מאמרי חסידות פרי הארץ (43)

1/43
1. עניין בריאת העולם בעשר מאמרות
30:09
2. חשיבות ברכה פנים בפנים
50:52
3. עניין שתי בכיות עם ישראל במדבר
45:07
4. שלוש מתנות הנקנות על ידי יסורים
43:48
5. מחלוקת שאין סופה להתקיים
1:03:50
6. מה טובו אוהליך יעקב
53:32
7. מנין לכהן שהוא בעל מום שהוא פסול
49:19
8. לכל דבר זמן ומקום
49:57
9. המשך המאמר ''לכל דבר זמן ומקום''
49:27
10. ''יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה''
52:24
11. ''אתה הוראת לדעת''
50:08
12. ''והיה עקב תשמעון''
45:37
13. ''מי שאין לו עפר לכסות''
1:05:22
14. ''ראה אנכי נותן לפניכם''
1:14:05
15. '' כי תצא למלחמה על אויבך''
59:37
16. ''כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו''
1:06:06
17. ''זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון''
58:01
18. לחג סוכות
54:49
19. ''ויעש את שני המאורות הגדולים''
45:14
20. פרי הארץ על שום מה נקראה החודש מר חשון
54:27
21. ''מילה באותו מקום מנין''
59:06
22. ''מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו''
50:26
23. ''וה' ברך את אברהם בכל''
24. ’’אלה תולדות’’
52:59
25. ''ויקח מאבני המקום''
1:10:02
26. מצינו בחור שבאבות
50:18
27. האם הדלקה עושה מצוה או הנחה
1:13:24
28. נר חנוכה
57:33
29. ''והנה עינכם רואות''
51:56
30. ''ויגש אליו יהודה''
1:04:26
31. ''וישב משה אל ה' ויאמר''
50:55
32. 'שאל השואל'
47:27
33. 'דיבור המתחיל'
1:02:49
34. ''וידבר אלוקים''
1:06:21
35. ''כל השם אורחותיו בעולם הזה''
54:54
36.שלושה דברים התקשה משה
1:00:33
37. על מצוות הדלקת הנרות בבית המקדש
53:52
38. ''זכור את אשר עשה לך עמלק''
52:21
39. ידיעת מהות הנפש
56:12
40. על שהקדים הזהרת שבת למלכת המשכן
57:42
41. ''שואלים ודורשים קודם הפסח 30 יום''
50:50
42. פסח וספירת העומר
1:01:08
43. ''הוה מתפלל בשלומה של מלכות''
49:21

השיעור המלא פתוח למנויים בלבד.
באפשרותכם לצפות ב-15 דקות מתוך השיעור ללא מנוי.

 

שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

1. עניין בריאת העולם בעשר מאמרות

 

פרי הארץ הוא ספר עמוק של דרשות חסידות על פרשות השבוע, שנכתב ע"י רבי מנחם מנדל מוויטבסק.  רבי מנחם מנדל היה מגדולי תלמידי המגיד ממזריטש (ממשיך דרכו של הבעל שם טוב) והיה גם רבו של בעל התניא.  עלה לארץ עם 300 תלמידים וכאן כתב את ספרו ומכאן שמו - פרי הארץ.  גדולי האדמו"רים החשיבו מאד את הספר שטענו שהוא תורת המגיד (ממזריטש) ממש. והוא עמוק ועוסק בפנימיות התורה והקבלה. 

 

סדרת שיעורים מרתקת מפי הרב יובל אשרוב בספר פרי הארץ. 

תגובות