שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

3. עונג שבת

"כל המענג את השבת נותנים לו משאלות ליבו"
"לוו עליי ואני פורע"

תגובות