שימו לב: אין הבדל בין הקבוצות (לכל הקבוצות נשלח תוכן זהה)