שם בפנים, בעומק, בסוד, מונחים הדברים הכי גדולים, הגרעין לכל המציאות הנגלית. 

שם בפנים, בעומק, בסוד, מונחים הדברים הכי גדולים, הגרעין לכל המציאות הנגלית.

שם, בפנים, מתעצבים הדברים באמת.

ארגון ‘בסוד הדברים’, בראשות הר’ יובל הכהן אשרוב, עוסק בהפצת האור המאיר לדורנו בתורת הסוד, היא תורת הקבלה, כפי שגילה לנו המקובל האלוקי מר”ן הרב אשלג זצוק”ל , שהעיד על עצמו שהיה עיבור נשמת האר”י ז”ל ובא בדורות אלו לגלות את מה שסתם אז (פרי חכם, אגרות קודש).  תורת הקבלה שהייתה סתומה בימי האר”י ז”ל הולכת ומתבהרת בדורותינו אלו, דורות הגאולה, בזכות הר’ אשלג ‘בעל הסולם‘, שקיבל הסכמה משמים לגלות מה שהיה מכוסה כל השנים, כל ימות עולם עד זמננו אנו.

הארגון התפתח מתוך המציאות של העברת שיעורים של הרב עוד בארה”ב ואח”כ בהמשך גם כשהגיע לארץ.  ומאז, במשך כמעט שלשה עשורים מעביר הרב שיעורים בארץ ובעולם.  השיעורים נותנים עומק קבלי במגוון נושאי החיים: בריאות הגוף והנפש, זוגיות, חינוך ילדים, העצמה אישית, הכוח של הזמן ושל מועדי השנה, אמונה, השגחה ועוד בלי סוף דברים.   ‘בסוד הדברים’, ראשי תיבות בס”ד (בסייעתא דשמיא), שהכל בעולם צריך סיוע  משמים ובפרט כל ענייני הנשמות, כי לנו יש דבור אל הנשמות.

על מה?

על הסוד, על סוד הדברים, סוד היקום, סוד הקיום, סוד הבחירה, סוד האותיות, סוד הדיבור, סוד הנשמות.  הסודות הם הדברים הכי מכוסים, הכי פנימיים ושם בפנים, בעומק, כולנו אחד, יונקים מאותו שורש.  אוהבים ואהובים.

אז הבה נשיל כמה קליפות ונכנס פנימה לסוד הדברים.