תע"ס היומי מחזור ב’ חלק א’

01. סעיף א’
02. סעיפים ד’ - ו’
03. סעיף ז’
04. סעיף ל’
05. סעיף מ’
6/46
06. סעיף ס’
07. סעיף ג’ באריז’’ל
08. פרק ב’ חלק א’
09. סעיף ב’ באריז’’ל - חלק ב’
10. הסתכלות פנימית חלק א
11. הסתכלות פנימית חלק א סעיף ג
12. הסתכלות פנימית חלק א’ סעיף ו
13. הסתכלות פנימית סעיף ט
14. הסתכלות פנימית סעיף י’’ב
15. הסתכלות פנימית חלק א’ פרק ד
16. הסתכלות פנימית חלק א’ סעיף י’’ט
17. הסתכלות פנימית סעיף כ’’א
18. הסתכלות פנימית סעיף כ’’א
19. פרק ה’ סעיף כ’’ב
20. פרק ה’ סעיף כ’’ג
21. סעיף כ''ה באמצע
22. סעיף ל'
23. סעיף ל’’ב
24. שאלות ותשובות למילים ועניינים
25. שאלה י''ט
26. שאלה ל''ג
27. שאלה נ’’ה
28. שאלה ס’’ז
29. שאלה פ’’ו
30. חלק שני סעיף א’ באריז’’ל
31. חלק שני סעיף ג’ באריז’’ל
32. חזרה על סעיף ג
33.סעיף ד
34. סעיף ה’
35. סעיף צ’
36. סעיף א’ באור פנימי
37. סעיף ז’ באריז’’ל
38. חלק ב פרק ב
39. סעיף י’ באור פנימי
40. סעיף ה’ באריז’’ל
41. סעיף ז’ באריז’’ל
42. הסתכלות פנימית חלק שני סעיף ג’
43. הסתכלות פנימית חלק ב
44. הסתכלות פנימית סעיף י’’ט
34:17
45. הסתכלות פנימית פרק ג’
37:07
47. הסתכלות פנימית סעיף מ’’ד
34:25
שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

06. סעיף ס’

תגובות