הנהגות האדם בבוקר

שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

3. נטילת ידיים שחרית - ב

הפעם נלמד על הידיים והמים לפני ואחרי הנטילה, ניעור בלילה או ישן ביום, כל הצריכים נטילה.

תגובות