1:50:13

הריון לידה והנקה

נבואה

סוד הלבושים עפ"י הקבלה

מידה כנגד מידה

אנא בכח

1:27:26

פורים

מה חובת היהודי לזכור

פרנסה משמים

חוקי התיקון

שיעור ראשון

1:20:29

1. מבוא ללימוד הקבלה

1. הקדמה

לחיות עם הזמן - העבודה הרוחנית של חודש אב

שעור מס’ 1 - חינוך ילדים

1.

סוד ברכת המזון

סוד נטילת ידיים

1. מקוה = קומה

בירורים וייחודים

דרך האמת אל היכל המלך

הנסיונות בחיים

הסתר פנים גילוי פנים

ט"ו באב

מסעות רוחניים לפני פסח

חטא אדם הראשון

הכנה לט’ באב

1:16:19

שבועות

אין עוד מלבדו

מעגלי החיים

1:16:55

01. תורת ההתנהגות

1:16:09

קונפליקטים פנימיים וחיצוניים

הקליפה קדמה לפרי

תיקון מידת הגאוה והכעס

שבת יומא דנישמתא

זוגיות - חלק א

ראש השנה - זכרונות

1.

מיתוק הדינים בשורשם

אמונה כח האין סוף

כח הדיבור

1. סוד הזמן

זמן של התעוררות משינה

פסיכולוגיה בראי הקבלה

אין עשן בלי אש

אין מזל לישראל

גמר התיקון

השפעות עליונות על נפש האדם

הקדמת פרי חכם - שיעור א

מה זה קבלה? א

האנרגיה הרוחנית של חגי תשרי

ראש השנה - מיתוק הדינים בשורשן

1:21:35

הרב אשלג - בעל הסולם

2:28:46

אחד על אחד עם עודד מנשה

1:04:56

מאמר ל"ט - טעם בהשפעה

מעלת לימוד ספר הזוהר הקדוש

דמיון ככח מניע

1. רפואה סינית (טבעית) בראי הקבלה

חג ט’’ו בשבט

עקשנות מול סבלנות

תיקון הנפש עפ"י עשר הספירות

1:12:28

הכבוד

דרוש א.

תיקון היסוד

עץ חיים היא - הכנה לשבועות

סוד המזוזה

הכל דיבורים

איך לנצח במלחמה?

אור הגאולה

יום כיפור - בין כסה לעשור

מידת הביטחון על פי ’חובות הלבבות’

1:15:01

חנוכה - חג האורות

1:19:02

חנוכה - בימים ההם בזמן הזה

ט’’ו בשבט - האור שבפרי

מגילת אסתר

46:26

פסח מאמר ’וזאת ליהודה’ לקראת חג הפסח

1:16:08

01. פרק א’

הסוד אשר בתהילים

קדושת המחשבה

1:14:30

זרימה נכונה

חותם בתוך חותם

עבודת הגבורה

ט’’ו בשבט - צמיחה חדשה

1:11:30

פורים - התכלית שלא נדע

רצון - הכלי לקבלת שפע

1:18:21

חירות - מתנה משמים (הכנה לפסח)

46:39

1. שיעור ראשון

1:12:34

מחיית עמלק בשורשו הפנימי

1:12:15

תיקונים, הדרך להארה רוחנית

1:17:13

פורים - למען הסר ספק

1:19:38

שבועות - הכנת הכלים לקבלת האורות

מאמר ר’’ז - שבועות

1:16:02

קנאה - שינוי שורש הרע

אמת ושקר - עבודה בין קטבים

1:09:12

15. תיקונים על פי הרמב’’ם

תיקונים אישיים - איך עומדים בנסיון