אני מתגיירת וכל זה בזכותך!! שאלתי אלייך מה ההבדל בין יהודי שנולד יהודי לבין אדם שהתגייר? ומה התהליך הרוחני האמיתי שאדם צריך לעשות כדי להתקבל לעם היהודי בפני השם ??
 
תשובת הרב היא:
משמח מאוד, צריך לעשות גיור לחומרא כרגיל, לגבי ההבדל, אז מבחינת שכר זה אותו דבר,
אבל כן יש שינוי מבחינת זכות אבות וכ'ו וגם רבי עקיבא גדול התנאים היה בן גרים!!