קבלה

1:14:52

ג’ מצבים של הנשמה

1:11:16

דרגת הנשמה חלק א

1:19:44

גילוי הקבלה לדור האחרון

1:12:01

תשובת הטהרה

1:11:23

מטרת לימוד תורת הפנימיות

45 שיעורים

הקדמה לספר הזהר התשע’’ט

חכמת הנסתר - למי מותר ללמוד?

2 שיעורים
 שיעור מפי הרב יובל אשרוב בנושא קבלה היום.   מה זה הקבלה הזאת?  כל אחד יכול ללמוד אותה? הרי רק אם מלא את כריסו בש"ס ופוסקים, ובכלל משתגעים מזה, לא? יש משמעות אחרת ללימוד הזה בדורינו ?  למה הרב אשלג אמר שזה משפיע על הצלת העולם וקירוב הגאולה? 

קבלה היום - חשיבות לימוד הקבלה בדורינו (2)

5 שיעורים
סדרת שיעורים בקבלה מפי הרב יובל אשרוב בנושא מהות חכמת הקבלה. לכל תופעה יש חלק פנימי וחלק חיצוני. החיצוני שייך לכל מה שנתפס בחמשת החושים הגשמיים. הפנימי נסתר והוא בעצם השורש והנשמה של כל תופעה וכל דבר. תורת הקבלה היא לימוד של השתלשלות של אותם שורשים בדרך סיבה ומסובב עד לגלוים בעולם הזה. ומטרתה היא גילוי השפע האלקי לנבראים בעולם הזה.

מהות חכמת הקבלה (5)

3 שיעורים
שיעור בקבלה מפי הרב יובל אשרוב .הדומה והשונה בין תורת הקבלה לתורות רוחניות זרות.

ההבדל בין תורת הקבלה לתורות המזרח ואחרות

1:24:13

קבלה מעשית

2 שיעורים
שיעור בקבלה מפי הרב יובל אשרוב המסביר כי חכמת הקבלה הינה הפנימיות של כל מה שקורה בעולם, פנימיות העולמות. טבעה הינו רוחני טהור ובלתי ניתן להשגה בחושים ובשכל אנושי. לכן המקובלים, שהם נשמות שנבחרו משמים לקשר ולהסביר לנו את הסוד בצורה מובנת בשפה אנושית, הם אלו שמצליחים לחבר אותנו ולתת לנו הבנה תורה נשגבה זו, המסבירה באופן עמוק את המציאות ואת התכלית. 

מה זה קבלה? (2)

1:15:35

תורת הסוד

1:12:11

שלושה רצונות באדם

1:16:29

בורא ונברא - תכלית הבריאה

1:11:21

הגוף הנצחי

1:10:39

רבי שמעון וספר הזהר

44:40

אדיר במרום - הרמח’’ל על הזהר ור’ שמעון

1:18:02

הרחבת הכלים לאורו של רבי שמעון

1:21:35

הרב אשלג - בעל הסולם

32:08

אורייתא וצלותא

2 שיעורים
שיעור בקבלה מפי הרב יובל אשרוב בנושא עקידת יצחק. כבר עמדנו על כך כמה פעמים שהסיפורים בתורה והחגים שלנו אין בהם שום דבר שהוא רק לזיכרון ושימור מסורת תרבותית.  אלא לכל דבר יש משמעות של כאן ועכשיו.  כל דבר אחוז בעולמות העליונים ובספירות, ובפרט כל סיפור העקידה שמשמעותו שיתוף מידת הדין (גבורה, יצחק) ברחמים.  כאשר החסד, ימין, עוקד את הגבורות, שמאל אז נוצר לנו הקו האמצעי, הוא קו הרחמים והאמת של יעקב. מה המשמעות של זה בספירות העליונות, ומה המשמעות של זה בחיינו אנו...

עקידת יצחק עפ"י הקבלה

מעלת לימוד ספר הזוהר הקדוש

15 שיעורים

מהות תורת הסוד - מפתחות לחיים - סדרה חדשה

9 שיעורים
   

קבלה-אורות וכלים-מושגים בסיסיים

32 שיעורים
הקדמה שכתב הרב אשלג, 'בעל הסולם' בלילה אחד ברוח הקודש.  הקדמה שמשנה את החיים כי היא מסבירה את כל מהות החיים: למה נבראנו? מה מטרת החיים? מי אנחנו?  מה זאת הנשמה? מה תפקידינו בעולם הזה? אם הבורא הוא טוב למה יש יסורים וזוועות בעולם? ועוד שאלות שמוזר לעבור את החיים פה בעולם בלי לשאול אותן את עצמינו.  על כל השאלות הללו עונה 'בעל הסולם' בצורה מופלאה כפי שנראה בסדרה שלפנינו.

הקדמה לספר הזהר - (32)

40 שיעורים
סדרה בקבלה מפי הרב יובל אשרוב בנושא הקדמה לתלמוד עשר הספירות.  את ההקדמה הנ"ל כתב המקובל האלוקי, אור שבעת הימים, הרב אשלג, בעל הסולם. עיקר ההקדמה עוסקת בשאלה האם אפשר וצריך בדורינו ללמוד ולעסוק בתורת הקבלה ובאיזה אופן. הוא מתייחס לכל השאלות שמעלים כל העולם בנושא זה וגם על ענייני לימוד תורה לשמה ותורה שלא לשמה 

הקדמה לתלמוד עשר הספירות - סדרה בת 40 שיעורים

16 שיעורים
בהקדמה זו מסביר מרן בעל "הסולם" , הרב יהודה לייב אשלג זי"ע את הצורך הגדול בלימוד הקבלה , ביחוד בדורינו . הקדמה זו פורשת לפנינו בבהירות נפלאה את הדרך הרוחנית שעל כל אחד לעבור ע"מ להגיע לדרגת "דביקות" - אהבה נצחית בבורא . ענין הדביקות דורש מאיתנו שינוי פנימי עמוק ברובדים העמוקים ביותר , כלומר ברובד הרצון , שינוי רמת ההכרה האנושית הרגילה אצל בני אדם שנקראת בקבלה "הסתר פנים" , דרך "פקיחת עיניים" עד למצב של "גילוי פנים" שפירושו עירנות מוחלטת לקשר בינינו ובין בורא העולם , אור א"ס . לימוד זה מהווה הכנה ללימוד הגדול של תלמוד עשר ספירות . וכל זה מוסבר בשפה ברורה ובשיטה השווה לכל נפש. השיעורים ניתנו בישוב אור הגנוז בשעות המוקדמות שלפני עלות השחר. לימוד נעים ומועיל. 

הקדמה לתלמוד עשר הספירות (16)

14 שיעורים
שיעור בקבלה מפי הרב יובל אשרוב בנושא הקדמה לפנים מאירות של 'בעל הסולם', הרב אשלג.  הקדמה עמוקה זו בקבלה נכנסת לעומק עניין חטא אדם הראשון ומסתיימת ב"לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, כי כמו שברכתו ית' היא נצחית, צריכים המקבלים ג"כ להיות נצחיים..."

הקדמה לפנים מאירות ומסבירות(14)

3 שיעורים
הסבר מעמיק ביותר מפי הרב יובל אשרוב על חיוב הלימוד של חכמת הקבלה כדרך המועדפת לתיקון עצמי, על פי ההקדמה של הרב אשלג, 'בעל הסולם'. הסבר על תפקיד העבודה החיצונית במצוות המעשיות ועל כניסה לעולם של הפנימיות שהיא בעצם האור המופקד במצוות.

4. הקדמת פרי חכם (3)

27 שיעורים
הרב יובל אשרוב בסדרה של תלמוד עשר הספירות.  תמלמוד עשר הספירות הוא פירושו של הרב אשלג, בעל הסולם, לספרו של האר"י ז"ל - עץ חיים. לימוד מעמיק של יסודות העולם הרוחני. אור וכלי. אינסוף. צמצום. לימוד תכלית הבריאה בדרך הקבלה, מצבי הנשמות בדרך לתיקון השלם, קבלה מתוקנת ובלתי מתוקנת. לצפיה בטקסט השיעור לחץ כאן (באדיבות אור הסולם)

תלמוד עשר הספירות - חלק א (27)

21 שיעורים
אור ישר ואור חוזר. לימוד דרכי התלבשות אור ישר באור חוזר, שע"י כך משתלשלות המדרגות ממעלה למטה. 5 מדרגות אור, 4 יסודות, סוד הממוצעים, שורש הנשמה, גוף, לבוש, היכל.  לצפיה בטקסט השיעור  לחץ כאן  וגלול לסעיף הנלמד (באדיבות אור הסולם)

תלמוד עשר הספירות - חלק ג (21)

14 שיעורים
צמצום וקו. ע"מ שיוכלו הנשמות לקבל את האור בצורה מתוקנת, חייבים הכלים להתרוקן מכל השפע שהיה להם בא"ס. זה בעצם הצמצום. לימוד צורת הקבלה המתוקנת הינו לימוד הקו. איך ע"י פעולת המסך נוצר קשר מחודש עם האור בדרגות שונות אינסופיות. לצפיה בטקסט השיעור  לחץ כאן  וגלול לסעיף הנלמד (באדיבות אור הסולם)

תלמוד עשר הספירות - חלק ב (14)

18 שיעורים
עולם העקודים, אדם קדמון, טעמים נקודות תגין אותיות, סדר בנית פרצוף, התפשטות והסתלקות קומה רוחנית, לידת פרצוף מתוך פרצוף. לצפיה בטקסט השיעור  לחץ כאן  וגלול לסעיף הנלמד (באדיבות אור הסולם)

תלמוד עשר הספירות - חלק ד (18)

21 שיעורים
סדרת שיעורים יומית מפי הרב יובל הכהן אשרוב על תלמוד עשר הספירות של הרב אשלג. לצפיה בטקסט השיעור לחץ כאן (באדיבות אור הסולם)

תע’’ס היומי - חלק א’

29 שיעורים
סדרת שיעורים יומית מפי הרב יובל הכהן אשרוב על תלמוד עשר הספירות של הרב אשלג. לצפיה בטקסט השיעור  לחץ כאן  וגלול לסעיף הנלמד (באדיבות אור הסולם)

תע’’ס היומי - חלק ב’

37 שיעורים
סדרת שיעורים יומית מפי הרב יובל הכהן אשרוב על תלמוד עשר הספירות של הרב אשלג. לצפיה בטקסט השיעור לחץ כאן וגלול לסעיף הנלמד (באדיבות אור הסולם)

תע’’ס יומי - חלק ג’

32 שיעורים
סדרת שיעורים יומית מפי הרב יובל הכהן אשרוב על תלמוד עשר הספירות של הרב אשלג. לצפיה בטקסט השיעור לחץ כאן וגלול לסעיף הנלמד (באדיבות אור הסולם)

תע’’ס יומי - חלק ד’

28 שיעורים
סדרת שיעורים יומית מפי הרב יובל הכהן אשרוב על תלמוד עשר הספירות של הרב אשלג. לצפיה בטקסט (באדיבות אור הסולם) לחץ כאן וגלול לסעיף הנלמד

תע’’ס יומי - חלק ה’

17 שיעורים
סדרת שיעורים יומית מפי הרב יובל הכהן אשרוב על תלמוד עשר הספירות של הרב אשלג 'בעל הסולם'. לצפיה בטקסט השיעור לחץ כאן וגלול לסעיף הנלמד (באדיבות אור הסולם)

תע’’ס יומי - חלק ו’