קבלה וחסידות

1:19:44

גילוי הקבלה לדור האחרון

23 שיעורים
סדרת שיעורים בקבלה מפי הרב יובל הכהן אשרוב בספר המוסר של הרמ''ק, רבי משה קורדוברו, רבו של האר''י הקדוש, מגדולי הצדיקים והמקובלים,הסביר את מקומן של שלוש עשרה מידות הרחמים בחיי היומיום שלנו.  שלש עשרה מידות הרחמים, השייכות לספירת הכתר :"מי אל כמוך, נשא עון, ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש עונותינו, ותשליך  במצולות ים כל חטאתם, תתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו, מימי קדם" הם מודל לאדם בהתנהלותו בעולם בתחום שבין אדם לחברו.  כשאדם מסגל לו את המידות  הללו הוא נדבק לקונו והופך צינור להורדת האור הענק של ספירת הכתר לו ולעולם.  

תומר דבורה (23)

מאמר הקיווי לרמח’’ל

12 שיעורים
שיעור מפי הרב יובל אשרוב בספרו של המקובל האלוקי רבי חיים ויטאל - שערי קדושה. ועליו כתב המחבר: " לכן הציקתני רוח בטני... להורות להם הדרך ילכו בה. ועל כן חיברתי חיבור זה, קטן הכמות ורב האיכות, למשכילים יזהירו, וקראתיו שערי קדושה, ובו אבאר סתרים, לא שערום הראשונים אשר היו לפנינו, כי אני קבלתים מפה איש קדוש, מלאך ה' צבאות, מורי האר"י לוריא ז"ל. ולהיותם רזי עולם ותעלומות סתרים, אגלה טפח ואכסה אלפים אמה, ואפתח בדוחק שערי הקדושה כמחט סדקית, ומי שיהיה ראוי יזכה להכנס לפני לפנים. וה' הטוב לא ימנע טוב להולכים בתמים"

שערי קדושה (12)

32 שיעורים
 בסדרת שיעורים מפי הרב יובל אשרוב על הספר 'מסילת ישרים'.  "יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו".  כך פותח הרמח"ל את ספרו הכביר 'מסילת ישרים'. בהמשך הוא עוסק בעשר מדרגות של התפתחות רוחנית, מהנמוך ביותר  עד מדרגת רוח הקודש. בכל מדרגה הרב יובל מסביר את מהות המדרגה,דרכי קנייתה והמפריעים בדרך אליה. זהו אחד מספרי המוסר היסודיים ביותר עליו אמר הגר"א שאין בו מילה אחת מיותרת.

מסילת ישרים (32)

43 שיעורים
סדרת שיעורים מרתקת מפי הרב יובל אשרוב בספר פרי הארץ.  פרי הארץ הוא ספר עמוק של דרשות חסידות על פרשות השבוע, שנכתב ע"י רבי מנחם מנדל מוויטבסק.  רבי מנחם מנדל היה מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש (ממשיך דרכו של הבעל שם טוב) והיה גם רבו של בעל התניא.  עלה לארץ עם 300 תלמידים וכאן כתב את ספרו ומכאן שמו - פרי הארץ.  גדולי האדמו"רים החשיבו מאד את הספר שטענו שהוא תורת המגיד (ממזריטש) ממש. והוא עמוק ועוסק בפנימיות התורה והקבלה. 

מאמרי חסידות פרי הארץ (43)

31 שיעורים
 סדרת שיעורים חדשה מפי הרב יובל על ספר התניא אם 'מסילת ישרים' נחשב ספר היסוד בתחום המוסר, יש אומרים שהתניא הוא המשנה של החסידות, ספר המופת. ספרו של ר' שניאור זלמן מלאדי, ראש שושלת חב"ד, הוא ספר המחבר שמים וארץ, עולמות עליונים עם עבודה פנימית יומיומית, מושגים בקבלה כמו מחצב הנשמות, מבנה העולמות, הספירות עם תובנות בנפש האדם הנפש האלוקית והנפש הבהמית שלו וב'עבודה'. הוא חובר כדי לתת מענה ודרך לרבים כיצד לעלות בדרך העולה בית קל.  

תניא (31)

12 שיעורים
סדרת שיעורים בקבלה מפי הרב יובל אשרוב על הספר דרך ה'.  דרך ה'  של המקובל האלקי ר' משה חיים לוצאטו (הרמח"ל) מתאר את כל מרכיבי העולם הרוחני עפ"י תורת הסוד ואת הדרך שהתווה לנו ה' ללכת בה בעולם הזה כדי להגיע למטרה הנכספת של תיקון נשמה ודביקות באור האלוקי.  הספר נוגע במגוון נושאים: הבורא, השגחה, תכלית הבריאה, נשמת האדם , מלאכים, בחירה, ההבדל בין עם ישראל לאומות העולם, השפעת הכוכבים, ענייני הנפש, כישוף ובעוד מגוון נושאים מרתקים.

דרך ה’ (12)