חגים וזמנים

השיעור המלא פתוח למנויים בלבד.
באפשרותכם לצפות ב-15 דקות מתוך השיעור ללא מנוי.

 

שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

יום כיפור - יום התשיעי הוא גם חג

מי שלא יודע חושב שערב יום כיפור הוא כמו ערב שבת, הכנה לחג.  מי שיודע פורס מפה, שם חלות, מדליק נרות, לובש בגדי שבת ואוכל כמה סעודות באותו היום. היום הזה הוא חג בפני עצמו, ולמה? מסבירים לנו המקובלים, שהכנת הכלים לאורות הגבוהים שיורדים ביום כיפור נעשית ע"י האכילה לשם שמיים ביום התשיעי והברכה בכוונה. יש עבודה שלימה באכילה ביום הזה שלא כדאי לפספס, עבודה שמחברת את היום התשיעי ליום העשירי, יום כיפור, והופכת אותם ליום ארוך שתחילתו אכילה וסופו צום, ועליו נאמר "כל האוכל בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי" 

תגובות