מאמרי חסידות פרי הארץ (43)

1. עניין בריאת העולם בעשר מאמרות
30:09
2. חשיבות ברכה פנים בפנים
50:52
3. עניין שתי בכיות עם ישראל במדבר
45:07
4. שלוש מתנות הנקנות על ידי יסורים
43:48
5. מחלוקת שאין סופה להתקיים
1:03:50
6. מה טובו אוהליך יעקב
53:32
7. מנין לכהן שהוא בעל מום שהוא פסול
49:19
8. לכל דבר זמן ומקום
49:57
9. המשך המאמר ''לכל דבר זמן ומקום''
49:27
10. ''יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה''
52:24
11. ''אתה הוראת לדעת''
50:08
12. ''והיה עקב תשמעון''
45:37
13. ''מי שאין לו עפר לכסות''
1:05:22
14. ''ראה אנכי נותן לפניכם''
1:14:05
15. '' כי תצא למלחמה על אויבך''
59:37
16. ''כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו''
1:06:06
17. ''זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון''
58:01
18. לחג סוכות
54:49
19/43
19. ''ויעש את שני המאורות הגדולים''
45:14
20. פרי הארץ על שום מה נקראה החודש מר חשון
54:27
21. ''מילה באותו מקום מנין''
59:06
22. ''מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו''
50:26
23. ''וה' ברך את אברהם בכל''
24. ’’אלה תולדות’’
52:59
25. ''ויקח מאבני המקום''
1:10:02
26. מצינו בחור שבאבות
50:18
27. האם הדלקה עושה מצוה או הנחה
1:13:24
28. נר חנוכה
57:33
29. ''והנה עינכם רואות''
51:56
30. ''ויגש אליו יהודה''
1:04:26
31. ''וישב משה אל ה' ויאמר''
50:55
32. 'שאל השואל'
47:27
33. 'דיבור המתחיל'
1:02:49
34. ''וידבר אלוקים''
1:06:21
35. ''כל השם אורחותיו בעולם הזה''
54:54
36.שלושה דברים התקשה משה
1:00:33
37. על מצוות הדלקת הנרות בבית המקדש
53:52
38. ''זכור את אשר עשה לך עמלק''
52:21
39. ידיעת מהות הנפש
56:12
40. על שהקדים הזהרת שבת למלכת המשכן
57:42
41. ''שואלים ודורשים קודם הפסח 30 יום''
50:50
42. פסח וספירת העומר
1:01:08
43. ''הוה מתפלל בשלומה של מלכות''
49:21

השיעור המלא פתוח למנויים בלבד.
באפשרותכם לצפות ב-15 דקות מתוך השיעור ללא מנוי.

 

שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

19. ''ויעש את שני המאורות הגדולים''

תגובות