דף הזוהר היומי

השיעור המלא פתוח למנויים בלבד.
באפשרותכם לצפות ב-15 דקות מתוך השיעור ללא מנוי.

 

שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

רבי שמעון וספר הזהר

שיעור בקבלה מפי הרב יובל אשרוב בנושא רבי שמעון וספר הזהר הקדוש.
אחד יחיד ומיוחד הלא הוא התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, שקיבל רשות משמים לגלות את סודות הקבלה המופיעים בספר הזהר הקדוש. על ספר זה מעיד רבי שמעון שבזכותו, כלומר בזכות לימוד בו כמובן, יזכו בני ישראל להגאל ברחמים.  זה ה'תיבת נח' של הדור הזה שאליה יש להכנס בזמן חבלי משיח.
הרב יובל מסביר באריכות את כל העניינים סביב התנא האלקי וספרו הקדוש שנכתב עם חרבן הבית כדי לשמש צינור להארה כל זמן החרבן. 

תגובות