בזכות הספר הזה, שהוא ספר הזוהר, יצאו בני ישראל מהגלות ברחמים. באהבה. לא בחיפזון כמו שהיה בגלות מצרים אלא תהיה יציאה אחרת.

בע”ה אולי אחרי השיעור הזה יהיו עוד כמה עוסקים שנשמע מה זה ספר הזוהר כמו שנבין הרמח”ל והרב אשלג, נראה מה מעלת הלימוד בספר הקדוש הזה שזה ספר מיוחד במינו, יוצא מן הכלל שאמרו עליו שאדם שלומד בו אפילו לא מבין מה שהוא לומד, זה פועל תיקון גדול בנפש, מזכך את הנשמה ומתקן עולמות עליונים. רק אם הוא עוסק בספר הזוהר. ספר שאמרו עליו: “בזכות ספרא עדן יבכון בני ישראל מגלותא ברחמי”

בזכות הספר הזה, שהוא ספר הזוהר, יצאו בני ישראל מהגלות ברחמים. באהבה. לא בחיפזון כמו שהיה בגלות מצרים אלא תהיה יציאה אחרת. נסביר את זה בע”ה בהמשך. אבל זה נאמר בזכות ספר הזוהר. בזכות הלימוד הקדוש הזה שאבותינו אחזו בו מאות בשנים, מי יותר מי פחות, נסביר את מעלת הלימוד בספר הזה. מה עשה רבי שמעון בר יוחאי, מה זה ספר הזוהר. גם קצת על רבי שמעון בר יוחאי עצמו, זה דמות שאין דומה לה בהיסטוריה, מי שבא למירון בל”ג בעומר כמו שכולם יבואו ביום שני בלילה, בשבוע הבא, רואים תופעה מדהימה שמאות אלפים עולים על הגבעה הזאת ביום אחד. אין שום דמות בעולם שמושכת אליה כל כך הרבה נשמות בזמן כל כך קצר. והייחוד הוא שזה אנשים מכל גווני הקשת, שהם באים, אנשים פשוטים ואדמו”רים, כולם ביחד. שאנשים כבר שבועיים לפני עושים אוהלים, נשארים, רק להיות ליד רבי שמעון ביום הגדול הזה.

על זה כתוב “רבי שמעון טוב לכל”. ההארה שלו מגיעה לכולם. מהקטן ביותר עד הגדול ביותר. רבי שמעון טוב לכולם. אור החיים הקדוש שהוא בא בפעם הראשונה למירון ורצה לעלות לציון, בתחתית הגבעה שם נפל על הברכיים והתחיל לזחול, שאלו אותו התלמידים, רבינו, מה אתה עושה? אמר אם היו נפתחות לכם העיניים והייתם רואים כמה מלאכים עומדים על ההר הזה, הייתם רועדים כולכם ונופלים כמוני. ועלה בזחילה עד למעלה. מדובר על אור החיים הקדוש, שהוא היה בבחינת משיח, הוא והבעל שם טוב, היו נפש ורוח של משיח.

רבי שמעון זה…אין לנו השגה בכלל על מי זה רבי שמעון. אבל הוא עשה תיקון כזה גדול שכל מי שמתחבר אליו קצת, מקבל הארה גדולה בנפש. אפילו שלא מבין איך זה קורה. קורא בספר הזוהר הקדוש הזה, זה כבר מצחצח את הנשמה. כמה הפליגו במעלה של לימוד בספר הזוהר, זה פשוט בלי סוף. רבי שמעון עשה תיקון מיוחד. הדור שלו היה דור מיוחד, שלא נראתה הקשת. ככה מפורסם, איך אנחנו שרים בשיר “כל ימיו אשר היה אות הקשת לא נהיה”. לא הייתה קשת. קשת מסמלת דינים. מסמלת שיש כעס בשמים. שרוצים להחריב את העולם, הקב”ה מרחם, ובימי רבי שמעון היה מיתוק דינים שלם, אפילו קשת לא הייתה. כתוב שרבי יהושוע בן לוי נפטר מהעולם, הוא רצה כשהוא עלה לגן עדן, רצה ללכת לדבר עם רבי שמעון, אז הוא התקרב, שאל אותו רבי שמעון, שהיית בעולם הזה היה קשת? אמר לו כן, אז רבי שמעון לא הסכים לדבר אתו. מראה שהעניין הזה שלא היה קשת, מראה על דרגה גבוהה מעין כמוה. של כל הדור כולו. שרבי שמעון תיקן אותו. כתוב שתינוקות בימי רבי שמעון היו רואים סודות תורה. תינוקות. ילד בן תשע, יש מאמר בספר הזוהר מאמר ינוקא, שהתחיל להגיד סודות התורה. למה? בזכות רבי שמעון בר יוחאי. היה מגן על כל הדור. בזכות התורה הקדושה שלו תורת הפנימיות. תורת הסוד, שהוא חיבר את ספר הזוהר אחרי שהוא היה שלוש עשרה שנים במערה. היה לו כוח עצום. רבי שמעון בר יוחאי. סילק את כל המקטרגים. מסופר שפעם בא מלאך המוות רצה לעשות מגיפה, רבי שמעון היה לומד עם רבי אלעזר, אמר לו אני שומע קול בחוץ, הלך ראה את מלאך המוות, אמר לו לאן אתה הולך? אמר לו לעשות מגיפה. נשלח לעשות מגיפה בעיר. חטף לו את החרב. רבי שמעון לקח לו את החרב מהיד ולא רצה להחזיר לו, אמר לו לך לקב”ה תגיד לו רבי שמעון בעולם, אי אפשר לעשות מגיפה. אמר לקב”ה אמר לו ככה אמר רבי שמעון? אמר לו הקב”ה אל תשגיח בו, לך תעשה מגיפה. חזר חזרה, רבי שמעון אומר לו לאן אתה הולך? לעשות מגיפה. אומר לו לא! אי אפשר. רבי שמעון בעולם אי אפשר לעשות מגיפה! כמובן שהכל זה רמזים. זה מדרגת רבי שמעון. אמר לו רבי שמעון למלאך המוות: אתה הולך לקב”ה תגיד לו, אמרת לאברהם אבינו אם יש עשרה צדיקים בעיר תסלח בעבור העשרה, ואפילו אם יהיה צדיק אחד אני אסלח בעבור צדיק אחד, אומר אם יש עשרה בני עלייה בעולם, אני ובני מהם. ואם יש רק שני בני עליה בעולם – זה אני והבן שלי. אם יש רק אחד בעולם? זה אני. לך תגיד לקב”ה רבי שמעון בעולם – אי אפשר לעשות מגיפה. הלך חזרה לקב”ה אמר לו מה שרבי שמעון אמר, יצאה בת קול משמים ואמרה “אשריכם הצדיקים, אשריך רבי שמעון בר יוחאי, שהקב”ה גוזר ואתם מבטלים, אתם גוזרים והקב”ה מקיים”. ככה גדול כוחו של הצדיק, שאם הוא גוזר משהו, אנשים הולכים לצדיק והוא גוזר הגזירה שלו מתקיימת אין ברירה, הקב”ה ככה הוא קבע בבריאה. שמי שהוא צדיק גמור, המילים שהוא מוציא מהפה, זה בורא בריאה. הקב”ה מקיים מה שהוא אומר אפילו שהייתה גזירה הפוכה.

מכוחו של רבי שמעון לבטל כוח המוות בכלל. לכן אמרו מי שנדבק בספר הזוהר הקדוש, בדור הזה שלנו, ותיכף נבין למה בדור שלנו, אין הצלה אחרת ממה שקורה היום בעולם, רק להידבק בזוהר. ובתיקונים. זוהר ותיקוני זוהר שבסוף השיעור בע”ה אני אסביר מה ההבדל בין הזוהר לתיקוני זוהר. כתוב שתיקוני זוהר זה פי אלף יותר גבוה מזוהר עצמו. רבי שמעון אומר מעלת לימוד תיקוני הזוהר, צריך להבין מה העניין, זה לא סתם שפה יש סודות יותר משובחים, פה פחות משובחים, להבין מה דרגה של כל דבר, להבין איזה תיקון עשה רבי שמעון בר יוחאי.

הלא זה שהרב מדבר, וכולם לבוא לשמוע את הרב ביום שני בערב, לא להחמיץ כזאת הזדמנות נפלאה שיש, אנחנו נסביר אחרי זה גם מי זה הרב בע”ה, כמה שהדעת שלי משיגה, שאסור בל”ג בעומר לא לבוא לשם.

כתוב “נעשה אדם נאמר בעבורך” זה רבי שמעון בר יוחאי. האדם השלם. הקב”ה ברא את כל העולם בשביל הצדיק. שיהיה אדם אחד שלם שיקיים את התורה כמו שצריך. שיהיה אדם שהקב”ה חשב עליו שהוא אדם. אז האדם הזה זה רבי שמעון בר יוחאי. “נעשה אדם נאמר בעבורך” כתוב רמוז, המילה “בראשית ברא” בראשית זה אותיות את רשב”י. רשב”י ואת – ר’ ש’ ב’ י’ ואת. אז את מי ברא? את רשב”י. זה בראשית. וברא ראשי תיבות רבי אלעזר בנו. הבריאה זה רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו – בראשית ברא. שהבריאה השלמה, זה עבור אדם כמו רבי שמעון בר יוחאי. שזה שרבי עקיבא הסמיך את חמשת התלמידים שלו שביניהם היה רבי מאיר זכותו תגן עלינו שמחר יום ההילולה שלו, רבי מאיר ורבי שמעון. אז הוא הסמיך קודם את רבי מאיר. אח”כ את רבי שמעון. כתוב שחלשה דעתו של רבי שמעון, חלשה דעתו. ואמר לו רבי עקיבא, ראה שנחלשה דעתו של רבי שמעון, אמר לו: “די לך, שאני ובוראך, יודעים את כוחך”. אמר לו, למה נחלשת? רבי מאיר, הוא אמר, שייך לעולם. שייך לכולם. יש לכולם השגה בו. אבל אתה רבי שמעון, אף אחד לא מבין מי אתה. יש רק אחד בדור שמבין שזה אני והקב”ה. הכוח שלך כל כך גדול, כל כך נעלם, שאף אחד לא מבין מי אתה בכלל. אז אני לא יכול לשים אותך לפני רבי מאיר, אז כתוב שהוא שמח. לפני כן נחלשה דעתו, אבל אחרי שהוא הבין למה, רבי עקיבא והקב”ה בלבד מבינים מי זה רבי שמעון. האמת שתורת רבי שמעון, אומר הרב אשלג, תורת רבי שמעון, ספר הזוהר הקדוש, הוא כל כך נשגב ועליון, שרוב העולם בכלל לא תופסים מה זה הזוהר הקדוש. אומר, להסביר מילה אחת מהזוהר, על בוריה, באמת בתוכן האמתי שלה, עוד לא נברא השפה בשביל זה. אין לשון להסביר מילה אחת בספר הזוהר על בוריה. אנחנו קוראים קטעים בזוהר שנראה לנו סיפורים, אומר, לא לא לא, אל תסתכל ככה, לא נכון. כל מילה כל פסיק שרבי שמעון הוציא מהפה, הכל סודות עליונים. ובעל הסולם שנדבר על המעלה שלו גם כן לקראת הסוף ונסביר מה הפירוש שהוא עשה על ספר הזוהר, הוא פתח לנו פתח. נקרא הסולם, שבעזרתו אנחנו יכולים לעלות ומי שזוכה לעלות בסולם, יכול בע”ה ברחמי שמים, שייפתח לו משהו ויבין מהזוהר עצמו. כי הזוהר עצמו זה השגה שאין לה מילים. אין מילים. זה שייך לעולם הנשמות. אבל מי שטורח ומתייגע להבין את פירוש הסולם על הזוהר, בע”ה יכול לזכות להבין את הנשמה של הזוהר. לכן יש לנו פירוש הסולם. זה צריך אבל יגיעה ולימוד מעמיק. אז רמזו עוד למה רבי שמעון שייך לפנימיות. שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע, נעשה ונשמע אומר קודם כל נקיים את המצוות, אחרי זה נשכיל ונבין את הפנימיות, למה הבורא יתברך ציווה אותנו לעשות ככה. אז הרמז הוא “ונשמע” אותיות “שמעון”. כלומר כל הענין של רבי שמעון, זה העניין של הבינה. בניה של ההשכלה בפנימיות התורה. זה רבי שמעון. זה נשמע. וכוחו כל כך גדול, שרמזו שגם שמעון זה “שם עוון”. אותיות “שם עוון”. למה שם עוון? עוון זה עבירה. מוסבר בכתבי הרב אשלג שהמעלה הגדולה של הצדיק הגדול שהוא יכול לתקן תיקונים שיתקנו את הדרגות הנמוכות והאפלות ביותר, אבל לתקן רק במקום הקדושה זה דבר טוב, דבר גדול, אבל הצדיק והנביא הגדול התיקונים שהוא עושה מגיעים עד המקומות הכי אפלים. יכולים להוציא משם נשמות לגלות אותם החוצה מתוך הקליפות הכי קשות. זה ספר הזוהר. רבי שמעון הוא בא מצד הגבורות. כשבא מצד הגבורות יכול לתקן את המדרגות הנמוכות האלה. שם עוון.

מסביר בעל הסולם בספר מתן תורה, שיש מאה עשרים וחמש דרגות רוחניות, חמש פעמים חמש פעמים חמש. לא ניכנס עכשיו למה זה מאה עשרים וחמש, זה דבר ידוע, קכ”ה מדרגות. וכל צדיק הוא נמצא בדרגה מסוימת. והוא טוב לאותה דרגה. כל מי שהגיע לאותה דרגה יכול להתחבר לידע של אותו צדיק. מה שמיוחד בדור של רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, זה היה שהוא היה פרוס על פני כל מאה עשרים וחמש מדרגות. לכן אומרים רבי שמעון טוב לכל. טוב לכולם. כל מי שפותח ספר הזוהר ומעיין וקורא, יש לו הארה מאותו ספר. אבל אם תפתחו ספרים אחרים, לא נגיד שמות, זה לא משנה, אם זה לא בדרגה של האדם שמעיין, וזה לא מדבר לשכל שלו, והוא לא מבין מה שכתוב שם זה לא פועל עליו. אבל ספר הזוהר והתיקונים אמרו טוב לכל. כל מי שפותח וקורא, אפילו בגירסא, ספר הזוהר מגן עליו ומאיר לו. זה דרך אגב ההסבר שבעל הסולם הרב אשלג הוא נותן למה יהדות צפון אפריקה לא נפגעה בכלל מהשואה. הרי הגרמנים יימח שמם תכננו לעשות אותו הדבר גם באפריקה. אותו דבר. אבל הוא אומר, בגלל שלא עזבו ספר הזוהר לעולם לא נפלה שערה מראשו של יהודי. וכל התוכניות שלו הלכו לטמיון. זה הסבר ארוך אני לא אכנס אליו עכשיו. ספר הזוהר הוא המגן של עם ישראל, קצת נסביר את זה ומי שיעשה את החיבור יעשה. אבל צריך להבין קודם כל מה ענין של רבי שמעון.

מה עשה רבי שמעון. הרי יש רבי שמעון לפני המערה, ויש רבי שמעון אחרי המערה.

זה היה בימי הרומאים, אז היו גזירות קשות של הרומאים על עם ישראל, ורבי שמעון הוא איש אמת, הוא אמר את האמת. ישבו שלושה חכמים, אחד אמר: כל מה שהרומאים עושים, היו בונים גשרים, עושים דרכים, הוא אמר הכל, כמה נאים המעשים שלהם, כמה טוב הם עושים לנו, הכל הם עושים לטובתנו. חכם אחר שתק ולא אמר כלום. רבי שמעון אמר את האמרה המפורסמת: “כל חסד …? ” הוא אמר מה אתם חושבים שהם עושים? הכל הם עושים לטובתם. הוא אמר את האמת. הגויים האלה לא אהבו את היהודים, הם לא עשו את זה משום אהבת היהודים, אלא ההיפך. אז יצאה גזירה שצריך להוציא את רבי שמעון להורג. ברח הוא ובנו רבי אלעזר, ברחו למערה. שניהם ביחד, מערה בפקיעין. נכנסו למערה, הצמיח להם שם הקב”ה חרוב והוציא להם מעין, באותו היום, איך שהגיעו. ישבו שם במערה שתים עשרה שנה. שתים עשרה שנה! לשבת במערה! מי שהיה שם, אני לא יודע אם זאת המערה האמתית, אבל זה מערה קטנה. כתוב שהיו יושבים כל היום בתוך חול, הורידו את הבגדים, ישבו בתוך חול, והיו לובשים את הבגדים רק בזמן התפילה, ככה יושבים עד הצוואר בתוך חול, כל שעות היום עוסקים בתורה. תארו לכם, רגע אחד תדמיינו באיזה מצב הם היו נמצאים. לא יום לא יומיים לא חודש לא חודשיים. שתים עשרה שנה יושבים במערה טמונים בתוך חול. כמו מתים. קבורים. רק הראש בחוץ. כמובן שזה הכל סודות ורמזים לאיזה דרגה הם הגיעו של ביטול היש הגמור. שתים עשרה שנה לבד היו עוסקים בתורה אליהו הנביא היה מתגלה אליהם פעמיים ביום ולומד איתם. אחרי שתים עשרה שנה יצאו מהמערה. היה רבי שמעון מסתכל, על מה שהיה מסתכל היה נשרף. הוא לא הבין איך יכול להיות שהעולם ממשיך להתנהג אותו הדבר. הוא היה כבר בספירה אחרת לגמרי. הוא ראה אנשים חורשים, אנשים חיים חיי העולם הזה בלי ללמוד תורה, בלי לעסוק בקדושה. לא הבין איך אפשר. כתוב כל מקום שהיה נותן רבי שמעון את עיניו היה נשרף. יצאה בת קול משמים אמרה לו למה יצאת מהמערה? להחריב את עולמי? חזור למערה. החזירו אותו לעוד שנה אחת. השנה השלוש עשרה. כשיצאו אחרי שלוש עשרה שנים, אז רבי אלעזר היה מסתכל, כל מקום שהיה מסתכל היה שורף, ורבי שמעון היה מתקן. היה מרפא. ואז הסכימו שיישארו בחוץ. רבי שמעון כבר עבר את השלב הזה, היה מכסה על מה שהרבי אלעזר עשה. יצאו החוצה. מובא סיפור היציאה של רבי שמעון מהמערה שרבי פנחס בן מאיר שלח יונה ובישר להם שיצאו מהמערה, כשיצאו הוא בא להקביל את פניהם, רבי פנחס בן יאיר היה חמיו של רבי שמעון, רבי שמעון היה נשוי לביתו, ככה משתמע מכל המקומות שמסופר עליהם. הוא בעצמו היה צדיק עצום. רבי פנחס בן מאיר. כתוב שהיה ניצוץ של אברהם אבינו. כשהוא ראה את רבי שמעון התחיל לבכות. הבשר שלהם, הם יצאו משם, הם לא נראו כמו בני אדם, תחשבו על בן אדם שחי שלוש עשרה שנים במערה אוכל חרובים, חרובים כתוב שזה מאכל קשה למעיים, זה חותך את המעיים, אוכלים חרובים ושותים מים. לא היה להם כבר צורה של בני אדם. וכתוב שהבשר שלהם היה חלודים חלודים, אני לא רוצה להגעיל את הקהל, אבל זה מה שכתוב, היה כולו זב. רבי פנחס התחיל לבכות ואמר “אוי לי שראיתיך בכך”. אוי ואבוי איך אני רואה אותך ככה. אמר לו רבי שמעון: “אשריך שראיתני בכך, כי אם לא ראיתני בכך, לא הייתי כך”. אמר לו אם לא היית רואה אותי כך, אם הגוף שלי לא היה במצב כזה, לא הייתי רבי שמעון. לא היה מתגלה כל מה שהתגלה לי. הם הגיעו למצב של מלאכים. לא היה שם גוף בכלל. כדוגמת רבו רבי עקיבא שסרקו את בשרו מסרקות של ברזל הרב אומר שהוא לא היה שם, לא הרגיש, היה לו חיוך על הפנים, אדם בן מאה עשרים מקלפים לו את העור מעל הגוף והוא אומר קריאת שמע עם כל הכוונות. זה לא בני אדם. אנחנו לא מדברים על בני אדם רגילים. זה מלאכים. מדובר על דברים שראו בעיניים. אז הוא אומר “אם לא ראיתני בכך לא הייתי כך” . אז במערה הזאת קרו שם תיקונים עצומים, נסביר אותם בעזרת השם, בעזרת רמח”ל, מה איזה תיקונים עשה שם רבי שמעון במערה. איך הוא הנחיל לנו את הגאולה האחרונה, רבי שמעון בר יוחאי אז בתוך המערה. אנחנו עד היום נהנים מזה, ביחוד עכשיו בדור האחרון של הגאולה, אנחנו קוצרים את הפירות של מה שהוא עשה שם. אשריו ואשרי חלקו שזכה לכך שבן אנוש זכה לכזאת מדרגה. אז אומר רמח”ל ספר אבינו במרום שאני ממליץ מאוד לכולם לעיין, הספר הזה לפחות בשני הפרקים הראשונים, גם כן נפלאות הבורא. מאוד מחזק. צדיק שחי לפני כמה מאות שנים, קיבל גילויים כמו של התנאים. הוא מסביר דברים על רבי שמעון וספר הזוהר שזה נפלאות הבורא.

אמר: “נפרש עתה זה העניין היטב, ותיידע מה עשה רבי שמעון בר יוחאי במערה מעניין הזוהר. הנה כמה פעמים דרשו בספר הזוהר, דרשו ספר הזוהר בסוד תיבת נח”. המפתח להבין מה זה ספר הזוהר, זה להבין את הפרשה הזאת. ספר הזוהר – תיבת נח. מה תיבת נח עושה? כשיש מבול בעולם, כשיש כליה חס ושלום בעולם, כשיש גזירה להשמיד את כולם, יש מקום אחד בעולם שאפשר לברוח אליו, ושמה ניצלים מהגזירה הזאת. שמה אפשר להיות בתוך המבול ולהינצל. לחיות בתנאי חיים אחרים לגמרי. נח הוא הכין תיבה, לפני המבול. וכשהגיע זמן המבול באו חיות נכנסו פנימה אבל לא כולם יכלו להיכנס, חלק נכנסו, חלק נדחו. הוא לא הביא את החיות, הם באו לבד אל התיבה. ככה הוא אומר בספר הזוהר, על הזוהר עצמו, הסוד של ספר הזוהר, זה תיבת נח. זה פרשת בהעלותך. כתוב והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע….ציטוט… ויהיו כתיבת נח” המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, אלו הם, מי שלומד ומשתדל, בספר הזוהר שהוא תיבת נח. “הנה בהיות השכינה בגלות בתחילה” כבר אמרנו שלא היתה אלא בסוד הכלים, שזמן גלות זה זמן של חיצוניות במובן של כלים, ולא בא לה אור מן הפנימיות כלל. עד שבא רבי שמעון בר יוחאי ז”ל, וזה מפני שהוא ניצוץ של משה רבינו עליו השלום. מי זה רבי שמעון בר יוחאי? ניצוץ מנשמת משה רבינו עליו השלום. המשך אחד ממשה זה רבי שמעון. “ואז נעשה בחינה אחת בתוך המים” .

המים מסמל תמיד גשמיות, דבר שיורד למטה, גם מסמל את האור, אבל על משה כתוב “מן המים משיתיהו” מן החומריות, מן הגשמיות. המים זה מי המבול. מי נח. ואז נעשה בחינה אחת בתוך המים, שהיא התיבה, והיא מציאות התפשטות הנוקבא בבחינה אחת שאפילו בזמן הגלות, בתוך הסיטרא אחרא, תפריש מן האחרים, מי שיזכה להיות בצילה. יש זמן של גלות, של חושך בעולם, שהמציאות של הקב”ה מכוסה ולא מגולה, והנשמות נמצאות בתוך הקליפות, והכוח של הגלות הוא כל כך חזק, הכוח של החושך כל כך חזק שהאדם בכוחות עצמו לא יכול לצאת מזה. אלא זה משודר אלינו כל הזמן.

יש היום בעולם מבול! כי כל התיקונים שעשה רבי שמעון נראה עוד מעט, הכל לדור האחרון, הדור שלפני ביאת המשיח. הוא אמר שבדור הזה יהיה מבול. כמו בזמן של נח. ומי שלא מוגן, מי שלא יודע להסתתר מהמבול הזה, בסכנה גדולה בדור שלנו. אפילו שומרי תורה ומצוות. הכוח של החברה והתרבות, כל כך חזקים, הכוח של הטלוויזיה והתקשורת וכל הדברים שמשודרים הוא כל כך חזק, וזה משודר לאדם כל הזמן, אפילו כשהוא ישן, או כשהוא הולך ברחוב, אפילו יהיה מרוכז במשהו אחר, השידורים, המסרים שהוא מקבל אפילו בתת מודע הם כל כך חזקים, זה לא מה שהיה פעם. הדור הזה הוא דור של מבול. זה נקרא מבול. פעם לא היה מציאות שאדם נוסע ברחוב, יש לו שלושת אלפים של גירויים פרסומות ותמונות וכל מיני דברים שהוא שומע ברדיו ובטלפון באותו הזמן הכל ביחד והנשמה מופצצת. ואנשים לא יכולים לסנן. אין אפשרות בדור הזה של הטכנולוגיה והאלקטרוניקה והדברים כל כך מהירים, אפשר ברגע אחד של צפייה בטלוויזיה לקבל מאתים מסרים. יש מחקרים על הדברים האלה. אדם לא יכול לסנן במודע, בעזרת הרצון שלו. אי אפשר לסנן את זה. והם מכניסים לך מה שהם רוצים. הכל! לכן כולם הופכים לשטאנצים. זה נקרא עם הראש בסיטרא אחרא בנשמות ישראל. טובעים במים של הסיטרא אחרא. זה המשמעות. המבול לא יהיה גשמי יותר. אין מבול גשמי יותר. המבול הוא מלחמה על הנשמה. זה המבול של אחרית הימים. אדם נמצא בתוך המערבולת.

בתוך העולם הזה ולא יכול להציל את עצמו. אומר רבי שמעון, הכנתי לכם תיקון, אלפיים שנה מראש בשבילכם. בשביל הדור האחרון הכנתי תיקון. שאפילו בזמן הגלות ובתוך הסיטרא אחרא, בתוך הסיטרא אחרא, מי שלומד ספר הזוהר, מפריש אותו מהקליפות. אם חוסה בצילה. חוסה בצילה אומר, מקבל עליו את הלימוד הזה. מקבל עליו את לימוד הזוהר הקדוש. מגן הוא. זה מגן. ואלה – כלומר אלה שחוסים בצילה, אף על פי שהם בתוך הקליפות, כלומר, חיים בעולם, נוסעים באוטו, שומעים את הרדיו באוטובוס, אין ברירה, מה לעשות. אף על פי שהם בתוך הקליפות, ייקרא שהם חוץ הקליפות. כאילו הם בכלל לא נמצאים שם. יש להם איזה הגנה. תיבה. כל מי שלומד ספר הזוהר מקבל תיבה פרטית לא נראית שמגינה עליו. מאותם כוחות. כמו נח ממש שהיה בתוך התיבה בימי המבול. ועל כן, עד של נמצאה בחינת התיבה, אמר דרבי שמעון, לא היה אפשר לעשות תיקונים כמו שעשה רבי שמעון. “כי מישהו שהוא בתוך הקליפות, אי אפשר לתקן תיקונים אלה, אך כשנמצאת התיבה, הרי מקום מנוס ומסתור מן הסיתרא אחרא ששם יוכל אדם להינצל ולעשות תיקונים”. כלומר אם לא עוסק בספר הזוהר, בדור הזה איך יכול לצאת? מי יכול לצאת ומי יכול להינצל? הוא אומר, אבל מי שעוסק בזה, אפילו שנמצא בתוך הגלות, נקרא שלא שולט עליו הקליפות בכלל ואז יכול להתחיל לתקן. לכן רואים הרבה שומרי תורה ומצוות שזה לא זה בדור שלנו. זה לא עבודת השם שהיה פעם. אפשר לשמור תורה ומצוות בחינת יובש, גלות, העניין הוא עבודת השם. עבודת השם יכול להיות רק בתוך התיבה בדור שלנו. לכן כתוב, שבדור האחרון בני האדם יתפרנסו מספר הזוהר. כך כתוב. שמהספר הזה ככה אומר אליהו לרבי שמעון באחת ההתגלויות, מהספר הזה יתפרנסו הדור האחרון. מה זה יתפרנסו? יאכלו. זה המזון. אין משהו אחר. זה המזון של הדור האחרון. כתוב שבאחרית הימים הקב”ה אומר אשלח ויהיה רעב בארץ לא יהיה רעב ללחם ולא יהיה רעב למים, לחם יש לכולנו מים יש לכולנו, אלא, לשמוע את דבר השם. הרעב שיש עכשיו זה לא כמו הרעב שהיה פעם. יש רעב לשמוע את דבר השם, לשמוע את דבר השם, אז זה נקרא להתפרנס. להתפרנס זה מה שמוכרחים ומה שמוכרחים בדור הזה זה ספר הזוהר. כלל העניין הוא התיבה, היא מציאות אחת והנוקבא. הנוקבא זוהי מלכות. מלכות דיברנו עליה הרבה פעמים זה המקום של הנשמות. נשמות המקום שלהן זה מלכות. אם הנוקבא היא בגלות הנשמות יהיו בגלות. אבל אם הנוקבא נגאלת, המלכות נגאלת הנשמות נגאלות ומוגנות. אז התיבה היא מלכות, התיבה היא מציאות אחת של הנוקבא, שיוכל להימצא בה אפילו בזמן הגלות, שהנסתר בה ייקרא חוץ מן הגלות. לכן בתוכה יעשה תיקונים גדולים, ומלחמות גדולות וזיווגים חזקים. “רק אין פעולתם יוצאת לחוץ” כי זה בתוך התיבה, תיקונים פרטיים של האדם בפנימיות לא בחיצוניות, “והיא בחינה סגורה בסוד ויסגור השם בעדו” נח נכנס לתיבה, השם סוגר אותו, ומה שקורה בפנים קורה, יש שם חיים. אבל לא יוצא החוצה, לא מציל את כל העולם בפועל, באותו זמן של המבול. “ואם תאמר אם כן מה תועלת בתיקונים האלה” תיקונים שעשה רבי שמעון בתוך המערה, הבריחה של רבי שמעון למערה, תיכף נדבר עליה, זה בעצם הכניסה לתיבה. נכנס לתיבת נח. ואם תאמר מה תועלת? אם תיקונים זה רק בתוך התיבה ולא מתפשט החוצה, “דע כי תועלת גדול יש”. ראשונה – שכבר אינם נאבדים. תיקונים אלה שנעשים כבר לא נאבדים, אלא שהם נשמרים לסוף הימים, כלומר, רבי שמעון תיקן תיבה, עשה תיבה כמו נח, והתיבה הזאת קיימת. היום, היא קיימת. מי שרוצה להיכנס מוזמן. דרך אגב יש דבר מפחיד שכתוב בתיקוני זוהר, אני לא מצאתי בדיוק איפה זה, קראנו את זה במפורש, שלא כל מה שרוצה להיכנס הזוהר מקבל אותו. פלא פלאים, כאילו הזוהר זה איזה מישהו, שהוא אומר אתה כן אתה לא. לא כל אחד שרוצה נכנס. פלא פלאים אני לא מבין את זה. צריך לשאול את הרב, אולי אני אשאל אותו בל”ג בעומר. אבל לא כל מי שרוצה להיכנס לתיבה יכול. בדיוק כמו תיבת נח. אבל התיבה – קיימת. מה זה אומר להיכנס לתוכה? לקבל על עצמו לימוד הזוהר. קבוע. כל יום. ללמוד זוהר הקדוש. זה לימוד שהתרחקו ממנו הרבה, אבותינו למדו אותו אבל התרחקו ממנו מאוד מאוד. בשביל זה מסביר הרב אשלג מצב הדור. התרחקנו בתוך החוכמה הזאת פנימיות תורה.

אז דבר ראשון שהתיקונים לא נאבדים, זה תועלת ראשון. שנית, “כי בהיעשות כל הפעולות הגדולות האלו בפנים, אף על פי שאין הפעולות עצמן יוצאים לחוץ, אך סוף סוף הארה יוצאת משם לעשות תיקונים גדולים בכללות הגאולה אלא שלהוציא אותה הארה קטנה צריכה כל הפעולות ההם הגדולות מפני אותם סגורים בפנים ועוד אדבר אליך מזה בסייעתא דשמיא”.

כלומר, זה שרבי שמעון עשה את התיקונים בפנים, זה מועיל בזה שיוצאת הארה החוצה ומאירה את העולם. ככה כל אדם שלומד זוהר, הוא על עצמו מתקן, אמנם את העולם כולו זה לא יכול לתקן, אלא רק בסוד הארה קטנה, ולעתיד לבוא, הכל יצא החוצה. “אמנם לפי שעשה תיקון גדול הזה אחר שכבר הקלקול נתגבר כל כך, בזמן כל כך רב, הוצרך רבי שמעון בר יוחאי שיכין הכנה גדולה והוא עניין המערה. ההכנה לתיקון זה עניין המערה. ובאמת הוצרך לברוח. כמו שברח משה לפני פרעה, וישב במערה י”ב שנים ויצא מתחילה ואח”כ הוא חזר וישב עוד שנה אחת”.

כלומר, העניין של הבריחה אל המערה, זה ענין של הכנת התיבה ועוד נבין את זה יותר טוב בע”ה עוד מעט.

ונמצא שבריחת רבי שמעון אל המערה עשתה עניין התיבה שבסודה נעשה עניין הזוהר אשר בו נכללו כל ריבוא השישים נשמות. רבי שמעון בר יוחאי כמו משה רבינו, כולל בתוכו שישים ריבוא נשמות. כתוב במדרש שאישה הייתה יולדת שישים ריבוא בכרס אחת, דרשו את זה על משה רבינו כי הוא שקול כמו כל בני ישראל. כתוב “משה ובני ישראל” מה אומר רש”י פירוש “משה ובני ישראל”? משה ששקול לכל ישראל. יש נשמה שכוללת, זה צדיק יסוד עולם. הוא כולל את כל הנשמות, ככה משה רבינו כלל את כל נשמות ישראל, ורבי שמעון בר יוחאי שהוא ניצוץ של משה רבינו גם כלל את כל נשמות ישראל. יוצא, שרבי שמעון בר יוחאי ברח למערה לעשות את התיקון, הוא לקח אתו את כל שישים ריבוא נשמות. כמוזכר בתיקונים. לכן לכולם יש קשר לרבי שמעון. רבי שמעון טוב לכל – כי הוא כולל כמו משה רבינו, כמו הארי ז”ל, ועוד צדיקים שנדבר בע”ה.

“ואז נחשב זה לבריחה כללית לכל ישראל עד שבסוף הימים לא יצטרך ליציאה” כי כתוב “כי לא בחיפזון תצאו וב..תלכון, הולך לפניכם השם ומאספכם אלוקי ישרל ” זה בסוד עיר מקלט. בסוד עיר מקלט כל מי שהוא מסוכן ובורח לתוך עיר מקלט. והאמת של ספר הזוהר נשאר אחריו לברכה שכל מי שידבק בו נקרא שבורח מן הסיטרא אחרא עד שלא יצטרך לו אלא יציאה” בגאולה יש שני שלבים: גאולה הפרטית של הבן אדם וגאולה כללית של עם ישראל. יש בריחה ויש יציאה. הבריחה זה בריחה מהסיטרא אחרא מהקליפות, ויציאה זה יציאה מרשות שלהם, שלא יוכלו לשלוט בו יותר. “ואודיעך מה תועלת נמצא מזה, והאמת כי תועלת גדול הוא. כי הוא הצלה מחבלי משיח”. התועלת בבריחה הזאת, שלפני בוא הגאולה כתוב שיהיו חבלי משיח, זה ייסורים גדולים מאוד שרבי יוחנן אמר “ייתי ויילך מינא” הוא אמר כשיבוא משיח אני לא רוצה להיות בסביבה. לא רוצה לראות אותו, למה? מגודל הייסורים שיהיה באותו זמן, העדיפו התנאים שידעו מה יהיה באותו זמן, לא להיות בעולם בכלל. מרוב הצרות שיהיו. אומר פה שמי שמתחבר בספר הזוהר, ונכנס לתוך אותה תיבה מציל את עצמו מהייסורים של חבלי משיח. לא צריך לעבור את חבלי משיח. מה הוא יצטרך לעבור? רק יציאה. והעניין כי חבלי משיח לא יהיו צריכים, אלא כמו ? הקבר, אלא צריך להפריד מן האדם הזוהמה שנדבק בו. כן היו צריכים החבלים כדי להפריד מישראל זוהמת הגלות כדי שיוכלו לברוח כנ”ל. אח”כ יחזרו לצאת. אז זה עניין של הבריחה כי זהו כלל גדול. בעוד שהאדם בתוך תגבורת הסיטרא אחרא והקליפות אינו יכול לתקן התיקון הצריך, צריך שהסיטרא אחרא תישאר כפותה, וקשורה תחת ישראל כנ”ל. ולכן צריך להם שתי פעולות. אחד, אדם שנמצא בתוך הקליפות, צריך שתי פעולות בשביל שיצא מהגלות. אחד, לצאת מן הקליפות ההם, בדרך בריחה, כי בדרך יציאה אי אפשר בראשונה, ואח”כ שיצאו ממש מן הקליפות ביד רמה שהקליפות תשארנה כפותה תחתם. אך כיון שנדבק בהם הרבה הזוהמה, לא היה אפשר להם לברוח אלא ע”י החבלים. שאז היו חוזרם בתשובה שהיא עם העיר מקלט וזאת היא הבריחה. אז נסביר מה שהוא אומר פה. הוא אומר, בשביל שתהיה פה הגאולה האחרונה צריך שהאדם יצא מתוך הקליפות ויתחיל לעשות את התיקונים של הגאולה. היציאה מהקליפות נקראת בריחה. היא צריכה להיות בחיפזון, במנוסה, כמו ביציאת מצרים, ואז, ההתנתקות הזאת מהקליפות יכולה להיות בשתי צורות: או בדרך ייסורים – זה נקרא גיהנום או בדרך של התקדשות זה נקרא כניסה לתוך התיבה או עלייה לספירת בינה. מה שעשה רבי שמעון בר יוחאי שברח לתוך המערה, הוא עלה לספירת בינה. הקליפות הן נאחזות באדם, אבל אם הוא עולה למעלה, הוא מגיע למקום של הארה גדולה הם לא יכולים להיאחז בו באותה הארה ואז הן נפרדות. עכשיו מה התועלת בכלל שצדיק כזה גדול יהיה תחת הקליפות שישלטו בו? מוסבר שכל מקום שאדם היה כפות תחת הקליפות כשהוא נגאל הוא שולט בהם. הם לא יכולים לברוח ממנו. למשל אם אדם היה לו כשהוא עוד לא היה דתי, היה לו כל מיני ניסיונות של יצר הרע, כשהוא חוזר בתשובה אותה סיטרא אחרא כפותה תחתיו הוא לא ייפול בדבר הזה. על זה אומר הרב, בעל תשובה, אחד שהוא לא דתי, עוד לפני שהוא עשה תשובה, דומה לחבל שניתק, נקרע. הרי השושלת שלנו מאברהם אבינו עד אלינו זה כמו חבל אחד ארוך אז הוא נחתך באמצע. אותו אחד איבד את היהדות שלו, רחמנא ליצלן. עכשיו כשהוא עושה תשובה מה קורה? הוא קושר מחדש. ואם תיקחו חבל קרוע ותקשרו אותו מחדש תנסו לקרוע עכשיו אפילו אם הוא ייקרע, לעולם לא במקום הקשר. איפה שנעשה קשר מחודש, הוא קשר טוב. אם אדם הוא בעל תשובה רציני, אצלו כבר הוא לא ייקרע. זה העניין שאדם שהיה בתוך הקליפות לצורך מה הוא היה שם? לכפות אותם תחתיו בזמן שהוא יוצא. זה עמוק מאוד העניין הזה. לכן אדם, למה הוא אומר הוא כל כך שפל כל כך גנב ושקרן וכל המידות הרעות שהוא יחזור בתשובה הוא יכניע הרבה מהרע. הרבה מהחושך הוא יכפות תחתיו. איפה משה רבינו גדל? בתוך הארמון של פרעה. לא פחות ולא יותר. מרכז הסיטרא אחרא של כל העולם. מרכז הכישוף והקסמים של כל העולם. למה שיגדל דווקא שם אצל הגמד הרשע הזה פרעה? וכל החברה העוזרים שלו. למה שיגדל דווקא שם? למה? כדי לברוח משם, ברח. לאן הוא ברח? לבאר. נכון? הלך לבאר. מה זה באר? בינה. כמו שרואים בערב שבת עושים קידוש מהבאר העליון. מה זה באר עליון? בינה. יש באר תחתון באר עליונה. ברח לבינה. ברח מהסיטרא אחרא שרוצים להרוג אותו. למה הוא ברח? כדי לחזור ושיהיו תחתיו. אם הוא לא היה גדל אצל פרעה, אצל כל המכשפים האלה, לא היה יכול להילחם בהם אחר כך. אז העניין של הבריחה למערה, קודם כל להיות בתוך הרומאים, רבי שמעון בר יוחאי בורח למערה וחוזר לתקן את העולם מהרומאים. הרומאים זה סוד גדול מאוד. רומאים זה אותיות רמאים, הקליפות. כתוב, איפה משיח ישב? בשער של רומי, שער המצורעים. שימו לב. מה יש למשיח לעשות שם? יחד עם המצורעים? בשער של רומי? שם הוא יושב ומחכה לגאולה. כתוב איך הוא יושב שמה? כל המצורעים הם חבושים בתחבושות כל הגוף. פעם ביום הם מחליפים את התחבושות. שרבי יהושוע בן לוי הוא שאל את אליהו איפה משיח נמצא אמר לו עם המצורעים ברומי הוא אמר לך תשאל אותו מתי הוא יבוא אז הוא אמר איך אני אכיר אותו. הוא אמר תראה, כל המצורעים חבושים תחבושות כל הגוף, כל יום הם מחליפים את התחבושות, משיח לא. הוא כל פעם שם תחבושת על חלק אחד מהגוף. לא כל הגוף חבוש. למה? שאם יבואו ויגידו לו הגיע זמן הגאולה לא ייקח לו הרבה זמן להוריד את התחבושות. מיד הוא יבוא. ככה תכיר את משיח. שימו לב איזה תיאורים. מה הוא עושה שמה? סובל את הצער של ישראל. כתוב בזוהר הקדוש שהוא רואה את הצער של ישראל בשמים, הוא בוכה מהבכי שלו מזדעזעים כל הרקיעים. הוא לא סובל שיהודי יש לו צער. אז הוא אומר אני לוקח הכל עלי. אם אנחנו היינו צריכים לסבול את הצער של מה שאנחנו עושים בעולם הזה היום אוי ואבוי לנו. הוא לקוח את הכל עליו. צדיקים לוקחים את הייסורים עליהם. בייחוד משיח. יושב בשער המצורעים. מה זה אומר? שהצדיק שצריך לתקן את העולם צריך לבוא מהעולם. משיח שיבוא אף אחד לא יבוא אליו בטענות. מה משיח יבוא אלינו ויגיד לנו? צאו מהדמיונות. תתחילו להתקדש. תתחילו לשמור תורה ומצוות. יגידו לו: היי, אתה נולדת דוס, אתה אף פעם לא התנסית במה שאנחנו, בעולם הזה, משכורת, פרנסה, יצר הרע, תאוות…אז יש לו תשובה לכל אחד. הוא יגיד להם: תאוות? אתם יודעים מאין באתי? מהמקום שאתם בחיים לא תהיו שם. מאיפה משיח בא? מגילוי עריות הוא בא. מאבא ששוכב עם הבנות שלו. לוט ובנותיו. גילוי עריות! אחד הדברים הכי נוראים. משם הוא יוצא. מהמקום הכי שפל. אתם יודעים, יצאה לנו משם את רות המואבייה, משם יצא דוד המלך. מואב יצא מגילוי אריות הזה, משם יצאה רות המואבייה והיא סבתא של דוד המשיח. הוא אומר, אני הייתי במקומות הכי נמוכים, אל תספרו לי סיפורים. אני מכיר את הכל. ישבתי עם המצורעים בשער של רומי, כלומר, הייתי במדרגות הכי שפלות שיש. ומשם עליתי אני מכיר את כל המדרגות. עלי אי אפשר לעבוד בסלנג של היום. אז כולם להתקדש. דוד המלך, מאיפה נולד? הוא אומר בעצמו בתהילים “בחטא ? אימא” אני נולדתי בחטא הוא אומר. למה דווקא מלך המשיח צריך לבוא בחטאים כל הזמן? למה? ממקום הקליפות. זה סוד גדול מאוד. שבמקום שאדם היה, בסיטרא אחרא, אם הוא יצא והתגבר, אותו דבר כפות תחת רגליו. אותו דבר יעקב, בורח, ממי? מהקליפה הכי גדולה. עשיו. לאן הוא בורח? לבאר. זה סתם סיפורים את חושבים? חס ושלום. זה הכל אותו עניין. בשביל הגאולה צריך בריחה. הבריחה מהסיטרא אחרא. למה? כדי לחזור ולשלוט בה. “ייתן לך אלוקים מ…תירוש יעבדוך עמים …” זה עשיו. לכפות אותו תחתיו בזמן הגאולה. אותו דבר רבי שמעון בר יוחאי. נמצא בתוך הרומאים, בורח אל הבינה, אל המערה, שם את מי מוצאים? את מי מצא? ציפורה. היא הסוד של בינה בעמקות. יעקב את מי מצא? כביכול את רחל, זה לאה בעצם הראשונה. בינה. תמיד זה אותו סוד. התחלת הגאולה זה בריחה. כולם חייבים לברוח מהסיטרא אחרא. כל אחד עם הקליפות שלו חייב לצאת מזה. אין ברירה. רבי שמעון הכין שורש לכל אחד מהמקומות שלנו בקלות אפילו לא בבריחה, בנעימות בנועם, ספר כזה אדום היום זה אפילו גם עם נקודות, פותחים קוראים בבית על הכורסא, בלי לברוח לשום מדיין. בכייף, לברוח, לתוך התיבה. ללמוד ספר הזוהר, זה מה שהוא אמר. זה התיבת נוח שלכם, ככה תוכלו לצאת, ככה תוכלו להינצל. אם לא, יש דרך אחרת. יש דרך אחרת לכל העולם. ישמור אותנו השם מזה. אז מה, לא לקחת את הדבר הזה? לא להאמין שיש פה מטמון? שחייבים לנצל אותו? זה הבריחה של רבי שמעון למערה.  הבריחה לאמא עילאה, לאמא ששם הסיטרא אחרא לא יכולים להיאחז. זה הרחם. למה? התינוק הוא בתוך הרחם מוגן, לא רואים אותו, הוא נסתר. עד שיוצא לאוויר העולם אבל שם אף אחד לא יוכל לגעת ..לכן הבריחה של רבי שמעון למערה עשתה תיקון לכל נשמות ישראל. כולם הולכים לרבי שמעון. ביום ל”ג בעומר כולם מקבלים את התיקון אצל רבי שמעון בר יוחאי. הוא טוב לכל. כולם מיתקנים על ידו. טוב, אולי נקצר קצת כי זה עוד ארוך. אני מציע לקרוא את זה ב…? במרום. דברים עצומים. העניין של התיקונים שעשה רבי שמעון, ואיך כל אחד מתחבר לזה. עכשיו הוא ממשיך ואומר, למה דווקא הזוהר? בספר אוצרות רמח”ל מסביר למה דווקא ספר הזוהר זה התיקון של הדור שלנו. מסביר בעמוד שי”ג,

“כאשר פתוח לרווחה היה פתח ההשפעה בהיות בית המקדש קיים, כן נסתם בזמן החורבן”.

בזמן שהיה קיים בית המקדש היה פתח גדול מאוד של השפעה בשמים משפיע אור ושפע אל כל נשמות ישראל. כאשר היה חורבן נסתם הפתח. ולקחה הסיטרא אחרא כוח וכוח אשר לקחה שאחיזת הקליפות בקדושה עפ”י חטאי אבותינו אשר חטאו. כפי החטא זה כלל. לפי החטא שאדם חוטא ככה נאחז הסיטרא אחרא באותו אדם. ומאותה שעה גלגולי דברים נתגלגלו למעלה לפי המדרגות הצריכות להיתקן. הרי לפי הקלקולים שעושים ככה הקב”ה נותן הארה של תיקון. וכל יום מאור חדש הוא. כלומר לפי טבע המאור ההוא ולפי הפגם הנפגם בו לפי התיקון הפרטי הצריך לו, כך נמשכו הדברים למטה בעולם הזה”

כמה תיקונים התקנו לישראל בזמן הגלות הלא הם תיקון המשנה תיקון הגמרא תיקון המדרשים. צריך לדעת שכל חלק בתורה זה הארה בפני עצמה. יש הארה של החומש עצמו שנקרא של הפשט של עולם העשייה, יש הארה של המשנה שזה כנגד עולם יצירה, יש הארה של הגמרא כנגד עולם הבריאה, כל חלק בתורה זה תיקון בפני עצמו מסביר פה רמח”ל שכנגד הקלקולים שנעשו בכל דור ודור ככה נולד התיקון שכנגדו אז בדור מסוים עיקר התיקון היה ללמוד את הפשט, וזה היה מספיק בשביל לתקן את הקלקול של אותו דור, אחרי שירדו דורות היה צריך משנה. הארה יותר גבוהה. ברגע שהמשיך לרדת היה צריך תיקון של גמרא, של תלמוד. הוא אומר שכולם תיקונים פרטיים. כולם צריכים איש בזמנו דווקא, והם נעשים בזמן שבו הגיע להאיר מדרגה אחת, שבה תלוי התיקון ההוא להיתקן אך תיקון הזוהר הוא אומר, הוא עולה על כולם בידי סודו הוא הפנימיות עצמו. הפנימיות של כל החלקים זה הזוהר, והוא התיקון שעולה על כולם. כי כל הפשט בחיצוניות הוא, וכאשר כל ההנהגה עיקרו בפנימיות על כן עיקר התיקונים הוא הזוהר. ויותר בפרט אבאר הדבר כי הזוהר הוא דווקא בחינת הטיפה היוצאת מן היסוד ופה הוא מסביר מה זה בדיוק הזוהר בפנימיות אבל הוא אומר שהתיקון שמתאים לדור שלנו הדור האחרון של עיקבא דמשיחה, תיקון של ספר הזוהר. יש התחדשות של התורה בכל דור, בדורות מסוימים היה מתאים המקרא, אחרי זה המשנה, אחרי זה הגמרא, לא שהתיקונים האלה לא מתאימים היום אבל זה לא מה שפועל היום כנגד יצר הרע שיש היום. רואים שהעולם משתנה, פעם היה עולם אחר היום יש עולם שונה. העולם הוא לא אותו דבר. הרב שלנו שליטא אומר שהתורה צריכה להתחדש. לא שצריך לשנות את מה שכתוב חס ושלום אלא שבכל דור ודור מגיעה נשמה גדולה היא מחדשת חידוש בהתאם למצב הדור. ואנשים שיכולים ללכת עם החידוש הזה קדימה הם יכולים לשמור את הדת חיה.

הסיבה אומר הרב שבאו מאירופה לפה מכל ארצות הגלות לפה ולא הצליחו לשמור על התורה והילדים כבר יצאו מהתורה לגמרי ולא הצליחו לשמור אותם זה כי לא הייתה התחדשות. ניסו לשמור את מה שהיה באירופה ובאפריקה שם בתנאי חיים ההם ניסו לשמור את זה פה. זה אי אפשר. זה לא מאיר. אדם שזה לא מאיר לו כבר לא יכול להישאר בפנים. אומר, אם היה כוח התחדשות היה אפשר לרענן את הנשמות, אבל לא היה כוח התחדשות. לכן אומר הרמח”ל התיקון שעשה רבי שמעון במערה הוא בעצמו כותב בזוהר הקדוש, שהספר הזה ייגנז עד אחרית הימים. והדור של אחרית הימים, דור של חושך גדול מאוד, מתואר הרבה בספרים החושך שיהיה בדור שלנו, אתם רואים את החושך? יש חושך. זה שיש פלורסנט לא אומר שיש אור. חושך זה אומר שלא רואים את הקב”ה. לא מרגישים אותו. אבותינו הרגישו אותו בלב לא צריך את השכל בשביל זה. הרגישו אותו בלב לא היו צריכים שאף אחד ישכנע אותם בסמינרים של ערכים שיש את הקב”ה בעולם. מה עושים צחוק? לאמוד אותו בשכל? הלב היה פתוח רחב כי היו אנשי חסד אנשי השפעה ואמונה. אז היה דור אחר. היום הדור הזה צריך חומר דלק חזק! לפזר את החושך. אור של עולם אצילות. ועיקר התיקון הוא אומר, אומר האדמור מקמרנא, הוא חיבר ספר היכל הברכה פירושים על התורה לפי תורת הסוד, לפי תורת הקבלה, מי שקורא שם מבין תוך כמה שורות שזה לא חיבור אנושי. זה הכל ברוח הקודש שם. זה דברים שאי אפשר לחשוב עליהם בשכל אנושי. אפילו עם מחשבים, תביאו להם מחשבים הוא אומר שם כל מיני דברים שבזמנו אי אפשר לדעת את הדברים האלה. הוא אומר: אומר אני לכם אם הייתם שומעים בקולי חי, הוא אומר משהו כזה, הייתם עוזבים את כל הלימודים ומתעסקים רק בספר הזוהר ובכל התיקונים מעתה ועד אילך. הוא כותב שם משהו חמור, שאנשים לא מבינים איך זה יכול להיות, הוא אומר, אפילו ילד מגיל תשע, הייתי אומר שיגרוס בספר הזוהר בתיקונים שתהיה יראתו קודמת לחוכמתו. כלומר הוא ראה כבר ברוח הקודש שהדור הזה יהיה כל כך פרוץ שאפילו ילדים אי אפשר יהיה להחזיק אותם בתוך הקדושה. שיגרסו ספר הזוהר. כך הוא אומר. לא צריך לקרוא רק ללמוד לעיין לקרוא, הלשון של הזוהר היא מזככת את הנשמה הלשון עצמה הארמית שקוראים מזככת את הנשמה כל מילה זה מוסר. עשו המקובלים חשבונות ואמרו שדף לימוד זוהר שווה מאה דפים לימוד גמרא. בללמוד דף אחד של זוהר, שעה אחת של זוהר ביום שבת לפני עלות השחר בלילה אחרי חצות שעה אחת שווה שנה לימוד גמרא. שעה אחת של זוהר. אז אני התפלאתי על זה שאלתי את הרב איך החשבונות האלה? הוא אמר אני לא יודע איך עושים את זה בדיוק אבל זה נכון. מביא את זה אשלג, קדוש, מביאים את זה מקובלים גדולים מביאים את החשבון הזה מה המעלה של לימוד הזוהר אז אמרתי לו אז הרב נלמד רק זוהר לא צריך שום דבר אחר? אמר לא, כי שאר הלימודים, הנגלה והרמז זה הכל כלים. אדם שלומד הלכה הוא בונה כלי הוא לומד זוהר הוא מכניס אור. מה שווה כלי בלי אור? זה טוב שיש כלים, צריך להכניס אור זה מה שרבי חיים ויטאל אומר שאדם שעוסק רק בפשט בלי שלומד את הפנימיות דומה לגוף בלי נשמה. אבל יש כאלה מתחכמים בדור הזה לומדים רק קבלה הם רוצים להיות רק מקובלים בלי לעסוק במצוות ובהלכה זה גרוע מאוד. כי הכלל בקבלה הוא שאין אור בלי כלי אם קבלה זה אור, ספר הזוהר זה אור, יכול להיות נשמה בלי גוף? לא. גוף בלי נשמה יכול להיות, הרבה יש. רואים. אבל נשמה בלי גוף השם ישמור. אין מציאות כזאת בכלל. אין אור בלי כלי. רוצים להיות מקובלים רק לעסוק ברוחניות במדיטציות בלי כלים אין אור. גודל האור נקבע לפי גודל הכלי. לכן אדם חייב לדקדק מאוד במצוות, וללמוד את ההלכה ולקיים אותה בדיוק רב שאם הוא פוגם בזה כתוב אין עם הארץ חסיד ככה הרב אשלג מביא. אבל חייב לעסוק בפנימיות. אז זה העיקר, צריך להבין זה העיקר. עיקר העניין הוא להמשיך אור בתוך הכלים. אחרי שהכינו אותם. זה ספר הזוהר הקדוש שעוסק בו מתקן עולמות עליונים ומתקן את נשמתו. זה התיקון של ספר הזוהר ששייך לדור שלנו.

אחרי זה אומר רמח”ל שרבי שמעון תיקן בדור שלו אחרי שהוא גמר את התיקון שלו, תמיד היה איזה דבר מוזר, שרבי אבא היה בוכה היה אומר אוי לדור שזה נסתלק ממנו אומר על רבי שמעון, אוי לאותו דור שתסתלק ממנו אומר, מי יגלה את התורה הקדושה והיה בוכה. רבי אבא הוא היה ממונה על הכתיבה. ספר הזוהר הוא נכתב בהיעלם גמור הוא לא ספר שאפשר לפתוח לקרוא ולהבין כמו שפותחים אני יודע מה ספרים אחרים. אלא שמה זה סתום ביותר. ורבי שמעון הוא עשה את זה ככה שלא כל אחד יוכל להיכנס לעומקים של העומקים. הוא יכל לפרש את הכל אבל הוא סתם. כי הוא ידע שהספר הזה הוא לאחרית הימים. אז בזמנו הוא סתם שרק יחידי סגולה ממש היה להם השגה בזוהר. אז מי היה כותב? רבי אבא היה כותב. רבי אבא היה כתוב שהוא ידע איך להצפין את הדבר הוא ידע לכתוב בצורה כזאת, רבי שמעון היה מדבר, חברים היו מדברים, כל מה שהוא היה אומר הוא היה כותב. היה כותב את זה בצורה של הצפנה שלפעמים זה בצורת סיפור לפעמים הולכים מפה לפה לפעמים ישבו מתחת לאיזה עץ וקמו להתפלל הרב אשלג אומר זה הכל סודות. אין שם מילה אחת שזה בפשט. רבי אבא הוא היה מצפין את זה הוא היה מסתיר הו אתמיד היה אומר רבי שמעון מה יקרא לעולם שאתה תעזוב אותו. היה בוכה ממש. הוא לכאורה קיבל את החוכמה מרבי שמעון הוא ידע שרבי שמעון הוא הנקודה של משה רבינו בדור. כשרבי שמעון נסתלק מהעולם אז כתוב ברמח”ל שנסתלקה אותה הארה נסתמה אותה הארה ולא נפתחה יותר. נקרא הארת היסוד. עד ימי הארי ז”ל. אלף שש מאות שנה אחרי זה. שהארי ז”ל הוא נשמה מאותו שורש של רבי שמעון בר יוחאי יש רמזים גדולים מאוד שזה ניצוץ רבי שמעון בר יוחאי הארי הקדוש. הוא פעם הלך עם התלמידים שלו והושיב אותם איפה שישבו רבי שמעון וחברים אומר רבי אבא ישב פה רבי אלעזר ישב פה, הושיב אותם לפי סדר הספירות כמו שרבי שמעון עם החברים יושבים והוא ישב במקום של רבי שמעון. הארי ז”ל הארה של רבי שמעון. והוא פתח. פתח את ההארה שהיתה סתומה. לקח ספר הזוהר שנתגלגל לידו במצרים, הוא פתח את ההארה. גם אליו היה מתגלה אליהו. אומרים שהארי ז”ל גם ברח לעין מערה אבל לא כמו רבי שמעון, אלא הוא התבודד על הנילוס הרבה שנים, היה שישה ימים יושב באיזה בקתה על הנילוס מופרש מכל אדם רק שבת היה חוזר הביתה למשפחה. הוא היה במצרים, הוא ירד למצרים אחרי שאביו נפטר וכך הוא היה הרבה שנים. שישה ימים מתבודד לומד מתבודד עד שהתגלה אליו אליהו הנביא והתחיל ללמד אותו לפתוח לו את החוכמה ובסופו של דבר אמר לו לך לצפת לרבי חיים ויטאל ובצפת שנה ושבעה חודשים הוא גילה את כל הסודות לרבי חיים ויטאל ופתח את הארת הזוהר לכלל העולם. אבל עדין הוא אמר שאף אחד לא הבין אותו. חוץ מרבי חיים ויטאל אף אחד לא הבין את החוכמה. הוא אסר לעסוק בה, הוא אסר לעסוק בחוכמה הזאת. הרמח”ל גם כן זכה שיתגלה אליו אליהו הנביא. פה בספר אגרות באוצרות רמח”ל ובספרים אחרים הוא מסביר כל הגילויים שהיו לו והוא אומר בפירוש מה שאמרו לו ואיך שאמרו לו אבל ההארה של הארי ז”ל הייתה סתומה מאוד. גם כתבי הארי ז”ל, שהרמח”ל אומר שהארי ז”ל השיג הרבה יותר ממנו. היה בדרגה גבוהה מאוד הארי הקדוש. ומה שהוא גילה הוא גילה גם כן לכל הדורות שיהיו אחריו. אבל עדין הארה סתומה ביותר. ואי אפשר להבין מילה אחת בכתבי הארי ז”ל אם קוראים אותם ככה כמו שהם. כי זה הארת הזוהר שעדין נשארה סתומה. עד שבא הרב אשלג לעולם. היה בינינו עד לפני ארבעים ושש שנה. הוא פתח. פתח פתיחה אחרונה. כלומר הוא תיקן תיקון עשה חידוש בעולם שכל אדם לא רק אנשים שהם לומדי תורה וחכמים בני חכמים כל אדם יוכל לעסוק בקבלה שבזה תלוי הגאולה. הוא כתב לאחד התלמידים שלו באחד המכתבים הוא אמר שהוא לא יודע בזכות מה, בטח לא בזכות המעשים שלו, התעברה בו נשמת הארי ז”ל. שלא ירדה לעולם מימי הארי ז”ל עד אליו. וירדה ונכנסה בתוך הגוף של הרב אשלג. מדובר על אדם שהיה חי בינינו עד לפני חמישים שנה. וזה היה נשמת הארי החי. פעם הוא נתן לתלמידים שלו לכתוב איזה כותרת, לתת לו כינוי ספר, אז כל אחד כתב הרב אשלג הגדול הרב המקובל – הוא לא קיבל את אף אחד. הוא כתב במקומם. מה הוא כתב? הארי החי. ככה הוא כתב על עצמו. כשחכם אומר דבר כזה על עצמו זה אומר שהארי התגלגל בינינו הוא הסביר שבזמן פטירת הארי הקדוש אז ידוע שבזמן פטירה מי שנמצא ליד הצדיק מקבל כוח של הנשמה שלו אפילו פי שניים.  רבי חיים ויטאל היה הכלי הראוי לקבל את ההארה של הארי ז”ל אבל הוא לא היה בזמן שהוא נפטר והארי ז”ל הצטער על זה מאוד, הוא אמר איפה חיים דווקא בשעה כזאת הוא לא פה? אומר הרב אשלג אם הרב חיים ויטאל היה ליד הארי ז”ל בזמן הפטירה אני לא הייתי צריך להגיע לאוויר העולם. כי כבר רבי חיים ויטאל היה גומר את כל המלאכה. אבל מכיוון שהוא לא היה בשעת הפטירה, הייתי צריך לבוא לעולם, לקבל נשמת הארי ז”ל ולתת לעולם פירוש שלם. כתבי הרב אשלג זה חידוש של כתבי הארי ז”ל וזה חידוש של הזוהר הקדוש. שרשרת אחת שנועדה להוציא את ההארה הזאת של היסוד החוצה. הארה של תיבת נוח מי שרוצה להיכנס – בקשה. השערים פתוחים היום. אין מונע. איך יודעים? יש פירוש הסולם, שהוא מבאר את ספר הזוהר, כמו שאמרתי בהתחלה נותן סולם. מי שרוצה להיכנס לתוך הזוהר צריך סולם ולקרוא את הזוהר בלי סולם אפשר, בגירסא, זה מועיל , אבל ללמוד את פירוש הסולם זה להבין את ספר הזוהר גם, ויש כתבי הארי ז”ל עם פירוש, ותורת הרב אשלג שפתוח פתח לכל אדם שיודע לקרוא, עם אינטליגנציה בינונית להתייגע ולהיכנס לתוך חוכמת הקבלה. זה שרשרת ארוכה מרבי שמעון דרך הארי ז”ל אל הרב אשלג. הרב אשלג עשה חידוש בעולם הייתה הרבה התנגדות ויש עדיין התנגדות ללימוד הקבלה בהמונם. אמרו מה פתאום אנשים שעוד לא יודעים פשט, לא יודעים הלכה לא יודעים כלום מהחיים שלהם ילכו ויקראו עכשיו זוהר ויעסקו בקבלה, בעולמות עליונים. החשש הזה היה מוצדק עד ימי הרב אשלג. מה שכולם צריכים להבין שיש חידוש בעולם, יש דרך חדשה התחדשות של התורה. לא חס ושלום שום שינוי. באו אליו בטענות לרב אשלג שהוא משנה את תורת הארי ז”ל הוא אמר בגלל שלא התייגעתם אתם לא יודעים שלא שיניתי אף מילה אחת רק שהסברתי הכל בדרך שכל אדם מישראל יוכל להינצל יוכל לעסוק בזה כי הוא כתב לא תהיה גאולה בדרך של רחמים אם לא על ידי פנימיות התורה. אין אפשרות זאת אלא אם כן יעסקו בזה בהמונם. ילמדו כולם ואני לא אכנס להסבר עכשיו למה, מי שרוצה שיקרא הקדמה לספר הזוהר ספר הקדמות ספר חובה לכל יהודי ללמוד את הספר הזה. למה לימוד הקבלה מחויב לכל אדם מישראל לעם ישראל בכלל. אז חידש חידוש עם החידוש הזה אין שום חשש אין שום פחד ללמוד הפחד היחיד הוא לא ללמוד. זה הפחד היחיד שאדם יישאר בתוך הקליפות. בתוך העולם הזה עם כל הדמיונות שלו.

ספר הזוהר הבטיח רבי שמעון שכל מי שיעסוק בו יגיע לתורה לשמה. יזכה לענווה, לכל המעלות, עם ספר הזוהר הקדוש. לפתוח וללמוד, אז הרב אשלג מה שהצליח לעשות, לפרש את ספר הזוהר על תיקוני הזוהר לא הצליח כי הוא חלה ולא הספיק הזמן.

עכשיו צריך להסביר בקצרה מה עניין של תיקוני הזוהר. תיקוני הזוהר זה שבעים תיקונים שהם שבעים פירושים על המילה בראשית. שבעים צירופים של המילה בראשית, שרבי נחמן הוא כותב שלימוד תיקוני הזוהר יותר גבוה מהזוהר עצמו. צריך להבין מה זה ומה זה. מסביר הרב ברנדוייס זצ”ל, תלמידו המובהק של הרב אשלג שהוא התחיל לפרש תיקוני הזוהר. מי שהמשיך את הרב אשלג הרב…זצ”ל, הוא המשיך את המפעל חיים שלו פירוש הזוהר אז הוא התחיל לפרש את התיקונים. והוא כותב בהקדמה לתיקוני הזוהר שידוע שיש שני מיני תיקונים. יש תיקון בדרך עלייה, שזה אומר בכל הששת אלפים שנה של תיקון אם אדם רוצה לתקן משהו באמת צריך לעלות למעלה. התיקון נמצא בעולם אצילות. עולם אצילות עולם של שלמות. כל תיקון שעושים חייב להגיע לעולם אצילות. אדם שנמצא למטה בעולם העשייה, צריך לעלות את כל המדרגות עד שמגיע לאותו עולם ששם עושה תיקון. למשל תפילה, אנחנו מתפללים תפילה אז בהתחלה אומרים קורבנות זה בעולם עשייה אומרים ברוך שאמר זה כבר עלייה לעולם יצירה, אומרים את שמע ישראל זה כבר בעולם הבריאה, והתיקון האמתי תפילת העמידה זה עולם האצילות. שמה זה העיקר, התיקון. שבת קודש. הדלקת נרות האישה מדליקה עולים ליצירה זה ליל שבת. שבת בבוקר עולים לבריאה. מנחה עולים לאצילות, משם שורש התיקון לכל השבוע. תמיד העלייה עכשיו היא עושה את התיקון. אין תיקון במקום של הקליפות. אי אפשר להוריד את הקדושה למקום הקליפות. אז התיקון חייב להיות בדרך עלייה. זה לא תיקון שלם. תיקון שלם הוא לתקן את העולם. גם את המקום של הרע – לבער את הרע. להוציא את הרע, לתקן את העולם הזה, כלומר להוריד עולם אצילות לתוך עולם עשייה. זה התיקון השלם. כתוב “….” שיגיעו רגלי עולם אצילות ויתפשטו אל תוך עולם עשייה, יבוא מלך המשיח. כלומר, גמר התיקון.

מה גמר התיקון, מה זה ענין של ביאת משיח? ענין של ביאת משיח זה התפשטות של הארה עליונה שנקראת עולם אצילות אל תוך מקום הקליפות, איפה שאדם נמצא. לא בדרך עלייה אלא בדרך של התפשטות למטה.

ספר הזוהר הקדוש זה עולם אצילות עצמו. מי שעוסק בו זה עולם אצילות. תיקוני הזוהר זה המשכה של אצילות לתוך עשייה. כך מובא בהקדמה לסיפורי הזוהר. מי שעוסק בתיקוני הזוהר זה מושך תיקונים מתקן את עולם עשייה. שזה הרבה יותר גבוה תיקון הכי גדול. ללמוד תיקוני הזוהר. הרבה קוראים את תיקוני הזוהר ראש חודש אלול עד כיפור – מסוגל מאוד להתעוררות של הנשמה במקום שבו היא נמצאת. זה תיקוני הזוהר, שמי שעוסק בזה, ממשיך את התיקונים לתוך עולם העשייה ומתקן את עולם העשייה שזה נקרא ביאת משיח. שם הוא מסביר מי שרוצה שיקרא בהקדמת תיקוני הזוהר את ההסבר בדיוק למה זה פועל ככה. בכל אופן הרב בריימן זצ”ל הוא המשיך את המפעל של הרב אשלג, ותיקן עשרים ושניים תיקונים ראשונים מתוך השבעים ובזה הוא סיים. לא היה לו יותר זמן, היה לו דברים שהוא עשה ונפטר. ויש שמועה כמו שמועה מאשתו שהיא אמרה שאמר שביום שייגמר פירוש בדרך הסולם על תיקוני הזוהר זאת הגאולה. אז מי שהמשיך אותו זה הרב שלנו הרב מרדכי שיינברגר שליטא שהוא המשך השרשרת. מי שקורא את הפירושים ומבין רואה שזה שרשרת אחת. הרב שלנו אומר על עצמו שהוא לא יודע כלום, אבל מי שמכיר אותו מכיר אותו, ויש לנו ברוך השם המשכה. נמשך קו האור, מרבי שמעון בר יוחאי עד היום. באור הגנוז. נמשך. ויש היום הרב גמר כל התיקונים כל הספרים מפורשים. הזוהר מפורש וכל תיקוני מפורש אפשר להשיג היום את כל התיקונים מפורשים. הפירוש של הרב ברנוייס זה נקרא מעלות הסולם, והפירוש של הרב נקרא מלאכת הסולם. הוא עליו אומרים שהרב אשלג אמר שתלמידי תלמידיו יסיימו את הפירוש. אז זה המשך של הרב אשלג בעולם המשך רבי שמעון בעולם, וזה לקרוא בספרים האלה זה קדושה עליונה ביותר. להקדיש זמן ללימוד הזה, זה מצווה גדולה בדור שלנו. זה ה-תיקון בדור הזה. כמובן ללמוד הלכה, וללמוד גמרא, ללמוד הכל אבל ה-תיקון הוא ללמוד זוהר ותיקונים. להיכנס לתוך הקבלה. לא לפחד. יש תיקון חדש בעולם. ומה שהיה פעם שחששו והכל זה עבר. זה בטל, זה דור אחר. התחדשות. הרבה יתנגדו למה שאני אומר עכשיו. אבל אני קטן ואפס אני לא יודע כלום אני מצטט לכם מגדולים. יש תיקון. אפשר ללמוד. יש תיבה. מי שרוצה להציל את עצמו, לצאת להשתחרר מהדמיונות, מהאחיזה של הקליפות האלה, יקבע שעה שעתיים לימוד בספרים האלה. הרב שלנו אומר מינימום שעתיים ביום. מי שרוצה לטעום את הטעם של האור הזה, שעתיים ביום. נגיד שעה זוהר, שעה תלמוד עשר הספירות. תלמוד עשר הספירות זה הלימוד של הרב אשלג על כתבי הארי ז”ל. אז יקבע שעה מינימום שעתיים נטו ביום. תבואו אלי בטענות אם זה לא פועל. טוב, מה אני יכול להגיד לכם. אבל ללמוד! לעסוק! זה צו השעה עכשיו. והשם יעזור וייתן לנו כוח, להפיץ את זה בעולם. שילמדו כולם את חוכמת הקבלה. וזה ממש הרב אומר למה העולם סובל? למה אנשים בייסורים? כי המוח שלהם בתוך הקטנות. בתוך עולם הקליפות. אם אדם עוסק בזה שעה שעתיים ביום הוא מוציא את המוח משם. המוח מתמלא גדלות. אפילו הגוף יסבול, זה לא מפריע לו. הוא מעל הדברים האלה. לא להיכנס לקטנות, זה רק עם הלימוד הזה, היום. בדור שלנו. בעז”ה אנחנו ניתן עוד שיעורים בעתיד נסביר איך הדבר הזה פועל בנפש. איך זה שלימוד הפנימיות גואל את האדם, אבל תאמינו לי שזה ככה. תראו בספרים הקדושים. תפתחו ספר הקדמות, ספר מתן תורה ותיקוני הזוהר. יש היום תיקוני הזר של הרב זה חידוש בעולם זה צדיק שנמצא בינינו. צדיק חי. וצדיקים שהם חיים לא מכירים בהם, תדעו לכם. זה מכשלה גדולה לבני אדם. שהצדיק חי דווקא מתנגדים לו. ככה היה עם רבי נחמן, היה עם רמח”ל, היה עם אנשים טובים, צדיקים אמתיים. יש בינינו צדיק שהוא מפרש, זה שהוא מסתיר את עצמו, השם יעזור אנחנו לא יודעים למה, להתקרב, יבוא ל”ג בעומר, לשמוע, הוא נותן שיחה כמעט כל הלילה. בל”ג בעומר באור הגנוז. תבואו כולם, יש שם מקום לכולם. כתוב שאחד הניסים שעומדים צפופים ומתרחבים ברווח. ככה זה באור הגנוז. יש שמה איזה חדר אוכל קטן, מתרחב אפשר להיכנס אלף איש. תבואו כולם לשמוח ביחד עם הרב בל”ג בעומר. זה תיקון גדול מאוד. יש פתקים בחוץ כולם לבוא. יום שני בלילה בע”ה.

טוב, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל, שיהיה גאולה שלמה ברחמים שנצא מהגלות ברחמים בקרוב מאוד כל ישראל שאף אחד לא יהיה לו נזק. שכולם יצאו ברחמים.

שאלה

נשים לא צריכות ללמוד את הזוהר, אלא צריכות לדחוף החוצה את הבעל מהבית, בשלוש בבוקר שילך ללמוד.

שהם יקראו תהילים יתפללו עליו. ונשים שקוראות תהילים אני לא יודע אם זה פחות מזוהר. כי הם במלכות. מלכות זה תהילים. ולקרוא עם דמעות, בבכי. אבל יכולות לקרוא אבל אם לא טהורות אז לא. אבל יכולות, הרב אמר…הרי מה העניין?

אמרו שאסור, אז אומר הרב אשלג קושיה, על מי אתם אומרים שפרסמו שללמוד לא טוב? הרי הספרים מגולים. כל אדם יכול היום לקנות את הספרים ולקרוא. על מי אתה אומר שהוא פרסם דברים שאסורים ? על הגאון מוילנא? הוא כתב ספרים בקבלה, צדיקים גדולים כמו הרמ”ק, כמו הרמח”ל? לא. אם פרסמו ספר ופרסמו אותה משמע מותר ללמוד. הנה, את יכולה לקנות את הספרים, אז מה לא היה להם ראש לדעת? חס ושלום להגיד דבר כזה. מה שאסור ללמוד לא כתבו. אף מילה. תדעו לכם. מה שמותר – כתוב. זה לא מותר. זה חובה. זה פשוט ככה חובה לעסוק בזה.

שאלה על ספר התניא.

לקרוא תניא ולקרוא זוהר ולקרוא תיקוני זוהר. האמת שאני לא יודע כלום מה שאני אומר זה מה ששמעתי מהרב שלי. אם זה ככה אשרינו וטוב חלקינו שיש עוד ספר. אבל זוהר ותיקוני זוהר על זה זה נאמר. מה שאמרתי כאן לא שמעתי על התניא.

מה שהיה אסור מתחת לגיל ארבעים זה חלק מסוד התורה, מפה אל פה זה לא בכתב.

זה חלק מסודות התורה שנסתר ואדם לא מגיע לזה עד שמגיע לדרגה מסוימת אבל קודם שהגיע לדרגה הזאת אין לו סיכוי לקבל את זה. רק מרב מקובל. אבל מה שאנחנו לומדים זה הדברים המותרים, שוב, לא מותר – חובה! שאדם ילמד את הפנימיות. שהוא אומר ברכה שהוא ידע מה שהוא אומר, לא רק לדעת איזה מילים להגיד. אלא מה זה פועל בנפש מה התועלת שבזה. ספר הזוהר.

גמר התיקון זה זוהר ותיקוני זוהר. ברגע שיקבלו עם ישראל על עצמם את התיקון הזה שעד היום לא קיבלו, או שיקבלו אותם בהמונם, מובטח לנו שזה הגאולה. פשוט. אני אומר לך מה שבספרים.

שופרו של משיח. תקראו. יש לנו גם קלטת שלמה שעשינו על זה. מה מבשרת ביאת המשיח. אומר הרב אשלג שופרו של משיח זה לימוד פנימיות התורה בהמונם. מה זה המונם? אני ואתה. לא מקובלים גדולים לא תלמידי חכמים שיושבים כל היום בישיבה. כל אחד מישראל צריך לפתוח את המוח. להבין את הסודות. אין מה לעשות. אנחנו לא קטנים אנחנו גדולים מאוד נשמות גדולות. צריך להביא את הנשמה לגדלות שלה. זה עם קבלה. לימוד הקבלה.

בשביל זה מאיצים לנו את התיקון עכשיו טוב טוב, יש תאוצה.

צריך ללמוד מתן תורה והקדמות. ללמוד את שניהם שנה אחת. וגברים ללמוד זוהר תיקוני זוהר.

נשים יכולות ללמוד מתן תורה והקדמות להתחיל להתחבר לכוח הזה של הרב אשלג.

כתוב שאדם שלומד בספר של צדיק, הוא מקבל את הכוח של הצדיק.

אז ללמוד מתן תורה והקדמות. כל יום – שעה.

וזוהר ללמוד גברים שעתיים. לעשות לימוד. לעשות חברותות. מרגישים את האור הזה.

חבל שלא יעסקו בזה. חבל. יש היום זוהר, לקנות בקלות.

כמה זמן ייקח זה תלוי. אנחנו ישוב שהפצת תורת הקבלה בעולם אנחנו נאבקים בכל דרך שהיא. אין לנו אמצעים אנחנו קוראים לציבור מי שרוצה לבוא לעזור. הישוב אין לו מטרות רווח בכלל, אני לא מקבל גרוש מהשיעורים האלה אף אחד למרות שאנחנו לוקחים כספים, למה? הכל להפיץ חוכמת הקבלה בעולם. מי שרוצה לעזור בזה הדלת פתוחה. כל שקל שנותנים לישוב הזה הולך להפיץ קבלה בעולם. זה כל המטרה שלנו. אז זה תלוי בנו איך נעשה את זה. אנחנו לשירותכם. מה שתציעו אנחנו נעשה. רק ללמוד את הקבלה וללמד אותה בכל מקום.

מי שיכול לארגן עוד שיעורים מי שיכול לארגן ולהביא עוד אנשים לשיעורים. להפיץ ספרים להפיץ שיעורים שילמדו קבלה.

 שיעורים רבים על חכמת הקבלה ניתן למצוא בחנות האינטרנטית שלנו בקישור הנ”ל >>

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *