תיקון המידות

איזון גוף נפשאכילההרזיההשמנהתזונהקבלהשלוםרצון להשפיענפשנשמהתפילהתיקוניםהעצמה אישיתשמחהספירותעליה רוחניתתיקוןאהבהאהבת ישראלבין אדם לחברוזוגיותבין אדם למקוםשלום ביתקו שמאלאושרחולי הנפש ורפואתהאוכלמזוןכוחות הנפשעבודת המידותתיקון המידותבריאותהשפעהגבולותגבורהמידותספירת העומרדאגהטרדותרגיעהשלווהבונהדיבורדיבוריםהדיבורהורגהמיליםחינוך ילדיםכח הדיבורמדברמזיקמחיהמילהמיליםשמירת הלשוןתקשורתבשמחההשמחהשימחהשמחהארהמודעות עצמיתחיותדיאטהלאכול נכוןתזונה בריאהזרימהאיזוןחינוךדרך ארוכהדרך יסוריםדרך קצרהתכליתתכלית החייםלבחשיבהלבושי הנפשלחשובמחמחשבהמחשבותשכלתחשוב טובסדרלדברתיקשורתהחפץ חייםלבנותלהרוסלתקשרשיחהמשיכת שפעגאווהכעסעצביםרוגזנתינהחסדהתגברותסיפוקעין טובהקנאהגבולדיןהגבולהגבורההדיןהחסדהתחשבותלתתברוגזגהנםהכעסיחסיםקשריםריבבלבהארת הלבהלבהמשכת ההארהתיקון הלבתיקון הרצוןחמדנותלחמודלקנאקינאהבשימחהצערלהיות בשמחהמילויעצבותהשימחהביקורתעין הרעסבלנותעקשנותעדינותבכי
1:17:49

עין הרע - כמה כח יש לנו לשלוט על המציאות הזאת?

חינוך עצמי

תיקון מידת הגאוה והכעס

1:30:59

כח הדיבור

1:06:39

קליפת העצבות

1:15:39

עקשנות מול סבלנות

1:13:45

הפוסל במומו פוסל

1:10:57

הקנאה

1:12:49

דאגה ורפואתה

1:14:04

חשיבה נכונה

1:14:30

זרימה נכונה

1:12:52

שמחה נכונה

1:14:10

עבודת הלב

1:16:36

עבודת השמחה

1:16:07

עבודת החסד

1:15:07

עבודת הגבורה

1:20:24

עבודת הכעס

1:09:11

עבודת הקנאה

1:13:54

שמח כל הזמן

1:16:55

דיבור - כח האדם

1:19:04

השפעת האכילה על נפש האדם

1:18:23

כח הדיבור - הנשק האישי החזק ביותר

1:12:55

כח המחשבה - לברוא עולם חדש

1:08:23

ספירת העומר - מידת החסד

1:20:20

שמחה - הרפואה הטובה ביותר

1:16:02

קנאה - שינוי שורש הרע

1:08:40

אמת ושקר - עבודה בין קטבים

1:14:02

מידת הכעס - דרכי התמודדות

1:17:18

כוחה של מילה

1:12:52

כעס - התגברות ושימוש נכון באנרגיה

1:09:12

תיקונים על פי הרמב’’ם

13 שיעורים

תיקון המידות (13)

11 שיעורים
את המושג תיקון המידות אפשר להבין מהתבוננות במציאות. ארס הוא ממית אבל מעט ממנו עשוי להציל נפשות.  מים הם חיוניים לעולם כולו אבל כמות גדולה מדי מהם היא הרסנית ביותר (צונאמי). באש אנחנו מבשלים כל יום את האוכל שלנו אבל אם האש מתפשטת היא משחיתה כל דבר. הכל שאלה של מידות, צריך את הכל, אין דבר מיותר אבל העניין הוא כמה איך ואיפה. כך גם בכוחות הנפש.  אהבה חסד ורחמים - עליהם עומד בעולם אבל אם נפנה אותם למקום הלא נכון (לאשתו של החבר) הם יהיו מזיקים.  כעס, גאוה והקפדה הם הרסניים, אבל עדיין צריך לכעוס על הילד כשהוא מתפרץ לכביש ולא זהיר מספיק וכד' .  איך מתמקצעים באומנות של תיקון המידות שבה תלויה כל ההצלחה שלנו בעולם הזה?  על כך בסדרת תיקון המידות שלפנינו.   

תיקון המידות (11)

15 שיעורים

תיקון הנפש על פי תורת הקבלה והחסידות ג’

2 שיעורים
שיעור של הרב יובל אשרוב בנושא תיקון המידות.  עולם הרגשות והמחשבות שלנו נשלט ע"י חוקים קבועים ומוחלטים. התנהגות שלנו משפיעה ישירות על מצב הרוח וההארה הרוחנית ועל המידות, ואלו משפיעים על הנפש הבהמית החוצצת בין הנשמה לגוף. לימוד מסודר של תורת ההתנהגות מאפשר לעשות שינוי אמיתי וקבוע במידות.

תורת ההתנהגות

8 שיעורים

סולם של עליה - תיקון המידות (8)

6 שיעורים
כשאדם בכעס או קנאה או קפידה הנשמה האלקית לא יכולה להאיר לו.  המידות האלו נמצאים בנפש הבהמית ואם היא לא מאוזנת היא ממש עומדת חוצץ בפני כל דבר טוב. כל תורות המזרח מדברות על הנפש הבהמית - לאזן אותה, להרגיע אותה, להגיע למחשבה רגועה ולרגש מאוזן,  אצלנו זו ההכנה לעבודה העליונה, שהעבודה העליונה זה עבודה בקיום של תורה ומצוות שהם צינורות של אור לנשמה העליונה. תיקון הנפש על פי ארבעת היסודות עוזר לנו להבין מהו היסוד שלנו ומכאן מה המידות שעליהן הוא צריך לעבוד ומאידך מה הכלים שהיסוד שלו מספק לו בעבודה. 

תיקון הנפש על פי תורת הקבלה והחסידות ב’

6 שיעורים
סדרה מרתקת חדשה מפי הרב יובל אשרוב בנושא תיקון הנפש עפ"י תורת הקבלה והחסידות.  חינוך עצמי תיקון המידות זה נושא רחב ועמוק ועיקר העבודה שלנו פה בעולם הזה. תורת הקבלה מדברת על כך שלכל דבר ולכל אדם יש תיקון, כלומר, אנחנו נמצאים במצב מקולקל ואנחנו צריכים לעשות תיקון. זו המטרה שבשבילה הנשמה שלנו ירדה לעולם, ובשביל לעשות תיקון צריך לדעת מה הקלקול, להכיר את עצמינו וכך לעשות תיקון. ועל כך בסדרה המורחבת שלפנינו. 

תיקון הנפש על פי תורת הקבלה והחסידות א’