סוד השמיטה (2)

השיעור המלא פתוח למנויים בלבד.
באפשרותכם לצפות ב-15 דקות מתוך השיעור ללא מנוי.

 

שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

שיעור ראשון

למה התורה צוותה ששנה שלימה לא נעבוד את עבודת האדמה? זה ניסיון גדול לבני אדם.   ולא עוד אלא שבעוון שמיטה גלו מן הארץ, וגלו שבעים שנה כנגד שבעים שמיטות שביטלו. השמיטה היא השבת של הארץ וכמו שחלים איסורי מלאכה בשבת יש לנו איסורי מלאכה מסויימים בשנת שמיטה. אך כמו שהברכה בימי השבוע באה דווקא מיום השבת בו שובתים, היפך ממה שנראה במציאות, כך גם הברכה בששת השנים באה דווקא מהשנה השביעית.  על כך בשיער שלפנינו.

תגובות