בוודאי, הם נהיו זוג, נשמה אחת.  כל מה שעובר על השני זה אצלך.