ואת הדרך שהתווה לנו ה' ללכת בה בעולם הזה כדי להגיע למטרה הנכספת של תיקון נשמה ודביקות באור האלוקי.  הספר נוגע במגוון נושאים: הבורא, השגחה, תכלית הבריאה, נשמת האדם , מלאכים, בחירה, ההבדל בין עם ישראל לאומות העולם, השפעת הכוכבים, ענייני הנפש, כישוף ובעוד מגוון נושאים מרתקים.

דרך ה’ (12)