תומר דבורה (23)

השיעור המלא פתוח למנויים בלבד.
באפשרותכם לצפות ב-15 דקות מתוך השיעור ללא מנוי.

 

שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

1. הקדמה

סדרת שיעורים בקבלה מפי הרב יובל הכהן אשרוב בספר המוסר של הרמ''ק, רבי משה קורדוברו, רבו של האר''י הקדוש, מגדולי הצדיקים והמקובלים,הסביר את מקומן של שלוש עשרה מידות הרחמים בחיי היומיום שלנו.  שלש עשרה מידות הרחמים, השייכות לספירת הכתר :"מי אל כמוך, נשא עון, ועובר על פשע, לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש עונותינו, ותשליך  במצולות ים כל חטאתם, תתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו, מימי קדם" הם מודל לאדם בהתנהלותו בעולם בתחום שבין אדם לחברו.  כשאדם מסגל לו את המידות  הללו הוא נדבק לקונו והופך צינור להורדת האור הענק של ספירת הכתר לו ולעולם.  

תגובות