כן, זה לא אני אומר, זה ככה, הנפש תחזור ליסודות שלה והנשמה הרוחנית היא הדבר שנשאר.