תלמידים מספרים על שיטת עין הבדולח – א’

תלמידים של הרב מספרים על שיטת עין הבדולח איך היא השפיעה עליהם