עדות מרגשת של אלי מור על החלמה מסכרת לפי שיטת הבריאות הטבעית.