1:50:13

הריון לידה והנקה

2:04:49

נבואה

1:39:23

סוד הלבושים עפ"י הקבלה

1:24:39

מידה כנגד מידה

1:17:48

אנא בכח

1:27:26

פורים

1:16:55

מה חובת היהודי לזכור

פרנסה משמים

1:25:27

חוקי התיקון

1:15:24

שיעור ראשון

1:20:29

1. מבוא ללימוד הקבלה

1. הקדמה

1:11:35

לחיות עם הזמן - העבודה הרוחנית של חודש אב

שעור מס’ 1 - חינוך ילדים

1.

סוד ברכת המזון

סוד נטילת ידיים

1. מקוה = קומה

בירורים וייחודים

דרך האמת אל היכל המלך

הנסיונות בחיים

הסתר פנים גילוי פנים

ט"ו באב

מסעות רוחניים לפני פסח

חטא אדם הראשון

1:37:15

הכנה לט’ באב

שבועות

אין עוד מלבדו

מעגלי החיים

1:16:55

01. תורת ההתנהגות

1:16:09

קונפליקטים פנימיים וחיצוניים

הקליפה קדמה לפרי

תיקון מידת הגאוה והכעס

שבת יומא דנישמתא

זוגיות - חלק א

ראש השנה - זכרונות

1:16:43

1.

מיתוק הדינים בשורשם

אמונה כח האין סוף

כח הדיבור

1. סוד הזמן

זמן של התעוררות משינה

פסיכולוגיה בראי הקבלה

1:25:23

אין עשן בלי אש

1:51:12

אין מזל לישראל

1:18:28

גמר התיקון

1:18:24

השפעות עליונות על נפש האדם

הקדמת פרי חכם - שיעור א

מה זה קבלה? א

האנרגיה הרוחנית של חגי תשרי

1:14:44

ראש השנה - מיתוק הדינים בשורשן

1:21:35

הרב אשלג - בעל הסולם

2:28:46

אחד על אחד עם עודד מנשה

1:04:56

מאמר ל"ט - טעם בהשפעה

מעלת לימוד ספר הזוהר הקדוש

דמיון ככח מניע

1. רפואה סינית (טבעית) בראי הקבלה

חג ט’’ו בשבט

1:15:39

עקשנות מול סבלנות

תיקון הנפש עפ"י עשר הספירות

1:12:28

הכבוד

1:02:22

דרוש א.

1:19:20

תיקון היסוד

עץ חיים היא - הכנה לשבועות

סוד המזוזה

1:15:21

הכל דיבורים

1:01:54

איך לנצח במלחמה?

1:22:26

אור הגאולה

1:08:30

יום כיפור - בין כסה לעשור

1:16:55

מידת הביטחון על פי ’חובות הלבבות’

1:15:01

חנוכה - חג האורות

1:19:02

חנוכה - בימים ההם בזמן הזה

1:11:48

ט’’ו בשבט - האור שבפרי

מגילת אסתר

46:26

פסח מאמר ’וזאת ליהודה’ לקראת חג הפסח

1:16:08

01. פרק א’

הסוד אשר בתהילים

47:06

קדושת המחשבה

1:14:30

זרימה נכונה

1:13:20

חותם בתוך חותם

1:15:07

עבודת הגבורה

1:10:55

ט’’ו בשבט - צמיחה חדשה

1:11:30

פורים - התכלית שלא נדע

רצון - הכלי לקבלת שפע

1:18:21

חירות - מתנה משמים (הכנה לפסח)

46:39

1. שיעור ראשון

1:12:34

מחיית עמלק בשורשו הפנימי

1:12:15

תיקונים, הדרך להארה רוחנית

1:17:13

פורים - למען הסר ספק

שבועות - הכנת הכלים לקבלת האור

מאמר ר’’ז - שבועות

1:16:02

קנאה - שינוי שורש הרע

1:08:40

אמת ושקר - עבודה בין קטבים

1:09:12

15. תיקונים על פי הרמב’’ם

1:22:34

תיקונים אישיים - איך עומדים בנסיון