הלכות שבת

שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

8. מצוות קידוש (א)

החייבים במצווה, שומע כעונה, הזמן הראוי.

ההבדל בין קדושה לטהרה ומעלת עם ישראל מאומות העולם כשבת קודש מימות החול.

תגובות