הלכות שבת

שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

9. מצוות קידוש (ב)

"סדר אמירתו"

הפעם נלמד על: סוג היין, הכשר הכוס, אופן אמירת הקידוש.

וברובד העמוק יותר על: סגולת הקידוש למתק הדינים ולהמשיך שפע חסדים גדולים.

תגובות