הלכות שבת - אשר אשרוב

שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

1. הכנות לשבת חלק א’

מצווה מדאוריתא, הזמן, סגולת הדיבור. "הכנה גדולה מן המצווה", "הדיבור פועל בקדושה".
 

תגובות