הרבי מרוז’ין - לרגל ההילולה בג’ חשון

השיעור המלא פתוח למנויים בלבד.
באפשרותכם לצפות ב-15 דקות מתוך השיעור ללא מנוי.

 

שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

עירין קדישין לחודש מר חשון

הרבי מרוז'ין היה מגדולי הרבנים בתקופה  שלפני מאתיים חמישים שנה בערך. וצריך ספרים עבי כרך לספר מגדולתו וקדושתו. היה נצר לבית דוד ואומרים שהיה מתנהג ב'מלכות' כי היה ה'מלכות' של ישראל. צאצא למגיד הגדול ממזריטש (ממשיכו של הבעש"ט) ואב לשושלות סדיגורה, הוסיאטין, טשורקוב, שטפנשט, בויאן ועוד. מאמריו ודברי תורתו לוקטו והתפרסמו בספר 'עירין קדישין' (מלאכים הקדושים). גם עליו עצמו אמרו  שהיה כמלאך וששת בניו הם ששת הכנפיים שלו. היה מופלא בניסים והיו כל הרבנים והאדמו"רים בני דורו משחרים לפתחו.  

תגובות