פרשת בראשית

השיעור המלא פתוח למנויים בלבד.
באפשרותכם לצפות ב-15 דקות מתוך השיעור ללא מנוי.

 

שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

פרשת בראשית התש"ע

העולם נברא בדיבור

"אין שכל הנברא יכול להשיג את מציאות הבורא אפילו לא המלאכים".

האותיות-כוחות של בריאה. ע"י המילים, האותיות אנו משיגים דברים בעולם.

כשאדם משתמש בכח הדיבור נכון הוא מתקשר למציאות.

שיעור מופלא הצולל לעומק בריאת העולם במאמר פיו. 

תגובות