לא יודע. לא יכול להתייחס, לא יודע מה זה 'קייטי' ולא 'ביירון'.