04-6987398 04-6987398
|
|
Share

אנשים מספרים

 

בעיצומה של המתקפה על הרב בעניין דעתו על חיסוני הקורונה התקבצו כמה עשרות חברים וסיפרו על המפגש וההיכרות שלהם על הרב יובל הכהן אשרוב...