תלמידים מספרים על שיטת עין הבדולח – ב’

עוד תלמידים שמספרים על השיטה ואיך היא השפיע עליהם