פרשת תולדות

שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

תולדות התשע’’ט

האבות- יסודות לעבודה רוחנית

"אדם צריך קודם כל להשלים את הטבע שלו ואז להשלים את העבודה שלשמה ירד לעולם שהיא הפך הטבע שלו".

כל אחד מהאבות יש לו דרך בעבודת ה' שאותה הנחיל לנו- עבודה רוחנית עד סוף כל הדורות.

מידת החסד היא מידתו של אברהם אבינו. לעומתו יצחק מסמל את מידת הדין, יראה.

"אברהם נתן לכולם הרגשה שמה שלא תעשה הכל בסדר, איפה שלא תהיה - לא ידח ממנו נידח וה' רחום וחנון,

והפלא הוא שדווקא מאברהם יוצא ההפך הגמור "אברהם הוליד את יצחק". 

התורה מלמדת אותנו שיש טבע מולד וטבע נרכש, יש נשמות שהם מצד החסד ויש נשמות מצד הדין.

דוקא מי שהוא חסד מולד העבודה שלו תהיה מצד הדין- כמו אברהם שהיה צריך לגרש את הגר וישמעאל- הפך ממידת החסד שבו.

אבל רק זה מביא את האדם לשלמות האמיתית שלשמה הוא פה.

 

תגובות