קבלה וחסידות

השיעור המלא פתוח למנויים בלבד.
באפשרותכם לצפות ב-15 דקות מתוך השיעור ללא מנוי.

 

שיעור פתוח למנויים
נרשמים עכשיו לכל השיעורים והתכנים באתר, ומהווים שותפים מבורכים לעשייה!
הרשמה לאתר
תכנים מלאים בחינם

מאמר הקיווי לרמח’’ל

מאמר קבלי עמוק ומרוכז של הרמח''ל בעל ה'מסילת ישרים' בנושא כח התקווה בנפש האדם.  אדם שאין לו תקווה אין לו כלום בחיים. התקווה היא הכח המניע לכל דבר.  וכבר מתחילת הבריאה היו כל הנבראים מקווים ומתפללים לקבלת השפע האלקי. 
הרב מסביר בשיעור שלפנינו מהי תקווה אמיתית ואקטיבית של האדם, ולא רק ציפיה שיהיה טוב, בלא כל פעולה שלו כאן בעולם הזה.  על ידי תפילה או שירה, כל אחד לפי מדרגתו, מחבר את העולמות העליונים עם העולמות התחתונים שלנו, ומאפשר לשפע למלא את העולם המצפה לגאולה.
 

תגובות