1:32:12

התקוה

1:50:13

הריון לידה והנקה

1:23:37

What is Kabbala?

נבואה

הסביבה כגורם התפתחות רוחנית

1:25:22

(א)

סוציאלזים ודמוקרטיה בראי הקבלה

מידה כנגד מידה

אנא בכח

1:27:26

פורים

מה חובת היהודי לזכור

01. שכלול ההכרה

כל העולם לא נברא אלא בשבילי

ארץ ישראל הרוחנית

העדר קודם להויה

חוקי התיקון

1. כתר

שיעור ראשון

1. הקדמה

לחיות עם הזמן - העבודה הרוחנית של חודש אב

סוד הניגון

1. מבוא

1.

סוד ברכת המזון

סוד נטילת ידיים

1. מקוה = קומה

איזון גוף נפש

1.

אם אני כאן הכל כאן

1. השרש לכל כוחות הנפש

בירורים וייחודים

1.

המהפך הגדול - חברת העתיד עפ"י בעל הסולם

מחסום

הנסיונות בחיים

הסתר פנים גילוי פנים

1.

חיות אושר ושמחה

ט"ו באב

איך להתמודד עם פחד?

חטא אדם הראשון

מלכודת התענוג

העצמה - חיזוק הכח האישי ע"י המחשבה

חכמת הנסתר - למי מותר ללמוד?

הכנה לט’ באב

1:10:25

המאבק הפנימי

1:15:59

יציאת מצרים הרוחנית

מהי מטרת החיים

שבועות

מהי נשמה

ישראל נשמה אחת

אין עוד מלבדו

צופן המחר

השמחה

מעגלי החיים

1:16:55

01. תורת ההתנהגות

דופק על פי הקבלה

דבקות

הקליפה קדמה לפרי

שבת יומא דנישמתא

זוגיות - חלק א

ראש השנה - זכרונות

1. יציאת מצרים

1:26:42

סבלנות

כחה של האישה

1.

מיתוק הדינים בשורשם

אמונה כח האין סוף

1.

1. סוד הזמן

עקרונות של אבחנה

זמן של התעוררות משינה

הוד שבהוד - ל"ג בעומר - רבי שמעון

1. what is kabbala

מחלה והחלמה בשורש - הקונגרס הבינלאומי לרפואה סינית

פסיכולוגיה בראי הקבלה

אין עשן בלי אש

אין מזל לישראל

1:29:57

The nature and above it

גמר התיקון

1:46:35

The Future

45:16

The mystical significance of zemirot shabat

השפעות עליונות על נפש האדם

הקדמת פרי חכם - שיעור א

1:21:35

הרב אשלג - בעל הסולם

1:02:56

מהפכת הבריאות הטבעית

1. חרות על הלוחות

דרכי השגת המאציל

מחצבת הנשמה

1:18:53

01. עמוד קסא

קשר סמוי בין כל הנשמות

1:04:56

מאמר ל"ט - טעם בהשפעה

57:41

מאמר י"ד - לדבקה בו

1:22:34

מאמר י"ט - גורלות

1:00:36

מאמר ל"ד - המעשה פועל על המחשבה

1:24:59

לשמה - אתערותא דלעילא

נגיעות

1. רפואה סינית (טבעית) בראי הקבלה

ביטחון - סוד מנוחת הנפש

19:53

ויגש התשע''ה

גורל מזל ובחירה חופשית

הצום

24:27

וארא התשע''ו

חג ט’’ו בשבט

30:03

זהר - פרשת בשלח

27:10

התשע''ו

תורת הרמב"ם א’ - יש בורא לעולם

תיקון הנפש עפ"י עשר הספירות

25:21

תרומה התשע''ו

29:24

זהר - פרשת פיקודי

מחיית זכר עמלק

30:16

ויקרא התשע''ו

א

1:12:28

הכבוד

31:09

זהר - פרשת צו

23:25

זהר - פרשת שמיני

24:27

תזריע התשע''ו

דרוש א.

סוד ספירת העומר

32:22

זהר אמור התשע''ו

22:49

בהר התשע’’ז

תיקון היסוד

עץ חיים היא - הכנה לשבועות

שבועות - גילוי אור הנשמה

תולדות התשע’’ח

התשע’’ט

סוד המזוזה

במדבר התשע’’ז

זהר - שבועות, לילא דכלה

בהעלותך התשע’’ז

פרשת שלח לך התשע’’ז

קרח התשע’’ז

חוקת התשע’’ז

בלק התשע’’ז

פנחס התשע’’ח

מטות מסעי התשע’’ז

הכל דיבורים

ואתחנן התשע’’ח

עקב התשע’’ח

ראה התשע’’ז

כי תצא התשע’’ז

וילך התשע’’ח

האזינו התשע’’ה

וזאת הברכה

24:12

זהר - פרשת חוקת

32:08

אורייתא וצלותא

איך לנצח במלחמה?

אור הגאולה

1:00:19

מאמר כ’’ב - יתרון האור מן החושך

מידת הביטחון על פי ’חובות הלבבות’

התשע''ו

32:23

התשע''ו

בא התשע’’ז

יתרו התשע’’ז

תרומה התשע’’ז

כי תשא התשע’’ז

28:08

התשע''ז

25:16

וישלח התשע’’ז

1:15:01

חנוכה - חג האורות

1:19:02

חנוכה - בימים ההם בזמן הזה

לחיות את הנס

ט’’ו בשבט - האור שבפרי

1:10:53

פורים חיבור לגבוה

מגילת אסתר

בחוקותי התשע’’ה

19:42

זהר תצוה התשע’’ז

26:10

זהר כי תשא התשע''ז

1:16:52

התחדשות הנשמות בחודש ניסן

1:16:50

מעבדות לחרות

1:23:35

ערב פסח - ליל שימורים

46:26

פסח מאמר ’וזאת ליהודה’ לקראת חג הפסח

14:19

נגיעת זהר לפסח

32:18

שמעתי’ מאמר קצ’’ז לפסח’

32:43

זהר פרשת במדבר התשע''ז

10:42

זהר על פרשת קרח התשע''ז

19:25

שנת התשע’’ו - ויסב חזקיהו פני אל הקיר

כוונות לחג סוכות

19:11

זהר - פרשת בראשית

28:33

זהר - פרשת בא

חושים

ספירת העומר - הדרך לגאולה פנימית

התעוררות לשנה חדשה

ט’’ו בשבט - התעוררות

ט’’ו בשבט - צמיחה חדשה

1.

1:11:30

פורים - התכלית שלא נדע

1:18:21

חירות - מתנה משמים (הכנה לפסח)

1:18:40

ליל הסדר - שער לחירות

1:18:02

הרחבת הכלים לאורו של רבי שמעון

שבת לפני שבועות

מהו חג שבועות