תע''ס היומי - מחזור ב' - חלק ג'

01. פתיחת חלק ג’ בתע’’ס
37:09
02. סעיף ב’ באריז’’ל
37:43
3. סעיף ד’ באריז’’ל
35:59
4. חזרה על סעיף ד’ באריז’’ל
38:08
5. חלק ג’ פרק ב
37:43
6. פרק ג’
31:20
7. כל פרק ג’ - השלמה
37:00
8. סעיף ה' באור פנימי
37:00
09. השלמה פרק ד’
45:33
10. פרק ד’ סעיף ב’ באריז’’ל
36:38
11. סעיף ד’ באריז’’ל
43:41
12. סעיף ז’ באריז’’ל
38:52
13. פרק ה' סעיף ב' באריז''ל
38:59
14. סעיף ו’ באריז’’ל
41:54
15. פרק ו’ סעיף ד’ באריז’’ל
36:32
16. פרק ז’
38:15
17. פרק ז’ אות ב’ באריז’’ל
33:29
18. סעיף ג’ באריז’’ל
30:40
19. פרק ז' סעיף ו' באריז''ל
29:09
20. סעיף י' באריז''ל
33:31
21. פרק ח’
35:35
22. סעיף ה’ באריז’’ל אות ד’ באור פנימי - השלמה ממחזור א'
42:11
23. סעיף ט’ באריז’’ל
23:52
24. פרק ט' - השלמה ממחזור א'
46:38
25. פרק ט’ סעיף ב באור פנימי
24:13
26. סעיף ב’ באריז’’ל
23:40
27. המשך סעיף ב’ באריז’’ל
25:04
28. סעיף ד’ באריז’’ל
26:39
29. פרק י’
35:55
30. פרק י’ סעיף ב’ באריז’’ל
35:20
31. סעיף ו’ באריז’’ל
34:51
32. השלמה - פרק י''א סעיף ג' באריז''ל
33. השלמה - סעיף ח' באריז''ל
34. פרק י''ב סעיף ד' באריז''ל
29:55
35. סעיף ח' באור פנימי
36. סעיף כ’ באור פנימי
39:28
37. פרק י''ד
39:08
38. פרק ט''ו
39. המשך סעיף א’ באור פנימי
35:48
40. הסתכלות פנימית
36:50
41. הסתכלות פנימית פרק ג’
40:30
42. הסתכלות פנימית פרק ד’
38:21
43. הסתכלות פנימית פרק ז'
40:24
44/48
44. הסתכלות פנימית פרק ח’ סעיף ג’
38:23
45. הסתכלות פנימית פרק י’’א
34:07
46. הסתכלות פנימית פרק י’’ב סעיף ג’
39:10
47. הסתכלות פנימית פרק י’’ג סעיף ג’
39:26
48.הסתכלות פנימית פרק י’’ד
36:04
שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

44. הסתכלות פנימית פרק ח’ סעיף ג’

תגובות