שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

מסכת ברכות - דף ב’ עמוד ב’

שיעור שני מתוך סידרה חדשה של יונתן. מהו תחילת זמן קריאת שמע של ערבית?

תגובות