1. דף הזהר יומי בראשית א

1. דף הזהר יומי בראשית א
49:00
2. סעיף ב-ד
1:08:21
3. סעיף ה-ז
1:04:56
4. סעיף ח- יא
47:50
5. סעיף יב-טו
1:17:55
6. סעיף טו-יח
1:11:15
7. סעיף יט- כא
56:03
8. סעיף כב-כה
56:46
9. סעיף כו- כט
58:03
10. סעיף ל-לד
55:17
11.סעיף לה-מ
59:36
12.סעיף מא-מה
56:25
13.סעיף מו-נג
35:02
14.סעיף נד-סב
1:01:43
15. סעיף סג-סו
57:08
16. סעיף סז-סט
25:06
17 סעיף ע- עה
45:35
18. סעיף עז-פג
1:02:33
19. סעיף פד-פט
28:55
20. סעיף צ-צד
49:43
21. סעיף צה-צט
52:32
22. סעיף ק-קח
52:22
23. סעיף קט-קיב
58:59
24/71
24. סעיף קיג-קיח
49:07
25. סעיף קיט-קכב
33:35
26. סעיף קכג-קכז
44:46
27. סעיף קכח-קל
43:57
28. סעיף קלא-קלו
44:02
29. סעיף קלז-קמ
55:08
30. סעיף קמא-קמז
51:18
31. סעיף קמח-קנב
46:01
32. סעיף קנג - קנט
46:15
33. סעיף קס-קסה
48:02
34. סעיף קסו-קעב
51:05
35. סעיף קעג-קעו
46:21
36. סעיף קעז-קפג
47:11
37. סעיף קפד-קפח
49:15
38. סעיף קפט-קצה
52:14
39. סעיף קצו-קצט
47:25
40. סעיף קצו-קצט
43:16
41. סעיף רד-רז
48:23
42. סעיף רח-ריא
33:16
43. סעיף ריד- רכא
51:21
44. סעיף רכב-רל
54:55
45. סעיף רלא-רלה
40:34
46. סעיף רלו-רמד
50:57
47. סעיף רמה-רנא
55:08
48. סעיף רנב-רלז
53:11
49. סעיף רנח-רסד
49:08
50. סעיף רסה-רעג
1:02:58
51. סעיף רעד-רפג
57:20
52. סעיף רפד-רצב
52:40
53. סעיף רצג-רצט
45:08
54. סעיף ש-שה
42:53
55. סעיף שו-שיא
53:24
56. סעיף שיב-שיז
49:04
57. סעיף שיח-שכג
56:57
58. סעיף שכד-שלב
52:34
59. סעיף שלג-שמא
58:49
60. סעיף שנה-שסג
50:48
61. סעיף שסד-שעב
49:56
62. סעיף שעג-שפב
1:05:03
63. סעיף שפג-שצב
48:40
64. סעיף שצג-תב
1:01:44
65. סעיף תג-תיג
46:22
66. סעיף תיד-תכג
1:00:38
67. סעיף תכד- תלו
58:25
68. סעיף תלז-תמט
1:00:38
69. סעיף תנ-תנט
1:01:07
70. סעיף תס-תסט
54:46
71. סעיף תע-תפב
1:03:10

השיעור המלא פתוח למנויים בלבד.
באפשרותכם לצפות ב-15 דקות מתוך השיעור ללא מנוי.

 

שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

24. סעיף קיג-קיח

תגובות