שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

2. סודות ארבעת המינים והלכותיהן

טעמים למצוה, אופן עשייתה, החייבים והפטורים.

תגובות