תיקון הנפש והגשמה עצמית

השיעור המלא פתוח למנויים בלבד.
באפשרותכם לצפות ב-15 דקות מתוך השיעור ללא מנוי.

 

שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

ספקות - הכח המזיק ביותר והכח המרפא

ספקות הם הצד השני והעצוב של השמחה. כשיש לאדם ספיקות, אין לו שמחה, עד כדי כך שחז''ל אמרו ''אין שמחה כהתרת הספקות''.  בתורה עמלק מייצג את כח הספק.  כשאנחנו לומדים שעמלק בא ללחום עם בני ישראל, ולקררם בעבודת השם לאחר יציאת מצרים, ולחזק את הספק ''היש ה' בקרבנו אם אין'', אנו מבינים שזה הכח של עמלק, אותו עם שצווינו למחות אותו מעל הפני האדמה, הכח שלהרחיק אותנו לגמרי מכח החיות שלנו, מהאור האלקי. 

חז"ל אומרים שבכל דור ודור יש עמלק אחר, היוצר מאבקים אחרים על צדקת דרכנו ואלוקינו, ולכל אדם עמלק פנימי שלו 'המקרר אותו' בדרכו בחיים, ומונע ממנו לעלות ולחיות חיים רוחניים חיים של אמונה ובדבקות בה' ובכוחותיו הפנימיים שניתנו מה' יתברך.

אז איך מיהו עמלק של דורנו ואיך מזהים את עמלק הפנימי שלנו?  על כך בשיעור שלפנינו.

 

תגובות