אין איסור עפ"י התורה עד כמה שידוע לי ללמוד תטא הילינג,

עכ"ז אני לא ממליץ ללמוד שיטות ריפוי מטפיזיות דמיוניות שלא מסתמכות על מקורות מהימנים.

 

כל שיטה שהיא פרי דמיון של אדם אחד שהוא לא בעל רוח הקודש מומלץ להתרחק,

כדאי ללמוד שיטת ריפוי שמבוססת על מדע טבע ושכל ישר.