יש לציין שהתרומה היא עבור קרן מספר:5043

יש לציין שהתרומה היא עבור קרן מספר:5043