חגים וזמנים

השיעור המלא פתוח למנויים בלבד.
באפשרותכם לצפות ב-15 דקות מתוך השיעור ללא מנוי.

 

שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

להתחיל מחדש - הכנה לראש השנה

המקובלים מלמדים אותנו שבערב ראש השנה מסתלקת החיות הפנימית של העולם.  זה נקרא מצב של 'דורמיתא', ואז, בראש השנה, בתקיעת השופר - חוזר אור חדש לעולם לשנה שלימה. זה RESET של הסרט הקודם, עכשיו מתחילים מחדש, חידוש המציאות.  אדם יכול לקבל אור חדש שלא היה אצלו עד היום.  האור הזה למעשה תמיד קיים, רק שאנחנו יכולים לחדש את הכלים ולהמשיך דרכם הארה מחודשת וחיים חדשים. יש תהליך הכנה לפני ראש השנה והוא מגיע לשיאו בזמן התפילות ותקיעות השופר בראש השנה. על ההתחדשות הזאת בשיעור שלפנינו.

תגובות