כללי

הרובד הראשון של משמעות

בסוד האותיות - האות א’

מלחמה, לא ברורה, מוזרה. מלחמה בעורף. מלחמה באזרחים. כולם צמודים לאמצעי התקשורת לאורך כל היום אבל לא יודעים מה לעשות. כן להכנס בהם, לא להכנס בהם, להרוס את התשתיות, חיילים נהרגים.... למה הגזירה הזאת, ועל מה מעוררים אותנו משמים זו שאלת השאלות. ברור אבל שצריך להתעורר ולהתחבר לבורא עולם בכבלי אמונה ועשיה. בזמנו, בימי דוד המלך כשיצאו למלחמות בראשות המלך היתה הנהגה מאד יפה. האזרחים בעורף 'אימצו להם חייל'. מה זאת אומרת? כל אחד היה מקבל שם של חייל ושם של אמא שלו והיה מתפלל עליו, בתוך שאר חיילי ישראל, שיחזור בשלום בלי פגע מהקרב.

אלף המגן

בזכות הספר הזה, שהוא ספר הזוהר, יצאו בני ישראל מהגלות ברחמים. באהבה. לא בחיפזון כמו שהיה בגלות מצרים אלא תהיה יציאה אחרת.

מעלת לימוד ספר הזהר הקדוש

נשבה ארון האלקים - פטירתו של הרב שטינמן

ד’ שבט - הילולת הבבא סאלי

זוגיות - שלום בית וכבוד הדדי

מאמר של הרב יובל כהן אשרוב בנושא סוד האותיות בו הוא מדבר על משמעות השם, משמעות האותיות בשם ומשמעות צורות האותיות.

סוד האותיות