התחברות  \/ 
x
הרשמה
x

banner2banner2

zoharYomiinter briot

Slider

חודש כסלו – עפ"י ספר היצירה

 

 מאת הרב יובל הכהן אשרוב

 

ספר היצירה מייחס לכל חודש תכונות ועבודה רוחנית המיוחדות לו, והנלמדים ע"י מזל, אות, ואיבר מן הגוף הקשורים דווקא לחודש הזה. בפינה זו יובאו הדברים בקצרה עפ"י ספר הקבלה הראשון – ספר היצירה:

"המליך אות ס' בשינה וקשר לו כתר וצרפן זה בזה וצר בו קשת בעולם וכסלו בשנה וקיבה בנפש זכר ונקבה" (ספר יצירה, פרק ה').

האות של חודש כסלו היא האות ס'. המזל קשת. האיבר מן הגוף הוא הקיבה.

מובא בספר פרי לצדיק שהפרוש לכסלו הוא "מבטח ועוז "מלשון הפסוק: "אם שמתי זהב כסלי" כלומר כסלו ככיסוי, כמגן, כמבצר. הפסוק מתאר מצב של הגנה, ואכן גם האבן עזרא אומר "כסלו" = "כסה" מלשון משענת - יש על מי להשען.

בהלכות תפילת עמידה, ישנן הלכות השענות, לפיהן אסור להשען בתפילה אבל מותר להניח את הידיים לתמיכה. מה ההבדל? אומרת ההלכה, משענת זה שאם אתה מוריד את היד אתה נופל. בכל מצב אחר זה לא נקרא השענות. כלומר השענות אמיתית זה השלך יהבך עם השם (ואו אז) והוא יכלכלך.

 

מידת הבטחון של האדם:

ההשענות היא מידת הבטחון, ומידה זו הינה קריטית ליציבותו הנפשית וחוסנו של כל אדם ויותר מזה, ידוע כי כל הצלחת הפעולה של האדם, תלויה במידת הבטחון שלו באותה הפעולה. לכן אדם שאיו לו משענת, עלול לאבד עשתונות מכל מעשה, מאורע או דיבור מינורי. "כל פצעון גורם לו לאבד את העשתונות ולדאוג, אולי זה גידול ..." אומר הרב אשרוב.

ואכן, אחד נשען על זה שיש לו תואר שני בפסיכולוגיה, אחר בוטח בקביעות או בוותק. מטבענו, אנו נשענים על שקרים בכל מהלך חיינו. על הכלכלה, על המדינה על הרפואה והמדע על התרבות וכו'.

חודש כסלו מלמדנו, שכל השענות על דבר זמני ולא נצחי זו בחירה גרועה ביותר. יהודי חייב אדם להגיע להבנה שהשם הוא מחייה המציאות, והכל זה רצון השם, בזמן שיתר המשענות הם בגדר "משענת קנה רצוץ".

בלשון הקודש השם נקרא "אדון". לא כביטוי למאסטר גבוה, אלא שורש א. ד. נ מלשון אדני המשכן. שהיו עשויים מנחושת ותמכו את העמודים. גם אדן החלון הוא תומך החלון.

האות סמך המייצגת את חודש כסלו - לשון סמיכה, הינה סגורה ועגולה, ומייצגת מבצר פנימי והגנה. במזמור "אשרי יושבי ביתך" מובאות כל האותיות עפ"י סדרן. האות נ' הקודמת לס', היא אות המייצגת "נפילה" ולכן לא מופיעה כלל במזמור, אך מרומזת באות ס' שלאחריה: "סומך השם לכל הנופלים". 

מעלת לימוד ספר הזהר הקדוש

בע"ה אולי אחרי השיעור הזה יהיו עוד כמה עוסקים שנשמע מה זה ספר הזוהר כמו שנבין הרמח"ל והרב אשלג, נראה מה מעלת הלימוד בספר הקדוש הזה שזה ספר מיוחד במינו, יוצא מן הכלל שאמרו עליו שאדם שלומד בו אפילו לא מבין מה שהוא לומד, זה פועל תיקון גדול בנפש, מזכך את הנשמה ומתקן עולמות עליונים. רק אם הוא עוסק בספר הזוהר. ספר שאמרו עליו: "בזכות ספרא עדן יבכון בני ישראל מגלותא ברחמי"

בזכות הספר הזה, שהוא ספר הזוהר, יצאו בני ישראל מהגלות ברחמים. באהבה. לא בחיפזון כמו שהיה בגלות מצרים אלא תהיה יציאה אחרת. נסביר את זה בע"ה בהמשך. אבל זה נאמר בזכות ספר הזוהר. בזכות הלימוד הקדוש הזה שאבותינו אחזו בו מאות בשנים, מי יותר מי פחות, נסביר את מעלת הלימוד בספר הזה. מה עשה רבי שמעון בר יוחאי, מה זה ספר הזוהר. גם קצת על רבי שמעון בר יוחאי עצמו, זה דמות שאין דומה לה בהסטוריה, מי שבא למירון בל"ג בעומר כמו שכולם יבואו ביום שני בלילה, בשבוע הבא, רואים תופעה מדהימה שמאות אלפים עולים על הגבעה הזאת ביום אחד. אין שום דמות בעולם שמושכת אליה כל כך הרבה נשמות בזמן כל כך קצר. והייחוד הוא שזה אנשים מכל גווני הקשת, שהם באים, אנשים פשוטים ואדמורים, כולם ביחד. שאנשים כבר שבועיים לפני עושים אוהלים, נשארים, רק להיות ליד רבי שמעון ביום הגדול הזה.

  שיעורים רבים על חכמת הקבלה ניתן למצוא בחנות האינטרנטית שלנו בקישור הנ''ל >>

תגובות אחרונות

subiconsml

zoharPOPup