הלכות ומנהגים

חלק ב עם תרגום לאנגלית
1:49:06
חלק א עם תרגום לאנגלית
1:24:23
חלק ב עם תרגום לאנגלית
1:32:52
חלק א עם תרגום לאנגלית
1:28:47
יום הסבלנות הבינלאומי שיעור שני
4:22
מטרת לימוד תורת הפנימיות
1:11:23
הסתרות וקליפות
1:17:16
יום הסבלנות הבינלאומי שיעור ראשון
5:54
יום הסוכרת הבינלאומי
5:16
תענוגות
19:02
סוכר ופירות
4:25
יום הטבעונות הבינלאומי
6:57
שתיית מים
3:34
לימוד ליל חמישי פרשת וירא התש’’פ
2:18:11
22. עין הבדולח שאלות ותשובות
42:25
20. עין הבדולח שאלות ותשובות
31:49
לימוד ליל חמישי פרשת לך לך התש''פ
3:32:11
פנימיות וחצוניות - שיעור חדש למתקדמים
1:12:17
נשמה וגוף - הדרך להשגת האור ע"י "מסך"
1:18:02
נטילת ידיים של שחרית - א
28:02
התגלות האור העליון
תקשורת רוחנית
1:11:48
השכמת הבוקר
29:19
לימוד ליל חמישי פרשת נח התש’’פ
3:46:49
חיבור לאמת
1:12:45
עולמות וספירות
1:16:52
21. עין הבדולח שאלות ותשובות
37:50
19. עין הבדולח שאלות ותשובות
40:04
לימוד ליל חמישי פרשת בראשית התש’’פ
3:36:14
לימוד ליל חמישי פרשת האזינו התש’’פ
3:39:49
בניית הכלים כהכנה לגאולה
1:10:39
18. עין הבדולח שאלות ותשובות
42:03
2. סודות ארבעת המינים והלכותיהן
43:42
1. רמזי הסוכה והלכותיה
57:56
יום כיפור - נקיון הנשמה בשורש
1:14:13
6. ערב יום כיפור ויום כיפור
1:05:01
לימוד ליל חמישי פרשת וילך התשע’’ט
5. הלכות והנהגות עשרת ימי תשובה
38:56
לימוד ליל חמישי פרשת ניצבים התשע’’ט
4:04:09
4. מצוות תקיעת שופר
44:54
הכל קובעים מראש (השנה)
1:18:55
אורות של דור אחרון
1:11:18
17. עין הבדולח שאלות ותשובות
41:59
הדרך להמשכת האור
1:07:35
תיקונים אישיים - איך עומדים בנסיון
1:22:34
לימוד ליל חמישי פרשת כי תבוא התשע’’ט
3:59:10
15. סעיף רכ’’ו
41:56
14. סעיף קצ''ט
58:50
16. עין הבדולח שאלות ותשובות
35:39
3. התשובה באגדה ובהלכה
32:59
13. סעיף קפ''ז
40:17
12. סעיף קס''ו
54:17
11. סעיף קנ''ג
43:20
10. סעיף קמ''ג
41:53
השגת העולמות העליונים
1:12:21
עבודת המחשבה והדימיון
1:20:16
לימוד ליל חמישי פרשת כי תצא התשע’’ט
3:39:01
1. מנהגי חודש אלול
15:57
2. אלול - רמזי החודש ודרכי העבודה
27:24
15. עין הבדולח שאלות ותשובות
15:32
לימוד ליל חמישי פרשת שופטים התשע’’ט
3:03:44
אלול - החיבור שלנו לאור העליון
1:15:16
קביעות הטהרה
1:15:55
14. עין הבדולח שאלות ותשובות
30:34
תשובת הטהרה
1:12:01
חודש אלול - הפתח לחיים חדשים
1:15:52
לימוד ליל חמישי פרשת ראה התשע’’ט
ט' באב - מעלת בית המקדש
1:10:23
09. סעיף קל''א
08. סעיף קי’’ד
56:22
לימוד ליל חמישי פרשת עקב התשע’’ט
3:02:21
13. עין הבדולח שאלות ותשובות
44:50
הזדמנות נוספת לתיקון
07. סעיף פ''ז
56:41
06. סעיף ע''ז
50:50
6. דין מאכלים שנוספו לארוחה
36:07
הארת החיים באדם
1:10:17
לימוד ליל חמישי פרשת ואתחנן התשע’’ט
3:04:31
סם החיים - מהות ט’’ו באב
1:16:06
12. עין הבדולח שאלות ותשובות
37:54
11. עין הבדולח שאלות ותשובות
34:13
5. ספקות בברכות הנהנין
35:02
לימוד ליל חמישי פרשת דברים התשע’’ט
3:52:02
גילוי הקבלה לדור האחרון
1:19:44
דרגת הנשמה חלק ב
1:08:37
05. סעיף מ''ז
53:32
04. סעיף מ''ב
1:00:01
03. סעיף כ''ט
58:26
דף ה’ עמוד ב’
50:07
הלכות ומנהגי ט’ באב חלק ב’
43:54
10. עין הבדולח שאלות ותשובות
45:10
לימוד ליל חמישי פרשת מסעי התשע’’ט
3:01:30
דרגת הנשמה חלק א
1:11:16
איפה המשיח?
1:19:04
02. סעיף ה'
56:36
01. פרשת תרומה
31. סעיף תקס''ה
28:42
הלכות ומנהגי ט’ באב חלק א’
29:13
27. פרק י’ באור פנימי
45:31
דף ה' עמוד א'
31:43
לימוד ליל חמישי פרשת מטות התשע’’ט
1:54:46
הלכות ומנהגי בין המיצרים
34:53
30. סעיף תקנ''ד
29. סעיף תקי''ח
28. סעיף תק''א
09. מקבץ שאלות תשיעי
38:34
דף ד’ עמוד ב’
37:35
לימוד ליל חמישי פרשת פנחס התשע''ט
2:55:46
השפעת הבורא
1:12:14
מנוחה - הסוד הרוחני של שבת
1:16:59
דף ד’ עמוד א’
30:59
27. סעיף תצ''ב
54:27
26. סעיף תע''ד
58:03
25. סעיף תנ''ט
1:02:39
24. סעיף ת''מ
23. סעיף תכ''ב
22. סעיף ת''ז
56:40
08. מקבץ שאלות שמיני
17:35
הדומם באדם
1:11:32
זוגיות - מי צריך את זה?
1:17:42
לימוד ליל חמישי פרשת בלק התשע’’ט
2:54:41
דף ג’ עמוד ב’
53:49
4. שינוי מקום בסעודה
52:46
07. מקבץ שאלות שביעי
38:15
התפתחות הנפש
1:12:39
מעלת ניגון שירה וריקוד על פי הקבלה
1:18:23
פרשת חוקת לימוד ליל חמישי התשע’’ט
21. סעיף שפ’’ט
1:00:04
20. סעיף שע’’ז
29:26
19. סעיף ש''ס
54:09
18. סעיף שמ''ה
50:26
06. מקבץ שאלות שישי
36:14
תחילת ההארה בנפש
1:12:39
מזל אישי
1:17:32
פרשת קרח לימוד ליל חמישי התשע’’ט
3:32:13
05. מקבץ שאלות חמישי
28:34
לימוד ליל חמישי שלח לך התשע’’ט
3:30:13
התכללות והתפרטות
1:13:45
אותיות ושמות - על מה משפיע השם שלי?
1:18:03
לימוד ליל חמישי התשע''ט
1:07:54
17. סעיף שכ''ו
59:17
16.סעיף ש''ה
15. סעיף רפ’’א
04. מקבץ שאלות רביעי
30:27
מבנה העולמות
1:09:38
אהבת ה’, אהבת אישה, אהבת החבר
1:13:24
לימוד ליל חמישי בהעלותך התשע’’ט
3:32:09
למה לו לאדם כל העולמות
1:09:03
03. מקבץ שאלות שלישי
28:56
לימוד ליל חמישי פרשת נשא התשע’’ט
3:36:48
הלכות ומנהגי שבועות
49:54
14. סעיף רס’’א
1:01:00
13. סעיף רל''ה
57:46
12. סעיף רט''ו
59:39
הקדמה ללימוד הגמרא
17:16
דף ג’ עמוד א’
38:16
02. מקבץ שאלות שני
42:13
פריצת גבולות החושך - גילוי האור האלוקי
1:12:14
התחדשות - הכנת כלים לאור הבורא - לקראת שבועות
1:14:29
במדבר לימוד ליל חמישי התשע’’ט
2:59:04
11. סעיף קצ’’ו
57:12
10. סעיף קס’’ט
1:00:34
09. סעיף קנ’’ב
58:38
3. ההכנה לברכה
50:25
מקבץ שאלות ראשון
40:53
תכלית הבריאה
1:12:49
דף ב’ עמוד ב’
37:56
חי מדבר - שתי הדרגות העליונות באדם
1:14:20
יאוש - איך מתמודדים עם שבירת הכלים
1:13:19
2. שיעורי הברכות
49:13
שתי דרגות ראשונות בהתפתחות האדם
1:11:24
08. סעיף קכ''ט
07. סעיף ק''ט
06. סעיף צ'
05. סעיף ס''ח
04. סעיף מ''ט
בטחון - כלי לאור עליון
1:18:11
אמור לימוד ליל חמישי התשע’’ט
3:05:59
1. ברכות הנהנין
47:10
שלמות ההכרה בבורא
1:11:44
גלגולי נשמות
לימוד ליל חמישי פרשת קדושים התשע’’ט
3:43:44
דרכי עליה - ספירת העומר
1:19:44
שיעור ראשון - דף ב’ עמוד א’
39:13
03. סעיף כ’’ט
1:00:44
02. סעיף י'
53:54
01. משפטים סעיף א'
23:23
22. סעיף תקס''ה
37:28
מצוות ומנהגי ספירת העומר - אשר אשרוב - חלק ה׳
32:45
מצוות וענייני חול המועד - אשר אשרוב - חלק ד׳
41:07
הצורך בעולמות עליונים
1:12:18
הסדר שבסוד - קפיצת מדרגה רוחנית (פסח)
1:17:37
10. סעיף כ’’א - שלוש רצונות באדם
08. סעיף י’’ט - מהות היסורים
1:11:43
ג’ מצבים של הנשמה
1:14:52
מחשבת הבריאה
1:06:48
תורה לשמה
1:10:49
הלכות פסח - חלק ג׳: מצוות ומנהגי ליל הסדר
1:48:15
21. סעיף תקל''ז
1:01:15
20.סעיף תקי''ח
1:00:16
19. סעיף תצ''ז
59:20
לימוד ליל חמישי מצורע התשע’’ט
3:38:12
פסח - מהו חופש אמיתי
1:20:13
17. סעיף ת''נ
18. סעיף ת''ע
16. סעיף תל''ד
1:01:19
הלכות פסח - חלק ב׳: ענייני ערב פסח
42:05
שלמות הרצון הרוחני
1:10:43
נסיונות - איך מתמודדים עם הרגעים הקשים בחיים
1:15:13
לימוד ליל חמישי תזריע התשע’’ט
3:35:17
הלכות פסח - חלק א׳: חודש ניסן וההכנות לפסח
34:26
15. סעיף תי''ד
1:01:47
המדרגה השניה בעבודה רוחנית
1:10:26
לימוד ליל חמישי התשע’’ט
עליות וירידות - חיים ברכבת הרים
1:21:14
14. סעיף ת''א
1:00:17
13. סעיף שע''ט
1:02:09
12. סעיף שנ''ו
11. סעיף של''ד
ארבעה שלבים בעבודה רוחנית
1:09:02
קונפליקטים - איך חיים עם ניגודים
1:19:12
222/2367
הלכות פורים
58:01
תיקונים על פי הרמב’’ם
1:09:12
ויקרא התשע’’ט
1:12:13
10. סעיף שי’’ז
54:30
09. סעיף רצ''ב
08. סעיף רע''ט
חוקי גמר התיקון
1:12:26
לימוד ליל חמיש פקודי התשע’’ט
07. סעיף רנ''ט
54:00
06. סעיף רל’’ח
1:03:12
’ואהבת’
1:20:45
הגוף העתידי
1:13:11
לימוד ליל חמישי ויקהל התשע’’ט
1:09:26
05. סעיף ס’’ד
04. סעיף מ''ח
03. סעיף ל''א
02. סעיף ט''ז
1:00:36
תקוה - איך מתחברים אל הכח שיכול להוציא מכל המצבים
1:21:05
כי תשא לימוד ליל חמישי התשע’’ט
1:13:01
קילקולי הנפש ותחית המתים
1:10:22
ספקות - הכח המזיק ביותר והכח המרפא
1:15:36
אור חוזר - לבושי הנשמה
1:10:19
24. סעיף תע''א
54:40
01. סעיף א’
56:06
23. סעיף תנ''ו
1:00:30
לימוד ליל חמישי התשע’’ט
קנאה - איך משתחררים מהכח המקלקל הזה
1:17:01
שלושה רצונות באדם
1:12:11
22. סעיף תמ''ה
56:28
21. סעיף תי''ח
1:00:53
לימוד ליל חמישי התשע’’ט
1:09:12
20. סעיף ת’’ה
הגוף הנצחי
1:11:21
שמחה - איך מתחברים למידה שמתקנת את הכל
1:20:53
19. סעיף שפ’’ו
18. סעיף שס''ב
חלק ב
חלק א
לימוד ליל חמישי התשע’’ט
1:12:05
17. סעיף שמ’’א
פחד - התגברות ושחרור מפחדים
1:14:10
קרח התשע''ח
1:12:14
במדבר התשע''ח
1:14:47
בלק התשע''ח
1:17:40
שמיני התשע''ו
1:15:56
16. סעיף שי''ז
57:53
לימוד ליל חמישי התשע’’ט
1:13:33
כעס - התגברות ושימוש נכון באנרגיה
1:12:52
15. סעיף ש''ב
1:02:32
14. סעיף רפ''ג
54:18
13. סעיף רס''ג
54:21
12. סעיף רמ''ח
1:00:32
11. סעיף ר’’כ
1:00:23
15. חוקי התיקון - כללי המשחק של הנשמה בעולם
1:15:10
גוף ונפש
1:13:34
14. התחלות חדשות - היכולת להתרענן ולהתחיל מחדש
1:15:32
לימוד ליל חמישי התשע’’ט
סדר ט’’ו בשבט עם עודד מנשה
18:10
התחלות חדשות - היכולת להתרענן ולהתחיל מחדש
1:15:32
לימוד ליל חמישי פרשת בא התשע’’ט
1:09:12
10. סעיף ר’’א
57:59
09. סעיף קע’’ח
1:01:41
08. סעיף קנ’’ז
59:26
07. סעיף קמ’’א
49:25
13. מהות תורת הסוד - כח הדיבור
1:13:02
וארא לימוד ליל חמישי התשע’’ט
1:12:03
כמה מילים של הרב לפונים לקליניקה
1:15
12. מהות תורת הסוד - טהרה כח המים
1:12:48
06. סעיף ק’’י
54:58
05. סעיף פ’’ו
1:00:24
04. סעיף ס’’א
1:00:24
03. סעיף ל’’ג
1:01:02
02.סעיף י’’ג
59:23
01. פרשת בשלח
20:35
לימוד ליל חמישי התשע’’ט
1:12:09
מהות הקדושה והטומאה
1:11:09
זיכוך ודביקות
1:13:17
13. סעיף רל''ה
11. מהות תורת הסוד - מוות שינה וחלומות
1:16:53
10. מהות תורת הסוד - זוגיות
1:17:01
09. מהות תורת הסוד - אכילה רוחנית - כל התיקונים באוכל
1:16:34
12. סעיף רי’’ח
1:02:21
11. סעיף קצ’’ז
10. סעיף קע’’ח
1:03:42
03.
45:33
02.
56:21
דרך השינוי חלק ב
1:15:27
דרך השינוי חלק א
1:14:56
31. סעיף קמ’’ד
40. סעיף קנ’’ה
39. סעיף קנ’’ד
38. סעיף קנ’’ב
37. סעיף קנ’’א
36. המשך סעיף ק’’’נ
35. סעיף ק’’נ
34. אמצע סעיף קמ’’ז
33. השלמת תחילת סעיף קמ’’ז (שיעור אודיו בלבד)
32. סעיף קמ’’ה
30. סעיף קמ’’ג
29. השלמת קמ’’א מסדרה קודמת (שיעור אודיו בלבד)
28. סעיף קל’’ט
27. סעיף קל’’ו
26.סעיף קל’’ד
25. קי''ט - קל''ג
24. ק''ד - קי''ח
23. סעיף ק’’א
22. סעיף צ''ח
21. סעיף צ''ה
20 סעיף פ''ט
19 סעיף פ''ג
18 סעיף ע''ט
17 סעיף ס''ח
16 סעיף סד
15 סעיף ס'
14. סעיף נ''ט
13. סעיף נ''ח
12. סעיף נ''ה
11. סעיף מ''ח
10. סעיף מ''ז
09. סעיף מ''ב
08.קפיצה לסעיף ל''ח
07. סעיפים י''ג-ל''ז
06. סעיף י’’ב
05 סעיף ז’
04. סעיף ו’
03. סעיף ד’
02. סעיף ג’
01. סעיף א’
32. סעיף ע'
1:15:08
31. סעיף ס''ט
1:15:27
30. סעיף ס''ח
19:38
29. סעיף ס''ה
1:13:13
28. סעיף ס''ב - ס'''ד
1:05:49
27. סעיף נ''ט - ס'''א
1:38:14
26. סעיף נ''ז
1:12:57
25. סעיף נ' - נ''ו
1:02:28
24. סעיף מ''ח
1:14:06
23. סעיף מ''ז
1:14:45
22. סעיף מ''ו
1:17:57
21. סעיף מ''ב
1:13:43
20. סעיף מ'
1:20:12
19. סעיף ל''ה
1:12:15
18. סעיף ל''ד
59:02
17. סעיף ל''ג
1:10:27
16. סוף סעיף ל''א
1:16:14
15. סעיף כ''ט
1:14:30
14. סעיף כ''ז
1:08:53
13. סעיף כ''ה
1:17:32
12. סעיף כ''ב
1:17:59
11. סעיף כ''א
1:09:02
10. סעיף י''ט
1:18:07
09 סעיף י''ז
55:29
08. סעיף ט''ו
1:19:37
7. סוף סעיף י''ב - י''ד
1:15:40
6. חזרה על סעיף י''א - י''ב
1:15:37
5. סעיף י'- י''א
1:13:16
4. סעיף ט'
1:15:06
3. סעיף ח'
1:11:34
2. סעיף ו' - ז'
1:09:34
01 הקדמה ואותיות א'-ה'
1:11:47
5. תנאי החיים בדור האחרון
4. כל העולם יחידה אחת
3. מהו טוב מהו רע
2. בעתה אחישנה - שתי דרכים לתיקון
12. דרך ה' - חלק שני פרק ג
57:01
11. חלק שני - פרק ב'
47:11
10. חלק שני - פרק א'
1:28:26
09. פרק ה' סעיף ד'
1:17:09
08. פרק ה' סעיף א'
50:03
07. פרק ד' סעיף ו'
58:20
06. פרק ד'
1:06:53
05. פרק ג' סעיף י''א
58:10
04. פרק ג' סעיף ה'
57:15
03. פרק ג'
50:25
02. פרק ב'
57:01
פרשת שלח התשע''ד
20:36
פרשת שלח התשע''ה
28:41
פרשת שלח התשע''ו
28:27
‏‏07. סעיף ס''ד
27:35
06. סעיף מ'
55:26
05. סעיף כ''ט
46:19
04. סעיף כ''ג
48:45
3.סעיף י''ג - עיניינים עיקרים בעיניין הפקידה
51:41
2. סעיף ו' - הקלקול השלישי
47:00
נשא התשע''א
1:15:33
פרשת נשא התשע’’ה
1:06:48
פרשת נשא התשע’’ו
1:13:53
נשא התשע’’ח
1:13:49
נשא התשע’’ז
1:06:53
חלק ב'
1:39:06
חלק א'
1:26:52
31. פרק ל''ז - שיעור מיוחד לסוף הלימוד
1:07:45
30. סוף פרק כ''ט
1:07:14
29. המשך פרק כ''ט
1:07:14
28. המשך פרק כ''ט
1:09:20
27. המשך פרק כ''ט
1:09:22
26. פרק כ''ט
1:09:48
25. פרק כ''ז
1:12:44
24. סוף פרק כ''ו
1:16:55
23. אמצע פרק כ''ו
1:11:55
22. פרק כ''ו
1:12:52
21. אמצע פרק י''ב
1:15:18
20. פרק י''א
1:15:29
19. אמצע פרק י'
1:09:46
18. פרק י'
1:12:58
17. אמצע פרק ט'
1:16:25
16. פרק ט'
1:11:27
15. אמצע פרק ז' מתאריך 5.4
1:13:29
14. פרק ז'
1:12:04
13. אמצע פרק ו'
1:13:16
12. המשך פרק ו'
1:14:03
11. פרק ו'
1:07:52
10. המשך פרק ה'
1:11:26
09. סוף פרק ד' ותחילת ה'
1:13:59
08. המשך פרק ד’
1:11:11
07. המשך פרק ד' 2.2
1:09:33
06. המשך פרק ד’ מתאריך 26.1
1:13:54
05. פרק ד מתאריך 19.1
1:10:34
04. אמצע פרק ג' 12.1
1:17:47
03. פרק ג' מתאריך 5.1
1:18:39
02. פרק ב'
1:15:42
כב. 3
כב.2
1:14:41
כב.
1:16:05
כא.2
1:12:31
כא.1
1:13:17
כ.
1:20:13
יט.
1:10:28
יח.3
1:22:57
יח.2
1:12:59
יח.1
1:11:44
יז.2
1:16:08
יז.1
1:13:50
טז.
1:17:45
הקדמת פי חכם - שיעור ג
הקדמת פי חכם - שיעור ב
21.סעיף שצ''א
10:49
20. סעיף שס''א
56:20
19. סעיף שמ''ה
51:59
18. סעיף של''א
50:08
17. סעיף שט''ו
59:58
16. סעיף רצ''ה
1:00:11
15. סעיף רס''ז
53:38
14. סעיף רמ’’ט
56:24
13. סעיף רל’’ז
1:00:49
12. סעיף רי''א
1:00:13
11. סעיף ק''צ
55:57
10. סעיף קס''ט
58:05
09. סעיף ק''נ
53:23
08. סעיף קכ''ו
1:00:49
07. סעיף ק''ו
59:07
06. סעיף צ''א
42:21
05. סעיף ע''ח
1:00:08
4. סעיף ס''א
58:37
3. סעיף מ''ח
1:04:43
2. סעיף כ''א
1:00:04
1. פרשת שמות
58:45
11. סעיף קפ''ה
50:24
10. סעיף קמ''ז
59:09
09. סעיף ק''מ
59:30
08. סעיף קי''ז
58:40
07. סעיף צ''ג
1:00:24
06. סעיף ס''ח
58:28
05. סעיף נ''ב
59:31
04. סעיף מ''א
57:33
03. סעיף ל''ב
58:39
‏‏02. סעיף י’’ב
57:44
01. פרשת וארא
47:17
09.סעיף קס’’ה
08. סעיף קמ’’ה
07. סעיף קכ’’ו
06. סעיף ק''ט
59:54
05. סעיף צ’’ג
57:31
04. סעיף ע''ד
1:00:26
03. סעיף ל''ט
1:02:57
02. סעיף ט''ז
1:00:15
01. פרשת בא
46:42
07. סעיף ק''א
42:30
06. סעיף פ''ד
43:48
05. סעיף ס''ג
45:09
04. סעיף נ''א
39:29
03. סעיף ל''ב
42:55
02. סעיף י''ד
42:29
01.סעיף א’
31:32
02. אמונה כח שורשי בנפש - אמונה בבורא
1:22:01
71. סעיף תע-תפב
1:03:10
70. סעיף תס-תסט
54:46
69. סעיף תנ-תנט
1:01:07
69. סעיף תלז-תמט
1:00:38
68. סעיף תלז-תמט
1:00:38
67. סעיף תכד- תלו
58:25
66. סעיף תיד-תכג
1:00:38
65. סעיף תג-תיג
46:22
64. סעיף שצג-תב
1:01:44
63. סעיף שפג-שצב
48:40
62. סעיף שעג-שפב
1:05:03
61. סעיף שסד-שעב
49:56
60. סעיף שנה-שסג
50:48
59. סעיף שלג-שמא
58:49
58. סעיף שכד-שלב
52:34
57. סעיף שיח-שכג
56:57
56. סעיף שיב-שיז
49:04
55. סעיף שו-שיא
53:24
54. סעיף ש-שה
42:53
53. סעיף רצג-רצט
45:08
52. סעיף רפד-רצב
52:40
51. סעיף רעד-רפג
57:20
50. סעיף רסה-רעג
1:02:58
49. סעיף רנח-רסד
49:08
48. סעיף רנב-רלז
53:11
47. סעיף רמה-רנא
55:08
46. סעיף רלו-רמד
50:57
45. סעיף רלא-רלה
40:34
44. סעיף רכב-רל
54:55
43. סעיף ריד- רכא
51:21
42. סעיף רח-ריא
33:16
41. סעיף רד-רז
48:23
40. סעיף קצו-קצט
43:16
39. סעיף קצו-קצט
47:25
38. סעיף קפט-קצה
52:14
37. סעיף קפד-קפח
49:15
36. סעיף קעז-קפג
47:11
35. סעיף קעג-קעו
46:21
34. סעיף קסו-קעב
51:05
33. סעיף קס-קסה
48:02
32. סעיף קנג - קנט
46:15
31. סעיף קמח-קנב
46:01
30. סעיף קמא-קמז
51:18
29. סעיף קלז-קמ
55:08
28. סעיף קלא-קלו
44:02
27. סעיף קכח-קל
43:57
26. סעיף קכג-קכז
44:46
25. סעיף קיט-קכב
33:35
24. סעיף קיג-קיח
49:07
23. סעיף קט-קיב
58:59
22. סעיף ק-קח
52:22
21. סעיף צה-צט
52:32
20. סעיף צ-צד
49:43
19. סעיף פד-פט
28:55
18. סעיף עז-פג
1:02:33
17 סעיף ע- עה
45:35
16. סעיף סז-סט
25:06
15. סעיף סג-סו
57:08
14.סעיף נד-סב
1:01:43
13.סעיף מו-נג
35:02
12.סעיף מא-מה
56:25
11.סעיף לה-מ
59:36
10. סעיף ל-לד
55:17
9. סעיף כו- כט
58:03
8. סעיף כב-כה
56:46
7. סעיף יט- כא
56:03
6. סעיף טו-יח
1:11:15
5. סעיף יב-טו
1:17:55
4. סעיף ח- יא
47:50
3. סעיף ה-ז
1:04:56
2. סעיף ב-ד
1:08:21
1. דף הזהר יומי בראשית א
49:00
37. סעיף תיט
59:19
36. סעיף שפח
1:06:06
35. סעיף שסו
1:02:19
34. סעיף שלט
54:27
33. סעיף שכו
1:02:45
32. סעיף שיב
56:47
31. סעיף שז
1:03:20
30. סעיף רצא
59:07
29. סעיף רפב
1:02:07
28. סעיף רעב
1:01:02
27.סעיף רנט
52:26
26. סעיף רלט
1:10:57
25. סעיף רכב
56:33
24. סעיף ריב
50:27
23 .סעיף ר
1:03:19
22. סעיף קפט-קצט
56:33
21. סעיף קפ-קפח
1:00:49
20. סעיף קעא-קעט
1:02:11
19. סעיף קסג-קע
53:01
18. סעיף קנג-קסב
56:00
17. סעיף קמז-קנב
42:31
16. סעיף קלז-קמו
45:42
15. סעיף קה-קיא
52:34
14. סעיף צה-קדה
1:04:22
13. סעיף פז-צד
12. סעיף עח-פו
55:17
11. סעיף סט-עז
52:03
10. סעיף סה-סח
1:01:21
09. סעיף ס-סד
1:03:33
08. סעיף נה-נט
58:54
07. סעיף מו-נד
1:02:41
06. סעיף מ-מה
44:46
05. סעיף לב-לט
58:05
04. סעיף כו-לא
58:54
03. סעיף יז-כה
59:11
02. סעיף ז-טז
49:19
01. סעיף א-ו
44:47
26. סעיף שס''ה
40:26
25. סעיף שמ''ו
43:18
24. סעיף של''ה
42:45
23. סעיף ש''כ
47:56
22. סעיף שז
46:59
21. סעיף רצ''ג
44:23
20. סעיף רע''ג
42:45
19. סעיף רנ''ט
43:21
18. סעיף רמ''ח
17. סעיף רל''ה
43:43
16. סעיף רי''ט
43:48
15. סעיף ר''ד
41:49
14. סעיף קפ''ג
44:29
13. סעיף קס''ד
39:31
12. סעיף קמ''ח
39:55
11. סעיף קל''א
41:09
10. סעיף קכ''ג
51:16
09. סעיף קי''א
37:51
08. סעיף צ''ד
44:03
7. סעיף ע''ה
42:36
7. סעיף ע''ה
37:30
6. סעיף ס''ד
37:30
5. סעיף נה
40:09
4. סעיף לה
41:26
3. סעיף כב
35:08
2. סעיף יג
39:00
1. סעיף א
37:50
28. מתחיל בשיעור תעס ובסביבות דקה 45 עובר לזהר
27. סעיף תנ''ה
48:28
26. סעיף תמ''ג
39:24
25. סעיף ת''כ
43:36
24. סעיף שצ''ח
45:07
23. סעיף שפ''א
42:26
22. סעיף שס''א
42:53
21. סעיף שמ''ח
41:32
20. סעיף שכ''ח
42:37
19. סעיף ש''ח
44:32
18. סעיף רפ''ט
45:09
17. סעיף רס''א
45:54
16.סעיף רמ''א
44:18
15. סעיף רכ''ג
43:50
14. סעיף קצ''ה
46:27
13. סעיף קע''ד
43:25
12. סעיף קנ''ח
38:10
11. סעיף קל''ט
42:15
10. סעיף קי''ט
45:02
09. סעיף ק''ו
44:51
08. סעיף צ''ד
45:17
07. סעיף ע'
57:23
06. סעיף נ''ח
46:06
05. סעיף ל''ד
46:17
04. סעיף כ''ד
42:19
03. סעיף ט''ו
42:21
02. סעיף י'
45:16
01. סעיף א
39:53
33. סעיף תק''ב
41:52
32. סעיף תצ''א
43:32
31. סעיף תע''ט
43:29
30. סעיף תס''ג
46:05
29. סעיף תמ''ו
46:00
28. סעיף תל''א
48:54
27. סעיף תי''ב
45:06
26. סעיף שפ''ח
44:00
25. סעיף ש''פ
46:01
24. סעיף שס''א
44:48
23. סעיף שמ''ב
42:46
22.סעיף ש''ל
43:41
21. סעיף שי''א
45:39
20. סעיף רצ''ד
42:00
19. סעיף רפ''ה
45:41
18. סעיף רס’’ז
42:54
17. סעיף רנ''ג
39:03
16. סעיף רכ''ט
44:38
15. סעיף רט''ז
45:20
14. סעיף ר''א
44:30
13. סעיף קע''ז
36:06
12. סעיף קס''ב
29:00
11. סעיף קל''ח
38:28
10. סעיף קט''ו
42:34
09. סעיף ק''ד
40:39
08 סעיף פ''ח
43:15
07. סעיף ס''ט
45:08
06. סעיף נ''ב
43:34
05 .המשך סעיף מ''ח עמוד י''ז
42:32
04. סעיף ל''ב
43:20
03. סעיף י''ט
43:54
2. סעיף ז
44:53
1. סעיף א
17:35
17. סעיף רס''ד
46:15
16. סעיף רמ''ח
45:02
15. סעיף רל''ו
46:13
14. סעיף רכ''ד
42:51
13. סעיף רי''ד
45:15
12. סעיף קצ''ד
45:36
11. סעיף קע''ג
46:25
10. סעיף קנ''ט
42:56
09. סעיף קמ''ז
43:38
08. סעיף קכ''ח
46:08
07. סעיף ק''ו
36:45
06. סעיף פ''ט
45:03
05. סעיף ע''ג
44:02
04. סעיף מ''ח
40:40
3. סעיף כ''ז
43:36
2. סעיף י''ג
42:35
1. סעיף א'
44:42
18. סעיף קצ''ה
43:52
17. סעיף ק''פ
45:07
16. סעיף קס''ו
44:34
15. סעיף קנ''ב
45:09
14. סעיף קמ''א
44:16
13. סעיף קל''ח
44:22
12. סעיף קכ''ב
43:36
11. סעיף קי''ב
44:52
10. סעיף ק''א
45:08
09. סעיף פ''ו
40:43
8. סעיף ע''ו
44:12
07. סעיף נ''ה
44:34
6. סעיף מ''ו
44:11
5. סעיף כ''ז
42:50
4. סעיף י''ח
45:48
3. סעיף י'
42:44
2. סעיף ד'
45:33
1. סעיף א'
20:23
29. סעיף ש''צ
18:21
28. סעיף שס''ו
53:18
27. סעיף שמ’’ו
45:41
26. סעיף ש''ל
44:21
25. סעיף שי''ג
43:14
24. סעיף ש''ב
45:54
23. סעיף רפ''א
45:49
22. סעיף רס''ט
44:36
21. סעיף רנ''ט
43:50
20. סעיף רמ''ד
43:17
19. סעיף רל''ד
46:11
18. סעיף ר''י
42:35
17. סעיף קצ''ג
46:01
16. סעיף קפ''ד
43:32
15. סעיף קס''ט
46:51
14. סעיף קנ''ה
45:16
13. סעיף קמ''ג
45:02
12. סעיף קכ''ח
41:40
11. ויצא סעיף ק''ו
46:47
10. ויצא סעיף צ''ג
44:13
09. ויצא סעיף פ'
45:28
08. ויצא סעיף ע'
45:22
07. ויצא סעיף נ''ב
46:15
06. סעיף מ'
46:49
05. סעיף ל'
45:45
04. סעיף כ''ג
43:44
03. סעיף ט''ז
43:34
02. סעיף י''ג
45:19
01. פרשת ויצא
45:50
17. סעיף רס''ז
41:52
16. סעיף ר''נ
48:04
15. תעס וזהר יומי יום ד 20.6
44:57
14. סעיף רי''ז
46:46
13. סעיף קצ''ז
45:26
12. סעיף קע''ח
45:15
11. סעיף קנ''ט
45:31
10. סעיף קל''ח
45:58
09. סעיף קל''ב
45:12
08. סעיף קי''ז
45:33
07. סעיף ק''א
46:33
06. סעיף פ''ה
46:29
05. סעיף ס''ב
48:20
04. סעיף מ''ו
44:18
03. סעיף ל'
48:10
02. סעיף ט'
44:19
01. פרשת וישלח
25:12
22. תעס וזהר יומי - יום ב 20.8
1:32:39
21. תעס וזהר יומי - יום א 19.8
20. תעס וזהר יומי - יום ב 13.8
1:31:46
19. תעס וזהר יומי - יום א 12.8
1:31:06
18. סעיף רפ''ב
12:09
17. סעיף רנ''ט
47:31
16. סעיף רמ''א
45:29
15. סעיף רי''ט
45:03
14. סעיף קצ’’ה
44:42
13. סעיף ק''ס
38:39
12. סעיף קמ''ז
46:20
11. סעיף קכ’’ח
40:15
10. סעיף קי''ז
42:52
09. סעיף ק''ו
36:49
08.סעיף פ''ד
42:23
07. סעיף ס''ט
44:02
6. סעיף ס''א
44:21
05. סעיף מ''א
44:34
04. סעיף ל''ה
45:14
03. סעיף כ''ג
44:17
2. סעיף י'
44:10
1. סעיף א'
45:21
12. sleep and dreams
11. life and death- circle of life
10. shabbath- the secret of daat
9. food and eating- spiritual work of eating
8. spiritual elevation- sweetening of judgment
7. letters and names- tools of connection
6. tree of life- 10 sphirot
5. spiritual worlds- ladder of development
4. 3 columns- different wills to receive
3. restructure- to see light through darkness
2. light and vessel- the will to enjoy
2.
2.
9. הזמן
1:09:48
8. אותיות ושמות
1:10:09
7. נפש אלוקית
1:16:53
6. שתי נפשות לאדם - נפש בהמית
1:24:18
5. תענוג ויסורים
1:10:33
4. מסך - התחברות על ידי התנגדות
1:27:02
3. צמצום - השער לעולם רוחני
1:18:17
2. מחשבת הבריאה
1:16:43
2.
3. יחוד ה'
2. שני הפכים בנושא אחד
מדרגות של בחירה
1:00:03
בחירה חופשית - החופש לבחור
59:06
בחירה ומזל - מה נקבע מראש ומה בידיים שלנו
1:18:35
שיעור שני
1:07:17
25. קריאת שמע שעל המיטה
24. סוד שופר
23. מחיית זכר עמלק
22. מצות צדקה
21. מצות בניית המקדש - תבנית העולמות
20. סוד חופה וקידושין
19. עבד עברי
18. שמיטה שיעור ב
17. שמיטה שיעור א
16. איסור אכילת גיד הנשה
15. בירור ניצוצות הקדושה מהאוכל
14. סוד ברכת המזון
13. סוד נטילת ידים
12. מצות ביקור חולים
11. תפילין
10. ציצית
9. מזוזה
8. מצות לימוד תורה שיעור ד
7. מצות לימוד תורה שיעור ג
6. מצות לימוד תורה שיעור ב
5. מצות לימוד תורה שיעור א
4. כיבוד הורים
3. ברית מילה
2. קידוש החודש
חלק ב'
1:17:39
2.
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
4. עקביות
3. הארת הנשמה העליונה
2. מדרגות הראיה הבהירה
9. דוד המלך חי וקיים
1:25:16
8. אהרון הכהן
1:24:55
7. משה רבינו
1:29:03
6. יעקב אבינו
1:30:48
5. יעקב אבינו
2:04:00
4. יצחק אבינו
1:49:37
3. אברהם אבינו
1:36:16
2. אברהם אבינו
1:45:19
האזינו התשע''ג
1:20:43
האזינו התשע’’ח
1:13:29
3.
2.
הגוף - כלי העבודה שלנו חלק ב
1:09:49
ב
א
ב
1:11:41
18. התחדשות
1:24:20
17. עליות וירידות
1:23:08
16. קונפליקטים פנימיים וחיצונים
1:16:09
15. מקור הרגשות השליליים וחוסר איזון נפשי
2:36:35
14. שורש בעיות הנפש, דאגות, זרימה רגשית ותועלתה
2:26:45
13. השפעת הרצון והמחשבה על רמת האנרגיה העצבית ובריאות הנפש
2:19:39
12. השמנה - מחלת השפע
2:06:15
11. סכרת - סכרת נעורים, סכרת מבוגרים
2:09:25
10. מערכת הנשימה - שפעת, שיעול, דלקת ריאות, אלרגיות, אסטמה
2:10:36
09. יתר לחץ דם - המחסל השקט
2:08:58
08. הכבד - דלקות בכבד, כולסטרול גבוה, צהבת, שחמת
2:14:29
07. מערכת העיכול - צרבת, דלקת בקיבה, כיב קיבה, עצירויות, שלשול, מחלות מעיים
2:06:37
06. התעמלות ושינוי הרגלים
2:15:45
05. דירוג מזונות, תפריט לבריא, צום, השמנת יתר
2:39:03
04.טיפול במחלה כרונית, תזונה
2:41:29
03. טיפול במחלה אקוטית
1:21:59
02. מהי מחלה, גורמי מחלה, סימני דלקת, שלבי דלקת
01. הנהגת הבריאות וחוקי חיים
חלק ג
1:15:44
חלק ב
1:14:53
חלק א
1:14:08
8. שיעור רביעי חלק ב
1:18:25
7. שיעור רביעי חלק א
1:18:44
6. שיעור שלישי חלק ב
1:17:52
5. שיעור שלישי חלק א
1:32:46
4. שיעור שני חלק ב
1:27:25
3. שיעור שני חלק א
1:13:17
2. שיעור ראשון חלק ב
1:15:18
1. שיעור ראשון חלק א
1:14:34
חלק ב
1:32:52
חלק א
1:28:47
השמנת יתר חלק ב’
1:49:06
השמנת יתר חלק א
1:24:23
08. שיעור רביעי חלק ב
58:58
07. שיעור רביעי חלק א
1:22:25
06. שיעור שלישי חלק ב
1:13:22
05. שיעור שלישי חלק א
1:20:27
04. שיעור שני חלק ב
1:12:15
03. שיעור שני חלק א
1:23:54
02. שיעור ראשון חלק שני
1:04:55
01. שיעור ראשון חלק א
1:13:43
2. היטהרות - מים תחתונים - טהרת הגוף
3. כוונות בליל הסדר
1:21:54
2. העדר קודם להויה
1:12:50
ב
18. סעיף ס
17. סעיף ס
16. סעיף נ
15. סעיף נ'-נ
14. סעיף מ
13. סעיף מ
12. סעיף ל
11. סעיף ל
10. סעיף כ
9. סעיף כ
8. סעיף כ
7. סעיף י
6. סעיף ט
5. סעיף י
4. סעיף י
3. סעיף ז'-י'
2. סעיף ד'-ו'
1. סעיף א'-ג'
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
סיפור צדיקים על הרבי מרוז’ין
3:14
פרשת במדבר
14:37
עירין קדישין - נח
55:58
2. איך להפסיק לפחד חלק ב
1:23:59
ואתחנן התשע’’א
1:07:21
ואתחנן התשע"ד
59:54
ואתחנן התשע’’ו
1:17:56
וילך
וילך התשע''ב
1:15:44
זהר אמור התשע''ד
29:59
זהר אמור התשע''ה
25:04
התשע''ה
16:47
בהר התשע''ד
35:38
זהר פרשת במדבר התשע''ד
23:41
זהר פרשת במדבר התשע''ה
זהר פרשת במדבר התשע''ו
25:38
בראשית
44:33
וארא התשע''ד
20:16
וארא התשע''ה
27:26
שנת התשע''ד - ויסב חזקיהו פני אל הקיר
25:16
שנת התשע''ד - כותנות עור
11:42
ויגש התשע''ד
15:08
התשע''ו
26:20
התשע''ז
27:57
ויצא התשע''ד
28:35
ויצא התשע''ה
ויקהל התשע''ד
7:23
ויקהל התשע''ה
39:16
ויקהל התשע''ז
24:04
ויקרא התשע''ד
32:52
ויקרא התשע''ה
40:49
ויקרא התשע''ו
17:30
התשע''ה
26:58
התשע''ו
32:39
וישלח התשע''ד
38:06
וישלח התשע''ה
19:29
התשע''ב
21:59
התשע''ה
36:10
התשע''ד
27:20
התשע''ה
30:14
זהר כי תשא התשע''ד
26:54
זהר כי תשא התשע''ו
לך לך התשע’’ו
23:45
לך לך התשע’’ה
27:31
התשע''ד
20:07
התשע''א
20:43
התשע''ב
47:17
פרשת נשא התשע''ה
42:50
פרשת נשא התשע''ו
34:35
התשע''ד
1:19:14
התשע''ה
14:11
סעיף שנד. ''הכא אפליגו עמודין קדמאין''
13:52
סעיף תרכ. ''ולחמי תודה''
25:39
סעיף יז. ''רבי ייסא פתח''
סעיף תקס''ח. ''בההוא זימנא יתער''
סעיף יז. ''רבי ייסא פתח''
קדושים התשע''ב
קדושים התשע''ד
קדושים התשע''ה
זהר על פרשת קרח התשע''ד
27:38
זהר על פרשת קרח התשע''ה
31:46
זהר על פרשת קרח התשע''ו
25:14
שמות התשע''ד
32:30
שמות התשע''ה
25:57
התשע''ד
34:32
התשע''ה
29:33
התשע''ז
28:10
תזריע התשע''ד
18:27
תזריע התשע''ה
15:23
זהר תצוה התשע''ג
21:19
זהר תצוה התשע''ו
20:56
תרומה התשע''ד
23:40
20. אלול - בטל רצונך...
19. אלול - שאו שערין
18. אלול - העבודה הרוחנית
17. אב
16. תמוז
15. סיון
14. אייר
13. ניסן
12. אדר
11. שבט
10. טבת
9. כסלו
8. חשוון
7. תשרי - יום כיפור
6. תשרי - סוד השופר
5. תשרי - עורו ישנים
4. מעגל השנה
3. מעל כוכבים ומזלות
2. השפעות רוחניות
זוגיות - חלק ב
4. שלום בית וכבוד הדדי
3. מודעות עצמית
1:02:22
2. אהבה אמיתית
1:16:19
2.
ג. הגירוש מגן עדן
ב. שורש הרע
חיים בלי פחד.3.
חיים בלי פחד.2.
שעור מס' 4
1:21:02
שעור מס' 3
1:29:47
שעור מס' 2
1:24:37
חכמת הניגון.2.
סוד הדלקת הנר
13. תפילת שמונה עשרה
12. קריאת שמע
11. פסוקי דזמרא
10. תפילת אנא בכוח
9. עניני הקרבנות
8. תיקון לבושי הנשמה
7. סוד הברכות
6. מחשבה דיבור מעשה ראשונים
5.למי מתפללים
4. הכנה לתפילה ב'
3. הכנה לתפילה א'
2. כוח הדיבור ב'
10. מלכות
1:22:33
9. יסוד
1:15:20
8. נצח והוד
1:00:50
7. תפארת
1:13:49
6. גבורה
1:19:26
5. חסד
1:18:29
4. דעת
1:25:19
3. בינה
1:23:06
2. חכמה
1:30:13
כי תבוא התשע''א
1:04:32
כי תבוא התשע"ד
1:14:38
כי תבוא התשע’’ו
1:15:53
כי תבוא התשע’’ז
1:05:41
כי תצא התשע’’ד
1:15:55
כי תצא התשע’’ו
1:09:24
15. סעיף כ''א
14. אות כ'
1:15:07
13.אות י"ט
1:13:08
12. אות י''ז-י"ח
1:15:25
11. אות ט''ז
1:04:24
10. אות ט’’ו
1:15:05
09. אות י''ד
1:17:04
08. אמצע אות י''ג
1:11:55
07. אות י''ג
1:10:08
06. אות י''ב
1:11:36
05. אות י' - י''א
1:12:01
04. אות ח' - ט'
1:17:38
03. אות ו' - ז'
1:09:38
02. אות ה'
1:10:20
01. אות א' - אות ד'
1:15:33
7. בחיים הרוחניים - אחרי יחיד להטות.
6. "אחרי רבים להטות"
5. כח המושך וכח הדוחה
4. הרצון - רכושו האמיתי של האדם
3. כח הסביבה
2. ארבע הכוחות המרכיבים כל נברא
ממלכת כהנים וגוי קדוש - העבודה ושכרה
למה אנחנו העם הנבחר
תיקון העולם כולו
03 עמוד קז
1:09:03
02. מאמר השלום - גלגל שינוי הצורה
1:16:12
גוף ונפש בעליונים
מהי רוחניות
17. עמוד קע''ה
1:14:43
16. עמוד קע''ד
1:09:28
15. המשך עמוד קע''ג
1:07:48
14. עמוד קע''ג
1:13:06
13. עמוד קע''ב - שיעור שני
1:14:29
12. עמוד קע''ב
1:10:37
11. עמוד ק''ע
1:14:39
10. סיכום עמוד קס''ט
1:14:23
09. עמוד קס''ט
1:14:39
08. עמוד קס''ח
1:16:29
07. עמוד קס''ז למטה
1:18:35
עמוד קסז
1:16:09
עמוד קסו
1:15:34
04. עמוד קסה
1:17:38
03. עמוד קסד
1:20:39
02. עמוד קסג
1:15:39
ב.
33:31
43. ''הוה מתפלל בשלומה של מלכות''
49:21
42. פסח וספירת העומר
1:01:08
41. ''שואלים ודורשים קודם הפסח 30 יום''
50:50
40. על שהקדים הזהרת שבת למלכת המשכן
57:42
39. ידיעת מהות הנפש
56:12
38. ''זכור את אשר עשה לך עמלק''
52:21
37. על מצוות הדלקת הנרות בבית המקדש
53:52
36.שלושה דברים התקשה משה
1:00:33
35. ''כל השם אורחותיו בעולם הזה''
54:54
34. ''וידבר אלוקים''
1:06:21
33. 'דיבור המתחיל'
1:02:49
32. 'שאל השואל'
47:27
31. ''וישב משה אל ה' ויאמר''
50:55
30. ''ויגש אליו יהודה''
1:04:26
29. ''והנה עינכם רואות''
51:56
28. נר חנוכה
57:33
27. האם הדלקה עושה מצוה או הנחה
1:13:24
26. מצינו בחור שבאבות
50:18
25. ''ויקח מאבני המקום''
1:10:02
24. ’’אלה תולדות’’
52:59
23. ''וה' ברך את אברהם בכל''
22. ''מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו''
50:26
21. ''מילה באותו מקום מנין''
59:06
20. פרי הארץ על שום מה נקראה החודש מר חשון
54:27
19. ''ויעש את שני המאורות הגדולים''
45:14
18. לחג סוכות
54:49
17. ''זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון''
58:01
16. ''כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו''
1:06:06
15. '' כי תצא למלחמה על אויבך''
59:37
14. ''ראה אנכי נותן לפניכם''
1:14:05
13. ''מי שאין לו עפר לכסות''
1:05:22
12. ''והיה עקב תשמעון''
45:37
11. ''אתה הוראת לדעת''
50:08
10. ''יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה''
52:24
9. המשך המאמר ''לכל דבר זמן ומקום''
49:27
8. לכל דבר זמן ומקום
49:57
7. מנין לכהן שהוא בעל מום שהוא פסול
49:19
6. מה טובו אוהליך יעקב
53:32
5. מחלוקת שאין סופה להתקיים
1:03:50
4. שלוש מתנות הנקנות על ידי יסורים
43:48
3. עניין שתי בכיות עם ישראל במדבר
45:07
2. חשיבות ברכה פנים בפנים
50:52
6. גוף - ג’ גופים
5. מבנה הגוף עפ
4. גוף האדם וקדושת האיברים
3. רצוא ושוב - בנפש האדם
2. הנפש הבהמית שכלית והאלוקית
מהות התפיסה השכלית - שינויי תמונות במוח
דרכי עליה להשגת המאציל
שבת הסרת ההעלמות
מהות החיסרון האלוקי- השגת הבורא
מה זה קבלה? ב
09. עמוד ס''ג
08. עמוד ס''ב - הדת איננה לתועלת הבריות אלא לעובד
1:16:29
07. עמוד ס''א התפתחות מדעת והתפתחות שלא מדעת
1:17:07
06. עמוד ס' דיבור המתחיל ''אולם מיאוס זה''
1:13:27
05. עמוד נ''ט מהות הדת היא לפתח בנו חוש הכרת הרע
1:14:04
04. עמוד נ''ז "שתי דרכים: דרך יסורים ודרך תורה"
1:15:30
03. עמוד נ''ו דיבור המתחיל "הרי בולט לעיניך"
1:12:22
02. עמוד נ''ד ''הטוב המוחלט''
1:16:36
5. סוד השגת החכמה
4. סוד הייחוד
3. איך נמסרת החכמה?
2. עניין חיוב לימוד הקבלה בדורינו
01. מהות תורת הסוד - על מה חכמת הנסתר מדברת
1:18:06
02. מהות תורת הסוד - יסודות המציאות שלנו
1:16:54
03. מהות תורת הסוד - נשמה וגוף
1:16:20
04. מהות תורת הסוד - קליפות - שורש הרע
1:14:34
05. מהות תורת הסוד - עולמות וספירות - דרגות בתודעה הרוחנית
1:16:39
06. מהות תורת הסוד - תקשורת רוחנית - איך לקשר את הנשמה לאינסוף
1:23:36
07. כוכבים ומזלות - גורל קבוע- איך לשנות
1:19:06
שיעור שני
1:20:28
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
חלק ג'
41:04
חלק ב'
46:20
4. כוונות המקוה
3. חשיבות המקוה בקשר הבין זוגי
2. לידה מחדש - מי המקוה כמו הרחם
ניגוני דבקות 11
ניגוני דבקות 10
ניגוני דבקות 9
יעלה - יוה''כ
ניגוני דבקות 7
מארש של קדיש
ניגוני דבקות 5
ניגוני דבקות 4
ניגוני דבקות 3
א-ל מסתתר
ניצבים התש''ע
1:17:16
ניצבים התשע’’ה
1:11:05
ניצבים התשע’’ח
1:05:47
ניצבים וילך התשע"ד
1:13:35
5.
4.
3.
2.
18. ת'
17. ר' ש'
16. ק'
15. צ'
14. פ'
13. ע'
12. ס'
11. נ'
10. מ'
9. ל'
8. כ'
7. ט' י'
6. ח’
5. ז'
4. ה' ו'
3. ד'
2. א' ב' ג'
2.
שיעור שני
3. ליל הסדר
1:16:48
2. דעת השם
1. סוד חירות הנפש
8.הארת המח והארת הלב
1:11:49
7. גילוי אור הנשמה
1:18:01
6. כח האחד
1:06:48
5. דעת -הדרך העליונה לתיקון המידות הרעות
1:10:02
4. איך מרגיעים את התנועות הלא טובות
1:02:02
3. מקור המידות הרעות
1:10:07
2. איך אני יכול להשתנות
1:15:27
עקב התש''ע
43:42
עקב התשע’’ד
1:19:14
עקב התשע’’ו
1:10:51
עקב התשע’’ז
1:14:08
חלק ב.
חלק א.
5. גלות וגאולה
4. חודש ניסן
3. פנימיות ההגדה
2. מצה ויין
דרוש ו.
43:17
מטות מסעי
1:10:03
מסעי התשע"ד
1:02:59
מטות התשע’’ד
1:07:31
מסעי התשע’’ו
1:12:17
מטות התשע’’ו
1:15:09
מטות מסעי התשע’’ה
1:08:25
מטות מסעי התשע’’ח
1:12:36
אחרי מות התשע''א
1:10:25
אחרי מות התשע"ד
1:09:13
אחרי מות - קדושים התשע’’’ה
1:01:27
אחרי מות - קדושים התשע’’ח
1:06:13
אמור
1:15:39
אמור התשע’’ד
1:10:21
אמור התשע’’ה
1:05:03
אמור התשע’’ח
1:13:47
בא התשע''ב
1:08:12
בא התשע’’ה
50:38
בא התשע’’ו
1:11:43
בא התשע’’ח
1:10:24
בהעלותך
1:17:40
בהעלותך התשע"ד
1:07:11
בהעלותך התשע’’ה
1:10:58
בהעלותך התשע’’ו
1:08:45
בהעלותך התשע’’ח
1:11:48
בהר
6:48
בהר התשע"ד
1:04:40
בהר התשע’’ו
1:15:34
בהר - בחוקותי התשע’’ז
1:14:11
בחוקותי התשע’’ד
1:05:28
בחוקותי התשע’’ח
1:16:07
בלק
1:10:30
בלק התשע’’ד
1:10:09
בלק התשע’’ו
1:07:36
במדבר
1:10:55
במדבר התשע’’ד
1:10:47
במדבר התשע’’ה
1:11:14
במדבר התשע’’ו
1:12:04
לימוד ליל חמישי התש"ע
1:09:41
לימוד ליל חמישי התשע’’ג
1:20:19
לימוד ליל חמישי התשע’’ו
1:12:08
לימוד ליל חמישי התשע’’ז
1:18:04
בשלח
1:29:12
בשלח התשע"ד
1:10:39
בשלח התשע’’ה
1:04:55
בשלח התשע"ח
1:16:17
דברים התשע''א
1:06:46
פרשת דברים התשע’’ה
1:13:36
דברים התשע’’ח
1:12:01
פרשת וילך התשע''ה
פרשת האזינו התשע''ה
פרשת ניצבים וילך התשע''ד
פרשת כי תבוא התשע''ד
פרשת כי תצא התשע''ד
פרשת שופטים התשע''ד
ראה התשע"ד
פרשת ואתחנן התשע"ד
פרשת שלח-לך התשע''ד
פרת כי תשא
פרשת תרומה
פרשת תרומה - התשע''ד
פרשת משפטים
פרשת משפטים - התשע''ד
פרשת יתרו
פרשת שמות
פרשת ויחי
ויצא התשע''ה
פרשת תולדות
חיי שרה התשע''ה
תולדות התשע’’ה
פרשת וירא
וירא התשע''ה
פרשת לך-לך
לך-לך התשע"ה
התשע''ד
התשע''ה
וארא התשע’’ד
1:06:54
וארא התשע’’ה
1:07:21
וארא התשע’’ז
1:09:57
ויגש התשע"ב
1:07:44
ויגש התשע’’ד
1:38:00
איך להגיע ליחוד ותירגול ביטול היש - התשע’’ה
1:11:10
תיקון עולם סוד מפגש יהודה ויסף - התשע’’ו
1:13:06
התשע"א
1:03:23
התשע"ב
1:00:50
התשע’’ה
52:13
התשע’’ו
1:14:05
התשע’’ז
1:06:01
ויצא התשע"א
1:08:15
ויצא התשע’’ד
1:13:02
ויצא התשע’’ה
1:06:32
ויצא התשע’’ו
1:17:16
ויצא התשע’’ז
1:11:58
לימוד ליל חמישי התשע’’ט
1:10:29
ויצא התשע’’ח
1:10:28
ויקהל
1:13:18
ויקהל התשע’’ד
1:04:34
ויקהל התשע’’ה
1:07:38
ויקהל התשע’’ו
ויקהל פיקודי התשע’’ז
1:11:21
ויקרא
1:13:27
ויקרא התשע"ד
1:17:33
ויקרא התשע’’ה
1:04:27
ויקרא התשע’’ו
1:07:08
ויקרא התשע’’ח
1:08:32
ויקרא התשע’’ז
1:04:50
"וַיִּשָּׂא עֵינָיו, וַיַּרְא"- התשע’’ו
1:03:04
"כְּחֹם הַיּוֹם"- התשע’’ז
1:09:35
"וַיֵּרָא אֵלָיו"- התשע’’ט
1:10:47
וישב התש"ע
1:10:27
וישב- התשע’’ד
1:12:11
וישב התשע’’ה
1:08:09
וישב התשע’’ו
1:13:37
וישב התשע’’ז
1:13:49
וישב התשע’’ח
1:13:33
וישלח התשע"א
1:11:18
וישלח התשע’’ד
1:16:31
וישלח התשע’’ה
1:12:01
וישלח התשע’’ז
1:15:05
וישלח התשע’’ח
1:15:51
חוקת
1:10:51
חוקת התשע’’ד
1:07:48
חוקת התשע’’ה
1:12:59
חוקת התשע’’ו
1:05:36
חוקת התשע’’ח
1:09:07
לימוד ליל חמישי- התשע’’ו
1:06:50
לימוד ליל חמישי- התשע’’ז
1:10:55
לימוד ליל חמישי- התשע’’ח
1:15:01
יתרו
1:19:34
יתרו התשע’’ד
1:06:17
יתרו התשע’’ה
1:06:30
יתרו התשע’’ו
1:13:11
יתרו התשע’’ח
1:15:45
כי תשא התשע’’ד
1:08:26
כי תשא התשע’’ו
1:11:29
"לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ"- התשע’’ד
1:16:07
"וַיֵּלֶךְ אַבְרָם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלָיו יְהוָה"- התשע’’ה
1:12:04
"לֶךְ-לְךָ"- התשע’’ו
1:13:52
"וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל"- התשע"ז
1:17:30
"לֶךְ-לְךָ מֵאַרְצְךָ"- התשע"ח
1:12:08
מצורע התשע''א
1:17:00
מצורע התשע"ד
1:16:23
תזריע מצורע התשע’’ה
1:04:04
מקץ התשע"ב
57:55
מקץ התשע’’ד
1:17:00
מקץ התשע’’ה
1:13:07
מקץ התשע’’ז
1:17:49
לימוד ליל חמישי התשע’’ט
1:08:50
משפטים
1:29:36
משפטים התשע’’ו
1:12:33
משפטים התשע’’ח
1:11:45
"אֶת הָאֱלֹהִים הִתְהַלֶּךְ נֹחַ"- התשע"ד
1:07:36
"נֹחַ אִישׁ צַדִּיק’’ - התשע"ו
1:15:18
"אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ’’ - התשע’’ז
1:19:02
פנחס התש''ע
1:20:24
פנחס התשע’’ד
1:04:57
פנחס התשע’’ה
1:01:39
פנחס התשע’’ו
1:07:32
פנחס התשע’’ז
1:07:47
פקודי התשע''א
1:11:37
פקודי התשע"ו
1:11:21
קדושים
1:14:41
קדושים התשע"ד
1:16:38
קרח
1:15:22
קרח התשע’’ד
1:11:46
קרח התשע’’ה
1:06:25
קרח התשע’’ו
1:08:44
פרשת שלח לך התשע’’ב
1:09:55
פרשת שלח לך התשע’’ד
1:06:42
פרשת שלח לך התשע’’ה
1:04:58
פרשת שלח לך התשע’’ו
1:09:09
פרשת שלח לך התשע’’ח
1:10:08
שמות התשע’’א
1:16:27
שמות התשע’’ד
1:38:31
שמות התשע’’ה
1:11:58
שמות התשע’’ו
1:10:49
שמות התשע’’ז
1:14:10
שמיני התשע’’ז - עיניין קריאת פרשת שמיני בספירת העומר
1:09:31
שמיני
1:16:04
תולדות התשע"ב
4:22:25
תולדות התשע"ד
1:15:34
תולדות התשע"ה
1:09:00
תולדות התשע"ז
1:11:14
לימוד ליל חמישי התשע’’ט
1:12:15
תזריע
תזריע התשע"ד
1:15:52
תזריע מצורע התשע’’ה
1:04:04
תזריע התשע’’ו
1:15:22
תזריע מצורע התשע’’ח
1:12:55
תצוה
1:25:12
תצוה התשע"ד
1:16:03
תצוה התשע’’ה
1:13:06
תצוה התשע’’ח
1:11:57
תרומה התשע''א
1:17:23
תרומה התשע’’ד
1:10:37
תרומה התשע’’ו
1:09:47
תרומה התשע’’ח
1:10:35
2. מדרגות בהתפתחות רוחנית
1:17:43
ראה התשע''א
1:24:03
ראה התשע"ד
1:14:12
ראה התשע’’ה
1:07:05
ראה התשע’’ח
1:17:13
השפעה לכל השנה
1:28:03
8. רובד הנשמה באדם
1:10:30
7. הנשמה שנפש
1:18:54
6. הרוח שבנפש - מקור מחלות הנפש
1:10:32
5. חיות - החלק התחתון בנפש הבהמית
1:09:15
4. הנשמה שבגוף
1:10:24
3. הרוח שבגוף
1:10:12
2. ריפוי הגוף
1:17:32
10. רפואת העתיד
1:20:47
9. מערכת העיכול
1:20:48
8. מערכת לב ראיה
1:11:06
7. תכונות בני האדם על פי היסודות
1:20:39
6. ארבע יסודות בגוף ונפש
1:20:40
5. מבנה הגוף והנפש
1:20:47
4. כיצד להתמודד עם מצבי מתח וחרדה
1:20:38
3. כיצד להתמודד עם רגשות שליליים
1:20:53
2. דופק - ''קול דודי דופק'' זיהוי מחלות על פי הדופק
1:07:48
שיעור שלישי - ראיה רוחנית
1:30:07
שיעור שני - תורת הרגשות על פי הרמב''ם
1:34:31
06. עבודה בקבוצה
1:17:47
05. עזיבת העולם הדימיוני וכניסה לעולם האמיתי
1:13:27
04. עבודה פנימית על הנפש על פי החסידות ועל פי הקבלה
1:09:55
03. מבנה הנפש ודרכים בהכרתה
1:20:21
02. מבנה הנפש
1:13:34
01. מבוא
1:24:02
שבת - שורש החיים היהודיים (חלק ב')
שבת - שורש החיים היהודיים (חלק א')
חשיבות השבת להתפתחות הרוחנית של האדם
1:14:42
צו התשע’’ג
1:10:39
צו התשע’’ד
1:05:02
צו התשע’’ה
1:09:37
צו התשע’’ח
1:13:29
שופטים התש'''ע
1:09:38
שופטים - התשע’’ד
1:12:02
שופטים - התשע’’ה
1:11:22
שופטים התשע’’ז
1:13:43
שופטים התשע"ח
1:13:38
03. שכלול הנכרה
1:12:06
02. שכלול הכרה
42:08
פיקודי התשע''ד
1:11:05
פקודי
1:11:37
ויקהל
1:13:18
ויקהל התשע''ד
1:04:34
כי תשא התשע''ד
1:08:26
תצוה התשע''ד
1:16:03
תצוה
1:25:12
תרומה התשע''ד
1:10:37
תרומה
1:17:23
משפטים
1:29:36
יתרו התשע''ד
1:06:17
יתרו
1:19:34
בשלח התשע"ד
1:10:39
בשלח
1:29:12
בא
1:08:12
וארא התשע''ד
1:06:54
וארא
1:16:34
שמות התשע''ד
1:38:31
12. ’’יסוד המים ממנו תאות התענוגים’’
1:11:25
11. ’’יסוד הרוח ממנו נמשך דבור הנקרא שיחה בטלה’’
1:12:53
10. ’’ונחזור בבאור ארבעה היסודות’’
1:14:32
09. שער שני ’’ובזה תבין גם כן דברים מתמיהים’’
1:10:32
08. שער שני
1:12:01
07. ’’וזהו ענין הרשעים בחייהם קרואים מתים’’
1:16:52
06. ’’ וכמו כן מהם נמשכים ארבעה שרשי יסודות’’
1:13:56
05. סוף שער א’ ’’והנה נפש הטהורה’’
1:13:47
04. סוף שער א’ ’’וכבר נתבאר כי בכל העולמות...’’
1:16:44
03. אמצע שער א’ ’’ונבאר מה עניין הטוב והרע’’
1:11:45
02. חלק א שער א’ ’’וכמו שלבוש גוף האדם’’
1:17:08
23. דיבור המתחיל ’’אמנם ידענו שאי אפשר להתנהג באלו המידות’’
37:53
22. הדבקות בספירת הכתר - פניו
26:08
21. הדבקות בספירת הכתר - בחוטמו
28:06
20. הדבקות בספירת הכתר - לשמוע טוב
31:07
19. הדבקות בספירת הכתר - מחשבה טובה
44:37
18. המשך ספירת הכתר - סבלנות
27:31
17. ספירת הכתר - ענווה
29:59
16. מידה י’’ג - מימי קדם
1:12:20
15. מידה י’’ב - אשר נשבעת לאבותינו
15:52
14. מידה י’’א - חסד לאברהם
55:55
13. מידה י’ - תיתן אמת ליעקב
46:23
12. מידה ט’ - ותשליך במצולות ים כל חטאתם
58:13
11. מידה ח - יכבוש עוונותינו
58:54
10. מידה ז - ישוב ירחמנו
1:01:00
9. מידה ה’ - לא החזיק לעד אפו
32:33
8. המשך מידה ד’ - לשארית נחלתו
59:29
7. מידה ד’ - לשארית נחלתו
1:02:33
6. מידה ג’ - עובר על פשע
46:32
5. המשך מידה ב’ - נושא עוון
39:03
4. מידה ב’ - נושא עוון
56:15
3. מידה א’ - מי אל כמוך
39:25
2. המשך ההקדמה
54:55
02. תורת התנהגות
1:13:35
06. יסוד העפר
1:11:07
05. יסוד הרוח
1:07:25
04. יסוד המים
1:17:37
03. יסוד האש
1:14:14
02. השגת איזון רגשי ומנטלי חלק ב’
1:22:01
01. השגת איזון רגשי ומנטלי חלק א’
1:06:14
15. ספירת המלכות
1:10:30
14. ספירת היסוד - כח ההתקשרות
1:13:27
13. ספירת ההוד
1:13:42
12. ספירת הנצח - מלחמות
1:16:12
11. התפארת - כח הרחמים
1:15:25
10. הגבורה - הכח המקיים
1:14:14
09. המשך כח החסד ותחילת הגבורה
1:16:33
08. הקדמה לשבעת כוחות המעשה ובהראשון שבהם כח החסד
1:09:44
07. המשך סוד המחשבה
1:05:55
06. סוד המחשבה
1:15:37
05. תענוג - כח החיבור למציאות
1:15:52
04. הרצון - כח שורשי בנפש
1:17:28
03. אמונה כח שורשי בנפש - פיתוח כח האמונה
1:07:09
02. אמונה כח שורשי בנפש - אמונה בבורא
1:22:01
01. אמונה כח שורשי בנפש - כח טבעי ומולד באדם
1:12:39
27. לוח שאלות לעינינים נ''ה
1:36:14
mp3/Taas/A/TaasA25.mp3
1:10:08
25. שאלה ל’’ט
1:12:09
24. שאלה כ''ה
1:24:38
23. שאלה י'
1:15:36
22. הסתכלות פנימית אות ל''א
1:39:16
21. הסתכלות פנימית פרק ח (אודיו בלבד)
1:06:47
20. הסתכלות פנימית - סעיף כ’’ג
56:31
19.הסתכלות פנימית - פרק ז' (המשך)
1:06:38
18. הסתכלות פנימית פרק ז'
1:29:09
17. הסתכלות פנימית פרק ו' סעיף כ''ה
1:06:04
16. הסתכלות פנימית סעיף י''ט
1:26:39
15. הסתכלות פנימית סעיף ט''ז
1:11:37
14. הסתכלות חלק א' סעיף י''ג
1:09:55
13. הסתכלות פנימית חלק א סעיף ח
1:17:30
12. הסתכלות פנימית חלק א' סעיף ה
1:21:17
11. הסתכלות פנימית חלק א
57:56
10. פרק ב' - אות ד
1:22:06
09. פרק ב
1:24:23
08. פרק א' - סעיף ק'
1:27:02
07. פרק א סעיף ס
1:06:51
06. פרק א' - סעיף נ'
1:08:35
05. פרק א' - המשך אות ג'
1:22:23
04. פרק א' - אות ג'
55:14
03. פרק א' - אות ב'
1:13:06
02. פרק א' - אות א
1:22:59
01. פרק א' - אות א
1:09:42
14. חלק ב'
1:07:44
13. חלק ב'
1:18:10
12. חלק ב'
1:14:19
11. חלק ב'
1:17:38
10. חלק ב'
39:00
09. חלק ב'
1:19:40
08. חלק ב'
1:08:24
07. חלק ב’
1:09:14
06. חלק ב'
1:09:56
05. חלק ב'
1:17:45
04. חלק ב'
1:17:22
03. חלק ב’
1:09:15
02. חלק ב'
1:16:33
01. חלק ב'
1:06:07
21. חלק ג'
1:06:09
20. חלק ג'
1:17:45
19. חלק ג'
1:17:45
18. חלק ג'
53:59
17. חלק ג’
1:11:19
16. חלק ג'
1:07:35
15.חלק ג’
14. חלק ג'
1:03:58
13. חלק ג'
1:11:17
12. חלק ג'
1:15:46
11. חלק ג'
1:05:38
10. חלק ג'
1:13:22
09. חלק ג'
1:16:19
08. חלק ג'
1:18:01
07. חלק ג'
1:18:51
06. חלק ג’
1:19:45
05. חלק ג'
1:19:39
04. חלק ג'
1:19:31
03. חלק ג'
1:18:44
02. חלק ג'
1:19:21
01. חלק ג'
1:19:43
18. חלק ד'
49:21
17. חלק ד'
1:00:23
16. חלק ד'
59:58
15. חלק ד'
1:07:37
14. חלק ד'
1:15:40
13. חלק ד'
1:00:26
12. חלק ד'
1:01:30
11. חלק ד'
1:04:31
10. חלק ד'
1:07:53
09. חלק ד’
08. חלק ד'
1:33:29
07. חלק ד'
06. חלק ד'
1:09:12
05. חלק ד'
1:09:00
04. חלק ד'
47:08
03. חלק ד'
1:18:26
02. חלק ד'
1:03:52
01. חלק ד'
1:13:57
21. לוח שאלות לענינים שאלה פ’
45:43
20. לוח שאלות לענינים שאלה ס’’ב
48:43
19. פירוש המילים שאלה מ’’א
48:50
18. פירוש המילים שאלה י’’ב
45:41
17. הסתכלות פנימית פרק י’
45:58
16. הסתכלות פנימית ל’’ב
41:42
15. הסתכלות פנימית סעיף ל’
40:06
14. הסתכלות פנימית סעיף כ’’ה
45:14
13. הסתכלות פנימית פרק ה’
44:33
12. הסתכלות פנימית סעיף י’’ח
50:00
11. הסתכלות פנימית פרק ג
46:16
10. הסתכלות פנימית פרק ב’
43:31
09. הסתכלות פנימית סעיף ד’
47:23
08. הסתכלות פנימית פרק א
45:39
07. סעיף ג’ באור פנימי
48:20
06. סעיף ד’ באריז’’ל
47:06
5. המשך סעיף ב באריז’’ל
45:43
4. אות נ’ באור פנימי
45:27
3. סעיף ב’ באריז’’ל
49:58
2. אות ו’ אור פנימי
42:39
1. סעיף א’
50:21
25. פרק ה' בהסתכלות פנימית
46:01
24. אור פנימי פרק ג'
45:40
23. פרק ט''ו
40:59
22. פרק י''ד סעיף א'
44:09
21. פרק יב סעיף ו' באריז''לה
45:05
20. פרק יא סעיף ח' באריז''ל
43:59
19. פרק י''א סעיף ה' באריז''ל
40:00
18. פרק י' סעיף ב' באריז''ל
46:21
17.פרק ט’ סעיף ב’
47:45
29. שאלה קמ’’ה
44:47
28. שאלה קל''ב
45:06
27. שאלה קי''ג
38:56
26. לוח התשובות שאלה צ’’ד
40:04
25. לוח התשובות שאלה ס''ו
46:33
24. לוח התשובות שאלה ל’’ד
43:18
23. לוח התשובות שאלה כ’’ג
45:54
22. לוח התשובות שאלה ה’
42:10
21.הסתכלות פנימית סעיף ק’’ד
45:16
20. הסתכלות פנימית סעיף צ’’ו
46:23
19. הסתכלות פנימית סעיף פ’’ו
42:08
18. הסתכלות פנימית סעיף ע’’ז
45:17
17. סעיף ס’’ה
45:15
16. הסתכלות פנימית סעיף נ’’ז
34:41
15. סעיף מ’
42:53
14. סעיף כ’’ג
44:35
13. סעיף י’’ד
40:33
12. אות ה’ הסתכלות פנימית
30:54
11. סעיף צ’ באור פנימי
38:15
10. סעיף ד’ באריז’’ל
47:46
09. פרק ב’
43:23
08. סעיף ז’ באור פנימי
47:23
07. אות ו’ באריז’’ל
38:50
06. סעיף ר-ש
42:08
05. סעיף צ’
37:14
04. סעיף פ’ באור פנימי
46:47
03. סעיף ל’ באור פנימי
44:25
02. אות ב’ באריז’’ל
41:02
01. אות א’
46:58
תיקון המידות על פי הרמב’’ם
1:21:14
איזון רגשות שליליים
1:12:13
11. המשך כח הרצון
1:12:41
10. כח הרצון
1:03:36
9. מידת האמת
1:17:14
8. הביטחון
1:13:25
7. השמחה
1:12:12
6. פחד
1:07:09
5. כעס
1:17:08
4. קנאה
1:09:04
3. ענווה - שורש המידות הטובות
1:20:29
2. גאווה - שורש המידות הרעות
1:22:08
1. מבוא לתיקון המידות
1:10:14
13. רוח נכון חדש בקרבי
1:19:40
12. התאוה
1:20:34
11. הכבוד
10. הקנאה
1:20:47
9. שמחה
8. מידת החסד
1:20:59
7. מידת הענווה
1:19:57
6. תיקון מידת הגאוה והכעס
1:20:53
5. תיקון המחשבה
1:07
4. התבוננות
1:19:10
3. אהבה ויראה
1:16:44
2. יחודא מוחא וליבא
1:20:17
1. חינוך עצמי
37. שאלה רכ''ד
24:45
36. שאלה קצ''ג
42:31
35
44:16
34. שאלה קכ''ה
40:08
33. שאלה פ''ו
38:48
32. שאלה נ''א
45:44
31. שאלות ותשובות כ''ה
45:08
30. שאלות ותשובות א'
44:00
29. פרק י''ג בהסתכלות פנימית
42:58
28. פרק י' סעיף ט' בהסתכלות פנימית
39:43
26. אור פנימי פרק ז’
45:46
לקראת הדלקת נרות חנוכה
14:51
מאמר ’וזאת ליהודה’ לקראת חג הפסח
46:26
16.פרק ט’
46:38
15. פרק ח’ סעיף ה’ באריז’’ל אות ד’ באור פנימי
42:11
14. פרק ז’ סעיף ז’ באריז’’ל
45:44
13. פרק ז' סעיף ב' באריז''ל
44:26
12. פרק ו' סעיף ה' באריז''ל
44:15
11. פרק ו’
45:51
10. פרק ה' סעיף ג'
44:39
09. פרק ד' סעיף ז' באריז''ל
46:08
08. פרק ד' סעיף ג' באריז''ל
45:18
07. פרק ד’
45:33
06. פרק ג'
44:24
05. סעיף ב
45:40
04. סעיף ד'
42:26
03. אות ג' באריז''ל
44:01
2. אות י’ באור פנימי
48:31
1. התחלת חלק ג'
45:32
32. שאלה קי''ג
14:20
31. שאלה צ''א
43:48
30. שאלה פ''ד
42:52
29. שאלה ס''ד
44:46
28. שאלה מ''ו
40:15
27. שאלה כ''א
44:18
26. אות ה' חלק ד'
41:41
25. אות פ''ט
43:01
24. אות ע''ט
46:04
23. אות ס''ה
42:58
22. אות מ''ז
49:22
21. אות כ''ה
45:05
20. הסתכלות פנימית אות ד'
39:02
19. סעיף ט''ז באריז''ל
45:33
18. סעיף ח' באריז''ל
46:42
17. סעיף ד' באריז''ל
44:24
16. פרק ו' סעיף ב'
46:20
15.סעיף ח' באריז''ל
44:16
14. סעיף ד’ באריז’’ל
40:05
13. סעיף ב' באריז''ל
45:31
12. אות ס' באור פנימי
46:01
11.
43:58
10. פרק ד'
46:02
09. אות י''א באריז''ל
44:27
08. אות י' באריז''ל
45:07
07. פרק ג' סעיף ה' באור פנימי
42:05
06. סעיף י' באריז''ל
44:39
05. פרק ב'
47:46
04. סעיף ח'
40:41
3. סעיף ה' באריז''ל
36:07
2. סעיף ג'
45:42
1. חלק ד’ סעיף א’
21:55
28. שאלה קע''ד
35:05
27. שאלה קמ''ט
44:40
26. שאלה ק''כ
44:57
25.שאלה צ’’א
39:55
24. שאלה ס''ד
45:19
23. שאלה מ''ג
44:32
22. שאלה י''ח
42:53
21. אות ס'
38:40
20. סעיף נ''א
41:46
19. סעיף נ'
43:18
18. עמוד שמ’’ד
44:45
17. סעיף נ''ז
35:50
16. עמוד של''ח
45:21
15. עמוד של’’ד
43:27
14. עמוד ש''ל
43:57
13. עמוד שכ''ז
42:58
12. המשך סעיף מ'
44:19
11. סעיף ל''ח
42:10
10.סעיף ל''ה
44:02
09. סעיף ל''א
44:02
08. סעיף כ’’ה
43:08
07. סעיף כ''ג
42:10
06. סעיף ט''ז
39:29
05. סעיף י''א
46:04
04. סעיף ט' באריז''ל
44:47
03. סעיף ו'
42:11
02. סעיף ד' חלק ה'
45:51
01. תע''ס חלק חמישי
23:11
18. תעס וזהר יומי יום ב 25.6
17. סעיף נ''ד
48:47
16. סעיף מ''ב
48:47
15. תעס וזהר יומי יום ד 20.6
37:31
13. סעיף ל''א
43:20
12. עמוד תי''ט
40:28
11. עמוד תי''ח
39:52
10. סעיף כ''ד
40:53
09. סעיף כ''ב
44:17
08. סעיף י''ט
44:06
07. סעיף י''ד
36:45
06. סעיף ט
41:50
05. עמוד שצ''ח
45:29
04. סעיף ה'
35:54
03. סעיף ג' באריז''ל
35:54
02.חזרה על סעיף א
1:03:31
01. חלק ו'
38:52
תאווה - החטא הראשון של האדם
1:09:38
מאמר הקיווי לרמח’’ל
חכמת הניגון .1.
08. מהות תורת הסוד - מחשבה ודיבור
1:16:50
01. ספר התניא עם ביאורי הרב שיינברגר שליט’’א
43:22
סוכות - זמן שמחתנו
1:09:21
סוד יום הכיפורים
1:18:37
שנה חדשה חיים חדשים
1:10:41
נקודת הטוב שלי - כח הנתינה באדם
1:10:42
אלול - רפואה בכח הסליחה
1:13:34
תיקון הראיה
1:13:15
כוחה של מילה
1:17:18
להתחיל מחדש - הכנה לראש השנה
1:14:50
היום הרת עולם
1:14:24
הכנה ליום כיפור - בניית הכלים
1:10:03
אהבה וזוגיות - שיעור מיוחד לט״ו באב
1:53:30
אהבת חינם - הדרך לגאולה פרטית וכללית
1:16:20
מידת הכעס - דרכי התמודדות
1:14:02
הבית שלי - המקום להשראת הטוב בחיי
1:13:53
1. היטהרות - מים עליונים - טהרת הנפש
1:10:41
הגוף - כלי העבודה שלנו חלק א
1:11:51
אמת ושקר - עבודה בין קטבים
1:08:40
קנאה - שינוי שורש הרע
1:16:02
שמחה - הרפואה הטובה ביותר
1:20:20
01. עמוד ק''ג ביאור המשנה ''הכל נתון בערבון...''
1:09:49
תיקון ליל שבועות
1:17:16
תורת הסוד
1:15:35
מאמר ר’’ז - שבועות
48:33
שבועות - הכנת הכלים לקבלת האור
1:19:38
שביל הזהב - ספירת תפארת
1:19:17
גבולות - מיתוק הפחד
1:13:31
ספירת העומר - מידת החסד
1:08:23
החופש הגדול - שיעור הכנה לפסח
1:14:08
חלק א’
20:47
פורים - למען הסר ספק
1:17:13
תיקונים, הדרך להארה רוחנית
1:12:15
מי אני
1:14:51
מחיית עמלק בשורשו הפנימי
1:12:34
בורא ונברא - תכלית הבריאה
1:16:29
איך להתחבר לכח הצמיחה של ט"ו בשבט
1:15:08
כח המחשבה - לברוא עולם חדש
1:12:55
כח הדיבור - הנשק האישי החזק ביותר
1:18:23
1. שיעור ראשון
46:39
השפעת האכילה על נפש האדם
1:19:04
התמודדויות , לקום מנפילות ולעמוד בנסיונות
1:13:41
קבלה מעשית
1:24:13
סוד הגלגול
1:11:52
סוכות - גילוי הרצונות האמיתיים
1:16:57
שופרו של ראש השנה
1:16:29
מים שחקו אבן - עבודת חודש אלול
1:21:21
אלול - ההתחדשות האישית שלי
1:13:12
עבודה לשמה - מתוך פרי חכם
47:45
1. מבוא לתיקון עצמי
1:12:03
מאמר כ’’א שנאת הרע- מתוך ’שמעתי’
1:03:18
מאמר הבטחון - מתוך ’אור הבהיר’
1:03:25
שער הכוונות לחג שבועות
32:21
מהו חג שבועות
1:04:37
שבת לפני שבועות
1:07:01
1. מבוא לריפוי רב שכבתי - מהי רפואה
1:12:09
הרחבת הכלים לאורו של רבי שמעון
1:18:02
מהי החובה לזכור? - לקראת יום הזיכרון
1:16:55
ליל הסדר - שער לחירות
1:18:40
חירות - מתנה משמים (הכנה לפסח)
1:18:21
מחשבות - שורש העולם הפנימי
1:16:01
רצון - הכלי לקבלת שפע
1:16:37
פורים - התכלית שלא נדע
1:11:30
פסולת - חוקי הניקוי בגוף ובנפש
1:10:08
ספיקות - לצאת מהתסבוכת
1:14:29
הסוד של פורים
1:13:16
1.
עולם הניגון
1:10:51
ט’’ו בשבט - צמיחה חדשה
1:10:55
הסיכסוך הישראלי ערבי - מה באמת קורה פה?
1:16:31
ט’’ו בשבט - התעוררות
1:02:59
דיבור - כח האדם
1:16:55
שמח כל הזמן
1:13:54
חנוכה - האור שבסוד
1:21:14
חנוכה - אורות של גמר התיקון
1:08:37
1. איך להפסיק לפחד חלק א
1:06:17
עבודת הקנאה
1:09:11
עבודת הכעס
1:20:24
זהר - פרשת מטות
23:48
זהר - פרשת בלק
30:57
עבודת הגבורה
1:15:07
עבודת החסד
1:16:07
1. הקדמה
48:53
מקוה - מפתח גדול לרוחניות
1:09:33
עירין קדישין לחודש מר חשון
54:42
עבודת השמחה
1:16:36
עבודת הלב
1:14:10
חותם בתוך חותם
1:13:20
הכנה לכיפור - היום התשיעי יום חג
1:09:26
ראש השנה - איך מעוררים את כח הרחמים
1:08:22
התעוררות לשנה חדשה
1:07:47
ביטחון עצמי - התמודדות עם פחד
1:11:49
’ואהבת לרעך כמוך’
1:52:31
האושר הגדול
1:13:03
לראות את הנס
1:15:58
שמחה נכונה
1:12:52
הרב יובל וגיא זוארץ - שימור אש האהבה - שיחה לקראת ט’’ו באב
43:29
זרימה נכונה
1:14:30
השגחה
1:14:22
שינה נכונה
1:15:09
חשיבה נכונה
1:14:04
קדושת המחשבה
47:06
1. עניין בריאת העולם בעשר מאמרות
30:09
הרמב’’ם - איך לאכול נכון
1:20:42
שיעור ראשון
1:16:52
מסירות נפש על ארץ ישראל
1:14:37
יום הילולת רבי שמעון
26:08
ספירת העומר - הדרך לגאולה פנימית
1:07:58
1. חירות - חיות הנפש
1:16:06
שכינתא בגלותא
47:58
שפע, פרנסה, כסף
1:17:55
איך בוחרים נכון בחיים
1:13:51
הספד הרב על ענת דולב ז’’ל
חלק א’
1:10:55
המשפחה
1:09:50
חושים
הסוד אשר בתהילים
חודש שבט
1:15:15
שבת - מפתח לעליה רוחנית
1:14:42
זהר - פרשת בא
28:33
01. פרק א'
1:16:31
התשע''ח
הסכסוך הערבי ישראלי - מה הפתרון
40:24
1.
זהר - פרשת בראשית
19:11
כוונות לחג סוכות
קדושת יום הכיפורים
1:13:38
הכנה לשבת שובה
זהר - פרשת עקב
19:05
זהר - פרשת שופטים
20:58
שנת התשע''ו - ויסב חזקיהו פני אל הקיר
19:25
פרשת נשא התשע''ז
23:11
01. פרק א’
1:14:24
זהר על פרשת קרח התשע''ז
10:42
01. מהות הדת ומטרתה
1:18:11
רוח טומאה רוח טהרה
1:10:15
עין הבדולח
8:27
זהר פרשת במדבר התשע''ז
32:43
מאמרי אמונה - מתוך ’שמעתי’
55:11
מאמרי עת לעשות ומגלה טפח ומכסה טפחיים
1:18:50
שמעתי’ מאמר קצ’’ז לפסח’
32:18
נגיעת זהר לפסח
14:19
מאמר ’וזאת ליהודה’ לקראת חג הפסח
46:26
ערב פסח - ליל שימורים
1:23:35
מעבדות לחרות
1:16:50
התחדשות הנשמות בחודש ניסן
1:16:52
זהר כי תשא התשע''ז
26:10
זהר תצוה התשע’’ז
19:42
א.
39:28
בחוקותי התשע’’ה
1:11:51
בהר בחוקותי התשע’’ז
1:14:11
אמור התשע’’ו
1:14:47
אחרי מות - קדושים התשע’’ה
1:01:27
אחרי מות - קדושים התשע''ז
1:14:01
מצורע התשע''ו
1:12:10
תזריע התשע’’ז
1:08:12
שמיני התשע"ד
1:13:09
צו התשע’’ז
1:13:10
1. שער התשובה
מגילת אסתר
פורים חיבור לגבוה
1:10:53
התשע''ו
15:41
קריאת שמע שעל המיטה והנהגת הבוקר
אמת ושקר - הדבקות באמת
1:12:28
ט’’ו בשבט - האור שבפרי
1:11:48
אכילה כתיקון רוחני
1:12:36
שינוי ההתנהגות
1:05:25
נסיונות
1:24:09
לחיות את הנס
1:30:30
חנוכה - בימים ההם בזמן הזה
1:19:02
חנוכה - חג האורות
1:15:01
שיעור ראשון - רפואה וקבלה
58:40
וישלח התשע''ז
25:16
התשע''ז
28:08
פיקודי התשע’’ד
1:11:05
ויקהל פיקודי התשע’’ח
1:10:04
כי תשא התשע’’ז
1:13:00
תצוה התשע’’’ז
1:16:37
תרומה התשע’’ז
1:16:28
משפטים התשע’’ז
1:15:55
יתרו התשע’’ז
1:16:43
טכנולוגיה לאור הקבלה
1:21:25
בשלח התשע''ו
1:20:47
בא התשע’’ז
1:17:01
וארא התשע’’ח
1:11:46
שמות התשע’’ח
1:16:01
מי הרופא
01. הקדמה והתחלת חלק א’
1:17:47
דאגה ורפואתה
1:12:49
התשע''ו
32:23
הסתכלות בזוית רוחנית
1:25:37
התשע''ו
מידת הביטחון על פי ’חובות הלבבות’
1:16:55
אהבה אמיתית אהבה שקרית
1:20:15
"וַיֵּרָא אֵלָיו יְהוָה, בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא"- התשע’’ח
1:11:58
’’נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו’’ - התשע’’ט
1:09:53
"וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-אַבְרָם, לֶךְ-לְךָ"- התשע’’ט
1:11:01
שיעור ראשון
טו.
1:11:25
אושר - תכלית הבריאה
1:09:04
סוכות ושמחת תורה
1:13:09
סוכות על פי הסוד
1:02:15
סוכות - ושמחת בחגך
1:10:37
יום כיפור - בין כסה לעשור
1:08:30
יום כיפור - חיבור הנשמה לבוראה
1:10:57
יום הכיפורים - גורלות
1:23:53
ראש השנה - התחדשות
1:22:07
ניצבים וילך התשע’’ז
1:11:44
אלול - חודש הרחמים והסליחות
1:34:23
מאמר כ’’ב - יתרון האור מן החושך
1:00:19
מאמר כ"ג - עניין הקב"ה מדקדק עם הצדיקים
58:40
אור הגאולה
1:22:26
איך לנצח במלחמה?
1:01:54
אורייתא וצלותא
32:08
זהר - פרשת חוקת
24:12
וזאת הברכה
1:11:46
האזינו התשע’’ה
1:08:38
וילך התשע’’ח
1:06:22
ניצבים התשע’’ו
1:11:44
כי תבוא התשע’’ח
1:09:04
כי תצא התשע’’ז
1:10:36
ראה התשע’’ז
1:11:14
עקב התשע’’ח
1:05:35
ואתחנן התשע’’ח
58:13
פרשת דברים התשע’’ו
1:08:07
הכל דיבורים
1:15:21
מטות מסעי התשע’’ז
1:07:30
פנחס התשע’’ח
1:10:06
בלק התשע’’ז
1:05:06
חוקת התשע’’ז
1:05:15
קרח התשע’’ז
1:08:49
פרשת שלח לך התשע’’ז
1:10:50
בהעלותך התשע’’ז
1:14:10
זהר - שבועות, לילא דכלה
26:03
במדבר התשע’’ז
1:11:42
אמונה כלי לאור העליון
1:24:09
סוד המזוזה
לימוד ליל חמישי התשע’’ט
1:10:38
התחברות לאור גילוי שם הויה - התשע’’ח
1:11:29
מקץ התשע’’ח
1:10:31
וישלח התשע’’ט
1:13:04
תולדות התשע’’ח
1:15:28
לימוד ליל חמישי התשע’’ט
1:01:47
פרשת שלח התשע''ז
22:16
לימוד ליל חמישי התשע’’ט
1:13:17
שבועות - גילוי אור הנשמה
1:14:56
עץ חיים היא - הכנה לשבועות
תיקון היסוד
1:19:20
בהר התשע''ז
22:49
זהר אמור התשע''ו
32:22
כיבוד הורים
1:24:55
סוד ספירת העומר
1:19:25
דרוש א.
1:02:22
הקנאה
1:10:57
תזריע התשע''ו
24:27
זהר - פרשת שמיני
23:25
הפוסל במומו פוסל
1:13:45
זהר - פרשת צו
31:09
הכבוד
1:12:28
א
1:06:21
ויקרא התשע''ו
30:16
מחיית זכר עמלק
זהר - פרשת פיקודי
29:24
שביל הזהב לבריאות גוף נפש
ברית מילה
תרומה התשע''ו
25:21
תיקון הנפש עפ"י עשר הספירות
תורת הרמב"ם - איזון רגשות שליליים
תורת הרמב"ם א’ - יש בורא לעולם
התשע''ו
27:10
עקשנות מול סבלנות
1:15:39
זהר - פרשת בשלח
30:03
חג ט’’ו בשבט
וארא התשע''ו
24:27
קליפת העצבות
1:06:39
הצום
1:15:39
שמות התשע''ו
19:44
1
גורל מזל ובחירה חופשית
1:20:30
ויגש התשע''ה
19:53
התשע''ה
25:16
ניגון לילדים
5:25
זהר - פרשת וישב
29:23
ביטחון - סוד מנוחת הנפש
ניגוני דבקות 1
1. רפואה סינית (טבעית) בראי הקבלה
1:15:47
דמיון ככח מניע
א
מעלת לימוד ספר הזוהר הקדוש
באים לשבת - ערוץ 2 נגיעה בענייני בריאות וזוגיות
18:21
נגיעות
לשמה - אתערותא דלעילא
1:24:59
מאמר ל"ד - המעשה פועל על המחשבה
1:00:36
אלול - אני לדודי ודודי לי
48:26
מאמר י"ט - גורלות
1:22:34
מאמר י"ד - לדבקה בו
57:41
מאמר ל"ט - טעם בהשפעה
1:04:56
קשר סמוי בין כל הנשמות
01. עמוד קסא
1:18:53
מחצבת הנשמה
דרכי השגת המאציל
1. חרות על הלוחות
1. שלמות הבריאה- לכל דבר יש זכות קיום
אחד על אחד עם עודד מנשה
2:28:46
מהפכת הבריאות הטבעית
1:02:56
בריאות טבעית - ערוץ 7
4:23
רשת א
הרב אשלג - בעל הסולם
1:21:35
ריפוי טבעי
1:25:25
ראש השנה - מיתוק הדינים בשורשן
1:14:44
האנרגיה הרוחנית של חגי תשרי
זוגיות עם עודד מנשה
1:22:06
1. מהות חכמת הקבלה
1:15:01
מה זה קבלה? א
הקדמת פרי חכם - שיעור א
אדיר במרום - הרמח’’ל על הזהר ור’ שמעון
44:40
השפעות עליונות על נפש האדם
1:18:24
The mystical significance of zemirot shabat
45:16
The Future
1:46:35
גמר התיקון
1:18:28
The nature and above it
1:29:57
אין מזל לישראל
1:51:12
אין עשן בלי אש
1:25:23
פסיכולוגיה בראי הקבלה
מחלה והחלמה בשורש - הקונגרס הבינלאומי לרפואה סינית
40:24
1. what is kabbala
שמות
1:16:27
1. מהי חכמת הקבלה
ל"ג בעומר - רבי שמעון - הוד דהוד
1:12:07
זמן של התעוררות משינה
סוכות בצל האמונה
יום כיפור
28:53
עבודת תשרי בסוד השופר
58:55
רבי שמעון וספר הזהר
1:10:39
עקרונות של אבחנה
1:40:47
השמנת יתר - שמנת עבית כשית
1:31:45
1. סוד הזמן
כח הדיבור
1:30:59
1
1
פרנסה עם עודד מנשה
1:26:04
1.
אמונה כח האין סוף
מיתוק הדינים בשורשם
1.
1:16:43
כחה של האישה
ההבדל בעבודה הרוחנית בין איש ואישה
1:31:45
סבלנות
1:26:42
"ושב ורפא לו" - הקשר בין תשובה לרפואה
א. מה היה שם באמת
1. יציאת מצרים
ראש השנה - זכרונות
זוגיות - חלק א
שבת יומא דנישמתא
בירור ניצוצות הקדושה מן האוכל
תיקון מידת הגאוה והכעס
בית המקדש - הכח הרוחני שלנו
סוד חופה וקידושין
הקליפה קדמה לפרי
דבקות
מבט רוחני מבט גשמי
דופק על פי הקבלה
1:25:05
תקשורת
1:28:35
קונפליקטים פנימיים וחיצוניים
1:16:09
01. תורת ההתנהגות
1:16:55
מעגלי החיים
שלווה ואיזון
1:21:50
צדקה תציל ממות
השמחה
צופן המחר
אין עוד מלבדו
ישראל נשמה אחת
מהי נשמה
1:21:14
נשיקת העולמות
שבועות
1:17:25
מהי מטרת החיים
התבודדות
יציאת מצרים הרוחנית
1:15:59
המאבק הפנימי
1:10:25
הכנה לט’ באב
1:37:15
כח הציור בנפש האדם
חכמת הנסתר - למי מותר ללמוד?
מהו שלום אמיתי
העצמה - חיזוק הכח האישי ע"י המחשבה
מלכודת התענוג
מחשבות
1:14:40
חטא אדם הראשון
חינוך עצמי
מסעות רוחניים לפני פסח
חיים בלי פחד.1.
1:59:49
ט"ו באב
חיות אושר ושמחה
1.
הסתר פנים גילוי פנים
הנסיונות בחיים
מחסום
המהפך הגדול - חברת העתיד עפ"י בעל הסולם
הכרת האני האמיתי
דרך האמת אל היכל המלך
1.
בירורים וייחודים
ביטחון עצמי
1. השרש לכל כוחות הנפש
אם אני כאן הכל כאן
1.
איזון גוף נפש
1. מקוה = קומה
סוד נטילת ידיים
סוד ברכת המזון
1.
1. מעשה מרכבה
1:21:24
1. מבוא
1. ראיה רוחנית
שעור מס’ 1 - חינוך ילדים
1:37:34
סוד הניגון
1. כוח הדיבור א’
לחיות עם הזמן - העבודה הרוחנית של חודש אב
1:11:35
1. הקדמה
1. מבוא ללימוד הקבלה
1:20:29
שיעור ראשון
1:15:24
1. כתר
1:01:43
חוקי התיקון
1:25:27
העדר קודם להויה
ארץ ישראל הרוחנית
1:00:47
פרנסה משמים
כח הרצון
כל העולם לא נברא אלא בשבילי
01. שכלול הכרה
1:02:22
מה חובת היהודי לזכור
1:16:55
עין הרע - כמה כח יש לנו לשלוט על המציאות הזאת?
1:17:49
פורים
1:27:26
יום הזיכרון - הקשר בין יום השואה ליום הזיכרון
1:24:58
אנא בכח
1:17:48
מידה כנגד מידה
1:24:39
סוציאלזים ודמוקרטיה בראי הקבלה
1:49:48
(א)
1:25:22
הסביבה כגורם התפתחות רוחנית
1:22:00
סוד הלבושים עפ"י הקבלה
1:39:23
נבואה
2:04:49
השגחה פרטית
1:38:06
נס וטבע
1:14:42
מעשרות
1:03:18
1. איש ואשה
1:24:17
What is Kabbala?
1:23:37
עליות וירידות
1:23:08
הריון לידה והנקה
1:50:13
התמכרויות
התקוה
1:32:12
פתיחת שערים - סוד משיכת השפע(הילולת רבי חיים ויטאל)
1:15:52
שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

הלכות פורים

שיעור חדש של אשר הכהן אשרוב, הבן של הרב יובל בשידור בכורה באתר בסוד הדברים! :)

תגובות