1:50:13

הריון לידה והנקה

נבואה

1:25:22

(א)

מידה כנגד מידה

אנא בכח

1:27:26

פורים

מה חובת היהודי לזכור

חוקי התיקון

שיעור ראשון

1. הקדמה

לחיות עם הזמן - העבודה הרוחנית של חודש אב

1. מקוה = קומה

הנסיונות בחיים

הסתר פנים גילוי פנים

חיות אושר ושמחה

ט"ו באב

חטא אדם הראשון

מלכודת התענוג

חכמת הנסתר - למי מותר ללמוד?

הכנה לט’ באב

1:15:59

יציאת מצרים הרוחנית

מהי מטרת החיים

שבועות

אין עוד מלבדו

השמחה

מעגלי החיים

1:16:55

01. תורת ההתנהגות

דופק על פי הקבלה

דבקות

הקליפה קדמה לפרי

שבת יומא דנישמתא

זוגיות - חלק א

ראש השנה - זכרונות

1. יציאת מצרים

1.

אמונה כח האין סוף

1. סוד הזמן

עקרונות של אבחנה

זמן של התעוררות משינה

הוד שבהוד - ל"ג בעומר - רבי שמעון

1. what is kabbala

פסיכולוגיה בראי הקבלה

אין עשן בלי אש

גמר התיקון

השפעות עליונות על נפש האדם

הקדמת פרי חכם - שיעור א

1:21:35

הרב אשלג - בעל הסולם

1:02:56

מהפכת הבריאות הטבעית

דרכי השגת המאציל

1:18:53

01. עמוד קסא

קשר סמוי בין כל הנשמות

1:04:56

מאמר ל"ט - טעם בהשפעה

57:41

מאמר י"ד - לדבקה בו

1:22:34

מאמר י"ט - גורלות

1:00:36

מאמר ל"ד - המעשה פועל על המחשבה

נגיעות

1. רפואה סינית (טבעית) בראי הקבלה

ביטחון - סוד מנוחת הנפש

גורל מזל ובחירה חופשית

הצום

24:27

וארא התשע''ו

חג ט’’ו בשבט

27:10

התשע''ו

תורת הרמב"ם א’ - יש בורא לעולם

תיקון הנפש עפ"י עשר הספירות

25:21

תרומה התשע''ו

29:24

זהר - פרשת פיקודי

מחיית זכר עמלק

30:16

ויקרא התשע''ו

א

1:12:28

הכבוד

23:25

זהר - פרשת שמיני

24:27

תזריע התשע''ו

דרוש א.

סוד ספירת העומר

32:22

זהר אמור התשע''ו

22:49

בהר התשע’’ז

תיקון היסוד

עץ חיים היא - הכנה לשבועות

שבועות - גילוי אור הנשמה

תולדות התשע’’ח

התשע’’ט

סוד המזוזה

במדבר התשע’’ז

זהר - שבועות, לילא דכלה

בהעלותך התשע’’ז

פרשת שלח לך התשע’’ז

קרח התשע’’ז

חוקת התשע’’ז

בלק התשע’’ז

פנחס התשע’’ח

מטות מסעי התשע’’ז

הכל דיבורים

ואתחנן התשע’’ח

עקב התשע’’ח

ראה התשע’’ז

כי תצא התשע’’ז

וילך התשע’’ח

האזינו התשע’’ה

וזאת הברכה

24:12

זהר - פרשת חוקת

32:08

אורייתא וצלותא

איך לנצח במלחמה?

אור הגאולה

1:00:19

מאמר כ’’ב - יתרון האור מן החושך

השפעת הסביבה על האדם

’’נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו’’ - התשע’’ט

התשע''ו

32:23

התשע''ו

בא התשע’’ז

יתרו התשע’’ז

תרומה התשע’’ז

כי תשא התשע’’ז

28:08

התשע''ז

25:16

וישלח התשע’’ז

1:15:01

חנוכה - חג האורות

1:19:02

חנוכה - בימים ההם בזמן הזה

לחיות את הנס

ט’’ו בשבט - האור שבפרי

1:10:53

פורים חיבור לגבוה

מגילת אסתר

בחוקותי התשע’’ה

19:42

זהר תצוה התשע’’ז

26:10

זהר כי תשא התשע''ז

1:16:52

התחדשות הנשמות בחודש ניסן

1:16:50

מעבדות לחרות

1:23:35

ערב פסח - ליל שימורים

46:26

פסח מאמר ’וזאת ליהודה’ לקראת חג הפסח

14:19

נגיעת זהר לפסח

32:18

שמעתי’ מאמר קצ’’ז לפסח’

32:43

זהר פרשת במדבר התשע''ז

10:42

זהר על פרשת קרח התשע''ז

19:25

שנת התשע’’ו - ויסב חזקיהו פני אל הקיר

כוונות לחג סוכות

19:11

זהר - פרשת בראשית

28:33

זהר - פרשת בא

חושים

ספירת העומר - הדרך לגאולה פנימית

התעוררות לשנה חדשה

ט’’ו בשבט - התעוררות

ט’’ו בשבט - צמיחה חדשה

1.

1:11:30

פורים - התכלית שלא נדע

1:18:21

חירות - מתנה משמים (הכנה לפסח)

1:18:40

ליל הסדר - שער לחירות

1:18:02

הרחבת הכלים לאורו של רבי שמעון

שבת לפני שבועות

מהו חג שבועות