1:32:12

התקוה

1:50:13

הריון לידה והנקה

1:23:37

What is Kabbala?

2:04:49

נבואה

1:22:00

הסביבה כגורם התפתחות רוחנית

1:25:22

(א)

1:49:48

סוציאלזים ודמוקרטיה בראי הקבלה

1:24:39

מידה כנגד מידה

1:17:48

אנא בכח

1:27:26

פורים

1:16:55

מה חובת היהודי לזכור

01. שכלול ההכרה

כל העולם לא נברא אלא בשבילי

1:00:47

ארץ ישראל הרוחנית

העדר קודם להויה

1:25:27

חוקי התיקון

1. כתר

1:15:24

שיעור ראשון

1. הקדמה

לחיות עם הזמן - העבודה הרוחנית של חודש אב

סוד הניגון

1. מבוא

1.

סוד ברכת המזון

סוד נטילת ידיים

1. מקוה = קומה

איזון גוף נפש

1.

אם אני כאן הכל כאן

1. השרש לכל כוחות הנפש

בירורים וייחודים

1.

המהפך הגדול - חברת העתיד עפ"י בעל הסולם

מחסום

הנסיונות בחיים

הסתר פנים גילוי פנים

1.

חיות אושר ושמחה

ט"ו באב

איך להתמודד עם פחד?

חטא אדם הראשון

מלכודת התענוג

העצמה - חיזוק הכח האישי ע"י המחשבה

חכמת הנסתר - למי מותר ללמוד?

הכנה לט’ באב

1:10:25

המאבק הפנימי

1:15:59

יציאת מצרים הרוחנית

מהי מטרת החיים

שבועות

1:21:14

מהי נשמה

ישראל נשמה אחת

אין עוד מלבדו

צופן המחר

השמחה

מעגלי החיים

1:16:55

01. תורת ההתנהגות

דופק על פי הקבלה

דבקות

הקליפה קדמה לפרי

שבת יומא דנישמתא

זוגיות - חלק א

ראש השנה - זכרונות

1. יציאת מצרים

1:26:42

סבלנות

כחה של האישה

1:16:43

1.

מיתוק הדינים בשורשם

אמונה כח האין סוף

1.

1. סוד הזמן

עקרונות של אבחנה

זמן של התעוררות משינה

1:12:07

הוד שבהוד - ל"ג בעומר - רבי שמעון

1. what is kabbala

מחלה והחלמה בשורש - הקונגרס הבינלאומי לרפואה סינית

פסיכולוגיה בראי הקבלה

1:25:23

אין עשן בלי אש

1:51:12

אין מזל לישראל

1:29:57

The nature and above it

1:18:28

גמר התיקון

1:46:35

The Future

45:16

The mystical significance of zemirot shabat

1:18:24

השפעות עליונות על נפש האדם

הקדמת פרי חכם - שיעור א

1:21:35

הרב אשלג - בעל הסולם

1:02:56

מהפכת הבריאות הטבעית

1. חרות על הלוחות

דרכי השגת המאציל

מחצבת הנשמה

1:18:53

01. עמוד קסא

קשר סמוי בין כל הנשמות

1:04:56

מאמר ל"ט - טעם בהשפעה

57:41

מאמר י"ד - לדבקה בו

1:22:34

מאמר י"ט - גורלות

1:00:36

מאמר ל"ד - המעשה פועל על המחשבה

1:24:59

לשמה - אתערותא דלעילא

נגיעות

1. רפואה סינית (טבעית) בראי הקבלה

ביטחון - סוד מנוחת הנפש

19:53

ויגש התשע''ה

1:20:30

גורל מזל ובחירה חופשית

הצום

24:27

וארא התשע''ו

חג ט’’ו בשבט

30:03

זהר - פרשת בשלח

27:10

התשע''ו

תורת הרמב"ם א’ - יש בורא לעולם

תיקון הנפש עפ"י עשר הספירות

25:21

תרומה התשע''ו

29:24

זהר - פרשת פיקודי

מחיית זכר עמלק

30:16

ויקרא התשע''ו

1:06:21

א

1:12:28

הכבוד

31:09

זהר - פרשת צו

23:25

זהר - פרשת שמיני

24:27

תזריע התשע''ו

1:02:22

דרוש א.

1:19:25

סוד ספירת העומר

32:22

זהר אמור התשע''ו

22:49

בהר התשע''ז

1:19:20

תיקון היסוד

עץ חיים היא - הכנה לשבועות

שבועות - גילוי אור הנשמה

תולדות התשע’’ח

התשע’’ט

סוד המזוזה

במדבר התשע’’ז

זהר - שבועות, לילא דכלה

בהעלותך התשע’’ז

פרשת שלח לך התשע’’ז

קרח התשע’’ז

חוקת התשע’’ז

בלק התשע’’ז

פנחס התשע’’ח

מטות מסעי התשע’’ז

1:15:21

הכל דיבורים

ואתחנן התשע’’ח

עקב התשע’’ח

ראה התשע’’ז

כי תצא התשע’’ז

וילך התשע’’ח

האזינו התשע’’ה

וזאת הברכה

24:12

זהר - פרשת חוקת

32:08

אורייתא וצלותא

1:01:54

איך לנצח במלחמה?

1:22:26

אור הגאולה

1:00:19

מאמר כ’’ב - יתרון האור מן החושך

1:16:55

מידת הביטחון על פי ’חובות הלבבות’

התשע''ו

32:23

התשע''ו

בא התשע’’ז

יתרו התשע’’ז

תרומה התשע’’ז

כי תשא התשע’’ז

28:08

התשע''ז

25:16

וישלח התשע''ז

1:15:01

חנוכה - חג האורות

1:19:02

חנוכה - בימים ההם בזמן הזה

1:30:30

לחיות את הנס

1:11:48

ט’’ו בשבט - האור שבפרי

פורים חיבור לגבוה

מגילת אסתר

בחוקותי התשע’’ה

19:42

זהר תצוה התשע’’ז

26:10

זהר כי תשא התשע''ז

1:16:52

התחדשות הנשמות בחודש ניסן

מעבדות לחרות

1:23:35

ערב פסח - ליל שימורים

46:26

פסח מאמר ’וזאת ליהודה’ לקראת חג הפסח

14:19

נגיעת זהר לפסח

32:18

שמעתי’ מאמר קצ’’ז לפסח’

32:43

זהר פרשת במדבר התשע''ז

10:42

זהר על פרשת קרח התשע''ז

19:25

שנת התשע''ו - ויסב חזקיהו פני אל הקיר

כוונות לחג סוכות

19:11

זהר - פרשת בראשית

28:33

זהר - פרשת בא

חושים

1:07:58

ספירת העומר - הדרך לגאולה פנימית

התעוררות לשנה חדשה

1:02:59

ט’’ו בשבט - התעוררות

1:10:55

ט’’ו בשבט - צמיחה חדשה

1.

1:11:30

פורים - התכלית שלא נדע

1:18:21

חירות - מתנה משמים (הכנה לפסח)

1:18:40

ליל הסדר - שער לחירות

1:18:02

הרחבת הכלים לאורו של רבי שמעון

שבת לפני שבועות

מהו חג שבועות